Profiel interim professional

Aanpak vraagstukken:
Sustainable Development Goals (VN), Arbeidsmarkt en Scholing (HCA), Energietransitie, Natuurinclusieve Landbouw, Herstel Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, et cetera.

Vrij denker en doener met een grote passie voor complexe vraagstukken. Richt zich al jaren op de realisatie van  "Impact door duurzaam integraal samenwerken" en participatie.

In de afgelopen jaren heb ik meerdere complexe transities en transformaties begeleid op het snijvlak van onderwijs, overheid, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Dit zijn altijd intensieve co-creatieve en veranderkundige processen waar leren en innoveren centraal staan vanuit breed maatschappelijk belang.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Master Public Administration - Bestuurskunde (MSc-PA) Erasmus Universiteit 2016 Universiteit Afgerond
International Summer School MSc-PA Denemarken – New Public Governance “Trustful partnerships” Erasmus Universiteit 2015 Universiteit Afgerond
International Summer School MSc-PA Noorwegen – New Public Governance “Smart, sustainable and inclusive” Erasmus Universiteit 2014 Universiteit Afgerond
Pedagogisch didactisch getuigschrift Fontys Hogeschool 2002 HBO/Post-HBO Afgerond
Centrum Opleiding Onderwijskundig Leiderschap COOL®-ONE (BMC – Zadkine) 2011 HBO/Post-HBO Afgerond
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (BSc-SW) Hogeschool Inholland (voorheen Fontys) 2001 HBO/Post-HBO Afgerond
MBBO - Penitentiair Inrichtingswerker OC Ministerie van Justitie 1997 MBO Afgerond
Docentenopleiding AMO - Blauw Reserveofficier en kaderopleiding OCKMar KWIII - Koninklijke Marechaussee 1995 MBO Afgerond
Technische Bedrijfskunde (Propedeuse) Technische Hogeschool, Rijswijk 1994 HBO/Post-HBO Afgerond
MTS - MBO Elektrotechniek, richting elektronica Zadkine College MTS, Rotterdam 1993 MBO Afgerond

    Werkervaring

jan 18 - heden

LeAD GLocal
Directeur - eigenaar:
"Impact door duurzaam integraal samenwerken"

Consultancy en Interim Management:
- Transitie- en transformatiemanagement
- Programma- en netwerkmanagement
- Coaching en training

jul 19 - jul 20

PPS - Slim Gemaakt
Projectleiderschap :
Projectleiderschap (incl. strategisch netwerkmanagement); 
Begeleiden en coachen onderwijskundig leiderschap (professionalisering on the job).
Project onder EFRO subsidieregeling

apr 19 - jan 20

Zeeuws Energieakkoord
Transitiemanagement en strategisch advies:
Bestuurlijk kernteam - Zeeuws Energieakkoord: 
komen tot een strategisch en innovatieve aanpak arbeidsmarkt-scholingsvraagstuk tbv paragraaf arbeidsmarkt-scholing in het Regionale Energiestrategie (RES). Focus op participatie en multi-stakeholdermanagement vanuit complex maatschappelijke vraagstuk.

feb 19 - jun 19

Provincie Noord-Holland
Keten en netwerkinnovatie:
Strategisch advies en participatie: 
Interdisciplinair en cross-sectoraal samenwerken om Natuurinclusieve landbouw en herstel biodiversiteit mogelijk te maken.

mrt 18 - mrt 19

Summa College
Flexibiliteit van de leeromgeving:
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 
Strategisch ontwerp/advies op integrale wijze vormgegeven van hybride leeromgevingen

feb 18 - dec 18

Nationaal Klimaatakkoord SER - KEK
Strategisch adviseur arbeidsmartkt-scholing:
Klimaat Energiekoepel: 
komen tot een strategisch en innovatieve aanpak tbv paragraaf arbeidsmarkt-scholing in het Nationaal Klimaatakkoord.

