Berekening uurtarief afgeleid van bruto loon in loondienst

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) berekende dat marktconforme salarissen met 20 vermenigvuldigd moeten worden om een gewenste jaaromzet van een interim professional te bepalen. Aan de hand van het aantal declarabele uren en de gewenste jaaromzet kan vervolgens een indicatief uurtarief afgeleid worden.

Vul hieronder het vaste bruto salaris per maand van een functie in, samen met daaronder de werkbare uren en de dagen en weken die niet declarabel zijn, en het model rekent een overeenkomend uurtarief voor.