Disclaimer Planet Interim

Hartelijk dank voor uw bezoek aan Planet Interim. Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van Planet Interim. Het is niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Planet Interim. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het auteursrecht op de website wordt uitdrukkelijk door Planet Interim voorbehouden.

Graag wijzen wij interim professionals erop dat hun cv of Planet Interim-profiel na volledige registratie zonder vermelding van hun naam en contactgegevens op internet zichtbaar wordt, mits zij zich houden aan de invulinstructies en geen namen en contactgegevens plaatsen in de niet daarvoor bestemde velden. Potentiële opdrachtgevers kunnen op basis van de profielen inhoudelijke selecties maken. Alleen opdrachtgevers die interesse hebben in de diensten van een interim professional kunnen, nadat zij ingelogd en dus bij ons bekend zijn, het cv inclusief de contactgegevens bij de professional opvragen via een contactverzoek. Als de professional zelf reageert op een contactverzoek of opdracht of die op Planet Interim is geplaatst, dan ziet de adverterende opdrachtgever wel de naam en contactgegevens van de professional.

Wees bewust wat je wel en wat je niet op het internet publiceert. Wij raden interim professionals aan om het zichtbare profiel via de accountomgeving nadat ze ingelogd en geregistreerd zijn goed te controleren.

Deze website wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de teksten en verwijzingen op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De op deze website verspreide informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Als gebruiker dient u de juistheid en volledigheid van de informatie daarom altijd te verifiëren en de toepasbaarheid hiervan zelf te beoordelen.

De op deze website verspreide informatie kan op ieder moment door Planet Interim worden gewijzigd. Planet Interim aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade (direct of indirect) als gevolg van toegang tot en/of gebruik van deze website. Planet Interim aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie zoals die op deze website of door derden via de verwijzingen op deze website wordt gegeven.

Planet Interim streeft ernaar om deze website eenvoudig en gebruiksvriendelijk te houden. De informatie wordt daarbij zo volledig, betrouwbaar, actueel en gebruiksvriendelijk als mogelijk gepresenteerd. Deze website wordt daarom voortdurend verbeterd en uitgebreid. Desondanks kan bepaalde informatie op deze website onvolledig en/of onjuist zijn.

Wij stellen suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website daarom zeer op prijs. U kunt deze via het contactformulier gemakkelijk aan ons kenbaar maken.

Met vriendelijke groet,

Planet Interim BV