jan 16 - sep 18

ID College - mboRijnland
Directeur:
- Programmamanagement College Techniek & ICT: onderzoeken en opbouwen doorlopende leerlijnen MBO-HBO ICT SUPINFO International University en Dutch Innovation Factory
- Kwartiermaker fusie ID College & ROC Leiden domeinen Techniek & ICT
- Transitiemanagement van domein Techniek & ICT ID College naar co-creatief hybride leren en verbinden CIV Smart Technology aan primaire en ondersteunende processen
- Onderzoeken, verbinden en realiseren van strategische ontwikkelingen, zoals Roadmap Next Education van MRDH en regionale arbeidsmarktontwikkelingen
- Doelmatigheid vergroten van primaire processen domein Techniek & ICT ID College

jan 06 - jan 16

Techniek College Rotterdam - Zadkine
Onderwijskundig leider:
- Transitiemanagement teams Bouw, Afbouw, Onderhoud & Verbouw en Human Technology: realisatie fusieproces Techniek College Rotterdam, hybride en transdisciplinaire leeromgevingen in Living Labs, Satelliet Labs en verbeteren doelmatigheid onderwijsteams
- Strategische beleidsontwikkeling Leren en Ontwikkelen 2030 R'dam
- Vz. stuurgroep leer- en ontwikkelconcept 'Mediawerf' - 'Roadmap hybride leren'
- Lid werkgroep Loopbaanontwikkeling en Begeleiding NPRZ namens Techniek & ICT, verbeteren imago, instroom en kwaliteit Techniek & ICT en Zorgopleidingen in de kolom
- Teamleider Onderwijs Werktuigbouw, Electro, Bouw en Stukadoren: afbouwen opleidingen en door herpositionering ism branches verhogen instroom
- Teamleider Onderwijs Logistiek: opbouwen opleidingen Logistiek ism branche en realiseren onderzoeksLab ism Erasmus Universiteit
- Projectleider "Team in zijn kracht", implementatie verschillende opleidingen
- Projectleider "Inrichting uitvoeringsorganisatie Examinering en Beroepspraktijkvorming"
- Herijking domein Sport en Bewegen tijdens reorganisatie
- Teamleider Uiterlijke Verzorging a.i.: herijking en implementatie tijdens reorganisatie
- Teamleider Onderwijs: opbouwen opleidingen Sport en Bewegen ism branches

jan 12 - jan 14

SCAS
Voorzitter:
College van deskundigen actoren sportgezondheidszorg. Opbouwen landelijkregister en certificering sportgezondheid binnen de opleidingen sport en bewegen.

jan 06 - jan 12

MBO-raad
Lid landelijke agendacommissie:
Bedrijfstakgroep ZWS, commissie Sport en Bewegen. Afstemming en realisatie nieuwe kwalificatiestructuren opleidingen sport en bewegen op aanbod sportbonden NOC-NSF.

jan 08 - jan 10

Zadkine
Voorzitter:
Stuurgroep realisatie CGO-onderwijs opleidingen sport en bewegen

jan 04 - jan 08

Zadkine
Veiligheidscoördinator:
Onderzoeken en realiseren van organisatie breed integraal veiligheidsplan

jan 97 - jan 08

OC Dienst Justitiële Inrichtingen
Expertdocent fysiek mentale training:
Omgaan geweldssituaties, conflicthantering en agressiebeheersing

jan 01 - jan 06

Zadkine
Expertdocent / onderwijsspecialist:
- Docent methodiek, didactiek, psychologie, leiderschap
- Opbouw opleidingen volgens concept Real Life (Learning/)Problem Solving

jan 00 - jan 01

Bureau Jeugdzorg Rotterdam
Jeugdreclasseerder:
In samenwerking met netwerk gedrag van jongere veranderen en recidive voorkomen

jan 98 - jan 00

R.I.J. De Hartelborgt Min. van Justitie
Sociaal Pedagogisch Therapeut:
Behandelafdelingen, Forensische opvang en Psychiatrie

jan 97 - jan 98

P.I. De Schie Min. Van Justitie
Penitentiair inrichtingswerker:
Afdeling inkomsten en selectie, landelijke afzondering en bijzondere zorg

