Profiel interim professional

    85 - 125
Mensen-mens met leidinggevende expertise met veel ervaring in het implementeren van verandering met de nadruk op houding en gedrag. Ik ben een gedreven en ervaren peoplemanager met veel ervaring in het inzetten en implementeren van verandering. Daarbij hanteer ik richting medewerkers een soepele en persoonlijke aanpak, waarbij de nadruk ligt op houding en gedrag. Daarmee spreek ik het verandervermogen van mensen aan. Mijn aanpak en optreden kenmerken zich door een besluitvaardige en dynamische instelling. Ik handel daarbij verbindend, klant- en resultaatgericht, slagvaardig, initiatiefrijk, stel realistische doelen en maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Mijn brede ervaring op het gebied van algemeen management, procesverbetering en digitalisering, ICT en HR heb ik opgedaan in diverse lijn- en projectfuncties binnen grote, complexe (bestuurlijke/matrix) organisaties, zowel binnen de publieke als private sector. Sinds 2009 ben ik actief als zelfstandig interim manager. Ik ben in staat om nieuwe organisaties snel te doorgronden en aan te voelen. Opdrachtgevers waarderen mij vanwege mijn vermogen om duurzame verbetering te realiseren op de sterk met elkaar samenhangende aandachtsgebieden ‘mens’, ‘processen’ en ‘systemen’. In mijn tool- en skillset nemen LEAN en Agile een belangrijke plaats in. Deze methodieken stellen mij in staat om analytisch en resultaatgericht te werken. Als leidinggevende stimuleer ik het nemen van eigen verantwoordelijkheid en bied ik gepaste ruimte waarbij ik zorg voor samenwerking door medewerkers te inspireren, coachen en stimuleren. Ik ben ervaring in het leidinggeven aan lijn- en projectteams enerzijds en het optimaliseren van processen en procesketens anderzijds.

  Aanbeveling Score


Opleiding


  Werkervaring


  Cursus


 Talenkennis


Overige vaardigheden


Hobby's/sport/interesses