Tarief indicator

Een onderbouwde indicatie voor een uurtarief

Een opdrachtgever betaalt geen belastingen, sociale premies en dergelijke. Een zelfstandig professional betaalt deze zelf en dient hier via een passend tarief voor te reserveren. Door concurrentie, veranderingen in economie en markt en doordat opdrachten langer of korter lopen bestaat er géén altijd passend tarief. Het tarief is altijd het resultaat van onderhandelingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.


Naast benchmarking, waarbij je opleidingsniveau, werkervaring en -prestaties met anderen in hetzelfde vakgebied vergelijkt, tref je hieronder twee methoden die als basis kunnen dienen voor onderhandelingen over en het bepalen van een uurtarief:

 1. De eerste methode neemt het bruto inkomen van een vergelijkbare functie in vast dienstverband als basis.
  Het voordeel is dat veel aspecten als schaarste al in een vast bruto salaris zijn verwerkt.
  Zelfstandige professionals kunnen belastingvoordelen genieten maar moeten ook voor meer eigen verzekeringen en afdrachten zorg dragen. Het is dus niet 100% vergelijkbaar maar bruikbaar als indicatie.
  Klik op de groene button om dit uurtarief te berekenen.

 2. De tweede methode is een unieke tool die is gebaseerd op marktonderzoek van Intelligence Group en gegevens van Planet Interim.
  Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee je makkelijk de benchmark van een uurtarief vindt.
  Klik op de oranje button om het benchmark tarief te berekenen.