Interim modelovereenkomst Wet DBA

Op deze pagina kunt u een Nederlandstalige Interim Overeenkomst in Word downloaden voor gebruik tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Na het downloaden van het document kunt u de variabelen in de overeenkomst invullen en eventueel wijzigingen aanbrengen.

Deze Overeenkomst is gericht op situaties waarin het ‘werkgeversgezag’ officieel ontbreekt. Dat betekent onder andere dat de Opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Opdrachtgever kan doen. Ook kan de Opdrachtnemer zich met deze modelovereenkomst vrij laten vervangen. Dat betekent dat de Opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem of haar te doen. Deze passages zijn noodzakelijk om door de Belastingdienst als Zelfstandige Professional en niet als werknemer aangemerkt te worden.

Bekijk ook eens de andere varianten van goedgekeurde modelovereenkomsten op de site van de belastingdienst door daar te zoeken naar 'modelovereenkomst'. Informeer jezelf goed voordat je gebruik maakt van deze of een andere modelovereenkomst, met name via de site van de belastingdienst.

Planet Interim is geen partij bij enige overeenkomst en is niet aansprakelijk voor enige overeenkomst die is afgesloten met behulp van de download die hier wordt aangeboden. Er is hier alleen een Nederlandstalige Interim Overeenkomst beschikbaar. Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 21 maart 2016 onder nummer 90515112643-3 beoordeelde overeenkomst. Laat de vermelding van dit nummer in de overeenkomst staan en controleer of de overeenkomst nog geldig is.