Privacy reglement

In dit document wordt beschreven hoe uw persoons- en/of organisatiegegevens door Planet Interim B.V. (hierna: Planet Interim) via haar websites zoals https://planetinterim.nl, https://planetinterim.com en dergelijke (hierna ook: de ‘Sites') worden behandeld. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoons- en/of organisatiegegevens om de Sites van Planet Interim te laten werken. Planet Interim B.V., ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34318863, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord met de Algemene Gebruikers Overeenkomst en condities van dit Privacybeleid.


SAMENVATTING

Indien je als professional een account aanmaakt bij Planet Interim, dan:

 • kan je profiel, als geheel of samengevat, worden gedeeld met potentiële opdrachtgevers, waarbij alleen ingelogde organisaties je naam kunnen zien en contact met je kunnen opnemen;
 • worden je persoonlijke informatie en instellingen gebruikt om je profiel te kunnen koppelen aan relevante opdrachten en organisaties;
 • zal je service berichten ontvangen, inclusief relevante opdrachten, wijzigingen in voorwaarden, statusupdates en nieuwsbrieven;
 • accepteer je dat Planet Interim cookies en Google Analytics gebruikt om de prestaties van haar websites te bewaken en optimaliseren om zo de best mogelijke gebruikerservaring te realiseren.
 • weet je dat Planet Interim jouw persoonsgegevens niet met derden deelt, behalve als zij daar wettelijk toe is verplicht.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN PLANET INTERIM

Persoons- en/of organisatiegegevens van andere geregistreerde gebruikers van Planet Interim die u hebt verzameld op de Sites mogen uitsluitend worden gebruikt voor reacties op een bepaalde plaatsing of uiting (opdracht, banner) van die andere geregistreerde gebruiker en niet voor het versturen van reclame en/of voor het verzamelen en verder verwerken van persoons- en/of organisatiegegevens van personen en/of organisaties die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Planet Interim kan berichten die via de Sites worden verzonden via automatische middelen verhinderen teneinde de verspreiding van spam te belemmeren.


DOORGIFTE VAN UW PERSOONS- OF ORGANISATIEGEGEVENS AAN DERDEN

Planet Interim is gerechtigd geselecteerde derde partijen toegang te geven tot door u geplaatste interim opdrachten en/of advertenties om hen zo in staat te stellen uw uiting op hun website te promoten. Indien uw uiting persoons- of organisatiegegevens bevat, dan kunnen deze gegevens deel uitmaken van (het deel van) uw uiting dat op de betreffende website zichtbaar is. Indien u dit wilt voorkomen raden wij u aan geen persoons- of organisatiegegevens in de advertentie zelf te zetten maar alleen in de daarvoor bestemde invoervelden. Zonder uw toestemming zullen wij uw persoons- en/of organisatiegegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij kunnen persoons- en/of organisatiegegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Indien wij worden betrokken in een fusie of overname, dan kunnen wij uw persoons- en/of organisatiegegevens delen met een ander bedrijf. Wij zullen u hierover dan tijdig informeren. Daarnaast kunnen wij derde partijen inschakelen die gegevens voor ons verwerken onder strikte voorwaarden van beveiliging en geheimhouding, uitsluitend voor door ons te bepalen doeleinden zoals in dit privacybeleid omschreven.


GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer u de Sites bezoekt, kunnen één of meerdere cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaten. De Sites instrueren de web browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Edge, Chrome, Safari of Mozilla Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij gebruiken ‘sessie cookies' om het navigeren in de website te vergemakkelijken en ‘permanente cookies‘ om gebruikersinstellingen te bewaren. Het gebruiksgemak van de Sites wordt zo voor u geoptimaliseerd. Permanente cookies dienen om meer gerichte informatie op de Sites te zetten en om informatie te verzamelen voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over onze producten en diensten en gerichte marketing. U heeft de mogelijkheid om een waarschuwing te krijgen als een cookie wordt geplaatst en/of om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw web browser instellen. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw web browser. U kunt dan echter niet meer van alle mogelijkheden van de Sites gebruik maken. De geldigheidsduur van de cookie is maximaal 60 dagen. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.


GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Planet Interim gebruikt Google Analytics om de prestaties van de Sites te monitoren en te optimaliseren om de best mogelijke gebruikerservaring te bereiken. We hebben de eigenschap IP-anonimisering ingeschakeld in Google Analytics om er zeker van te zijn dat we uw IP niet bij Google opslaan.


VERZAMELEN GEGEVENS

Wanneer u gebruik maakt van de Sites verzamelen en verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