jan 96 - jan 97

Foto Klein bv
Accountmanager:
- Afdeling telecommunicatie

jan 95 - jan 96

Koninklijke Marechaussee
Reserveofficier en kaderfunctionaris:
- Docent opleidingscentrum OCKMar. Opleiden laatste opkomstplichtigen

jan 94 - jan 95

Regio Politie Rotterdam-Rijnmond
Technisch medewerker:
- Facilitair Garagebedrijf afdeling Inbouw & Modificatie speciale voertuigen

jan 92 - dec 92

Regio Politie Rotterdam-Rijnmond
Projectleider:
- Bureau telecommunicatie Politie Verbindingsdienst tijdens regionalisering

jan 91 - jan 92

Manotherm BV
Projectleider en CAD-tekenaar:
- Maken van werktekeningen, opstellen en bewaken van (project)administratie en planning

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Supervisie en coaching volgens Birkman methode OTCP 2018
Intervisie bestuurskundig professional Erasmus Universiteit 2016
Supervisie en coaching volgens Birkman methode OTCP 2015
Supervisie en coaching volgens Birkman methode BMC 2011
Supervisie en intervisie COOL®-ONE Zadkine Academie en BMC 2011
Supervisie rol van onderwijsspecialist Zadkine Academie 2003
Supervisie rol van jeugdreclasseringwerker Stichting Jeugdzorg Rotterdam 2000
Supervisie en intervisie rol van socio-therapeutisch medewerker Rijksinrichting voor jongens De Hartelborgt, Ministerie van Justitie 1999
leercoach, praktijkbegeleider en sportklimexpert Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging 2009
Kajakinstructeur Nederlandse Kano Bond 2008
Handboogtrainer Nederlandse Handboogbond 2008
Docentenopleider recreatiesportleider Nederlandse Culturele Sportbond 2007
Aikidoleraar Judo Bond Nederland 1996

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Duits Basis

Overige vaardigheden

- Verandermanagement
- Transitiekunde
- Innovatiestrategie
- Triple, quadruple en quintuple helix
- Interdisciplinair en cross-sectoraal samenwerken
- Programmatisch werken
- Groepsdynamica
- Netwerkend werken

Hobby's/sport/interesses:

Vrijwilligersfuncties: 
2019 - heden Bestuurslid/oprichter Sportraad Hoeksche Waard
2018 - heden Fractie-/burgerraadslid Lokalen Hoeksche Waard 
2016 - heden Bestuursvoorzitter - Stichting DOK21 (afsplitsing Rotterdam Vakmanstad) 
2001 - heden Bestuursvoorzitter en expertdocent - Stichting Dainitji 
2008 - 2016 Leercoach en leerexpert - Nederlandse Klim en Bergsportvereniging 
2009 - 2011 Bestuursadviseur en lid opleidingscommissie - Aikido Nederland 
2007 - 2010 Jeugd hockeytrainer - Hockey Club Hoekse Waard 
2006 - 2010 Lid stuurgroep BOS-impuls/Brede school - Gemeente Cromstrijen 
2006 - 2008 Gecommitteerde opleiding Integrale Veiligheid - Inholland Hogeschool
2004 - 2005 Bestuurssecretaris - Stichting Peuterspeelzalen Binnenmaas 
2000 - 2005 Bestuurslid - Aikibudo - Judo Bond Nederland 

Hobby's: 
- Japanse krijgskunsten: Aikibudo, Kobudo, Daitoryu Aiki-jujutsu 
- Buitensport (Nederland, Alpen en Noorwegen): windsurfen, kajakken, hike en survival, klimmen en skiën 
- Maatschappelijke activering door bewegen en sport en breedtesportstimulering van minder weerbaren in onze samenleving 
- Innovatieve technologie t.b.v. sociaal, economische en ecologische innovatie
- Leren, ontwikkelen en innoveren in de maatschappelijke context (Triple -> Quadruple -> Quintuple Helix)