 • van bezoekers die een ‘Planet Interim account' hebben aangemaakt (geregistreerde gebruikers), verzamelen en verwerken wij inlogdata, informatie over opdrachten, informatie over werkervaring (naast ingevulde taken en verantwoordelijkheden, vervulde functie- en opdrachtnamen en tevens namen van huidige en voormalige werkgevers en opdrachtgevers), opleidingsgegevens, eventuele biedingen op interim opdrachten, naam, en, voor zover opgegeven, postcode, buitenland (indien van toepassing), telefoonnummer, belmogelijkheden en betaalmogelijkheden voor betalende interim professionals en/of opdrachtgevers;
 • van alle bezoekers van de Sites verzamelen en verwerken wij standaard informatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar Planet Interim;
 • van interim professionals en opdrachtgevers die via de Sites communiceren verzamelen wij IP-adressen en e-mail adressen;
 • van adverteerders verzamelen wij het IP-adres, e-mailadres en, voor zover opgegeven, naam, adresgegevens, telefoonnummer, advertentiegegevens en (afhankelijk van de gebruikte dienst) soms financiële informatie, zoals gebruikte betaalmethodes;
 • van deelnemers aan promotieacties verzamelen en verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres en inzendingen voor de betreffende actie;
 • van mensen die de Sites bezoeken of die via de Sites een bericht sturen aan Planet Interim, verzamelen en verwerken wij IP-adres, naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc, hardware gegevens als schermgrootte van het apparaat (ten behoeve van 'responsive design' om de gebruikerservaring op een smarthphone te verbeteren) en de vraag of opmerking;
 • naar aanleiding van meldingen kunnen wij informatie verwerken over geschillen tussen interim professionals en opdrachtgevers en/of adverteerders (waaronder persoons- en/of organisatiegegevens) en informatie over (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en overig onrechtmatig handelen

DOELEINDEN VERWERKING GEGEVENS

Uw gegevens worden gebruikt voor het:

 • kunnen leveren van onze diensten zoals het beschikbaar stellen van een online platform op de Sites voor belanghebbenden op het gebied van interim management (zelfstandige professionals, opdrachtgevers en adverteerders), forums, instrumenten als de Tarief Indicator, de Interim overeenkomsten generator, overzichten van nuttige links, bedrijfspresentaties, minisites, bemiddelingsorganisaties en promotieacties indien u daaraan deelneemt;
 • bevorderen van veilig contact via Planet Interim en het opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via de Sites;
 • beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen;
 • verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • afdwingen van naleving van onze Gebruiksvoorwaarden;
 • innen van vergoedingen;
 • meten van de belangstelling voor de diensten van Planet Interim en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • informeren van gebruikers over eigen diensten en updates;
 • doen van gerichte eigen aanbiedingen en het verzenden van eigen reclame uitingen en
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

MARKETING

De gegevens die wij verkregen hebben via de plaatsing van uitingen zoals interim opdrachten, banners, minisites, bedrijfspresentaties, profielen of advertenties op Planet Interim, kunnen wij gebruiken om u aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor soortgelijke producten of diensten van Planet Interim of producten of diensten die in het verlengde liggen van Planet Interim. Door uzelf en/of uw organisatie bij Planet Interim te registreren heeft u verklaard akkoord te gaan met onze gebruikersovereenkomst en dit privacy regelement. Als u geen marketing communicatie van Planet Interim meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door ons hiertoe op ieder moment een bericht te zenden via onze contactpagina.


TOEGANG, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN

Alleen door in te loggen kunt u naar uw Mijn Account Dashboard gaan en uw persoons- en/of organisatiegegevens bekijken, wijzigen of verwijderen. Vraag hier een nieuw wachtwoord aan mocht u deze vergeten zijn. Anderzijds kunt u ook conform de de Wet Bescherming Persoons- en/of organisatiegegevens en per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), contact opnemen met de klantenservice via onze contactpagina voor het inzien van uw persoons- en/of organisatiegegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op de Sites. Wij kunnen hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen, maar dit bedrag zal de wettelijke toegestane bedragen niet overschrijden. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij verwijderen persoons- en/of organisatiegegevens wanneer wij die niet langer nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij bewaren persoons- en/of organisatiegegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het oplossen van geschillen, het afdwingen van ons beleid en om kwaadwillenden tegen te houden.

Nadat u uw Planet Interim account definitief heeft opgezegd, en u geen verplichtingen meer heeft richting Planet Interim, zoals bijvoorbeeld aan Planet Interim verschuldigde vergoedingen, zal uw profiel uiterlijk binnen 30 dagen na opzegging worden geschoond van naar u herleidbare informatie. Bijvoorbeeld uw naam, werkervaring en contactgegevens zullen worden verwijderd. Wij zijn echter verplicht om naar u verzonden facturen in onze administratie te bewaren.

Graag wijzen wij interim professionals er op dat hun cv na registratie in eerste instantie zonder contactgegevens, op internet zichtbaar wordt. Potentiële opdrachtgevers kunnen op basis van de profielen met naam maar zonder contactgegevens inhoudelijke selecties maken. Alleen opdrachtgevers die interesse hebben in de diensten van een interim professional kunnen, pas nadat zij ingelogd en dus bij ons bekend zijn, het cv met de contactgegevens downloaden. Wees bewust wat u via onze Sites op het internet publiceert. Wij raden interim professionals daarom aan om het zichtbare profiel via de accountomgeving nadat ze ingelogd en geregistreerd zijn goed te controleren.


BEVEILIGING

Wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om uw persoons- en/of organisatiegegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Wij kunnen echter niets garanderen.


PROTOCOL DATALEKKEN

Wij hanteren een 'Protocol meldplicht datalekken', dat is opgesteld door Van Iersel Luchtman Advocaten.


ALGEMEEN

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Voor vragen over dit privacy beleid kunt u contact zoeken via onze contactpagina.

Dit privacybeleid is aangepast op 2 december 2022.

Planet Interim,
2 december 2022