Profiel interim professional

    130 - 160
Ik zorg voor en draag bij aan blijvende en samenhangende verbetering van uw organisatie als totaal en niet alleen op deelgebieden. Ik doe dat in samenwerking met u en uw medewerkers. Op weg naar een uitblinkende organisatie als geheel of indien toch gewenst op bepaalde deelgebieden. Ik verbind strategie en praktijk, publiek en privaat, business en ICT. Ik heb veel ervaring met fusies, reorganisaties en change-management. Dus organisatie- en procesverbetering als programma/projectmanager of interimmanagement is mij op het lijf geschreven. Mijn oorspronkelijke inhoudelijke vak is natuurlijk toezicht, handhaving en opsporing, echter het ambacht van de organisatorische verbetering is mijn tweede sterke punt. In de loop der jaren zowel theoretisch als met veel ervaring succesvol opgebouwd. Mijn aanpak is een samenspel tussen systematische denkwijzen en methodieken met een grote mate van participatie uitmondend in echte realisatie van de beoogde verbetering.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Fiscaal recht Belastinginstituut 1977 Universiteit Afgerond
Strafrecht Open Universiteit Universiteit Afgebroken
Management Topkader Opleidingsinstituut Belastingdienst 1995 Universiteit Afgerond
Managementopleiding Opleidingsinstituut Belastingdienst 1984 HBO/Post-HBO Afgerond
HBS/Havo HBS Amsterdam 1971 Afgerond
Docentenopleiding Opleidingsinstituut Belastingdienst 1982 Afgerond

    Werkervaring

jan 10 - heden

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
plaatsvervangend inspecteur-generaal, COO en CIO:
Tot de formele fusie vervulde ik tot de rol van chief operations officer in de Raad van Bestuur in een dienst van ruim 2500 FTE.
-Ik was verantwoordelijk voor de kwaliteit van het uitvoering- en handhavingproces.
-De rol van CIO was bij mij belegd alsmede de uniformering en innovatie van de handhaving en het proces- en kennismanagement.
-Ik had de laatste twee jaar ook de taak van Business Change Director met als integrale opdracht de ontwikkeling naar een modern toezichthouder in 2020 op basis van een politiek gedragen plan. Dit betekent een totale integrale transformatie op het gebied van besturing, kennis- en risicomanagement, digitale processen, cultuur, competenties, systemen, handhavingsmethoden etc..
-Ik was lid van de Inspectieraad (de inspecteurs-generaal van de rijksinspecties) en betrokken bij de Inspectieacademie.
-Internationaal had ik contacten met de EU en was lid van de EU Heads of Food Safety Agencies.
-lid van de Global Safety Food Initiative.

jan 06 - heden

Douane Nederland
Toekomst Douane en logistic development counsel:
Proactief inspelen op mondiale, Europese en nationale ontwikkelingen waren daarbij van groot belang. Vanaf 2008 is het begin gemaakt met de implementatie.

In de regio Schiphol heb ik een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van de mainportstrategie Cargo en de eerste fase van Redesign Cargo incl. het Smartgate concept. Onder mijn voorzitterschap koppelde dit programma logistiek, commercie, toezicht en veiligheid in een alomvattend proces. Daarnaast was ik market steward van de logistic development counsel.

mei 02 - dec 09

Douane District Hoofddorp en Douane West
voorzitter en eindverantwoordelijke van het managementteam:
Douane West was verantwoordelijk voor fiscale en niet-fiscale taken binnen de Noord- en Zuid-Hollandse regio m.u.v. Rotterdam. Niet-fiscale taken zijn vooral taken voor andere departementen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie, milieu en landbouw. Douane West heeft ruim 2200 FTE en was in 2002 een fusieorganisatie van drie diensten. Na twee jaar resultaatgericht sturen en veranderen was de Douane op orde. Tevens was de basis gelegd voor een cultuur van trots en integriteit. Het prestatiecontract werd gerealiseerd. Zicht op ontwikkelingen en verbeteringen werden omarmd en opgepakt. Overigens is Douane Nederland door de Wereldbank in 2007 uitgeroepen tot de beste douaneorganisatie ter wereld.

Daarnaast had ik diverse landelijke beleidstaken binnen de Belastingdienst:
- lid van de groepsraad o.l.v. Directeur Generaal,
- voorzitter van beleidsportefeuille Opsporing,
- voorzitter van de procesportefeuille Douane,
- voorzitter stuurgroep Toekomst Douane (tot eind 2008),
- voorzitter transitieraad Douane (vanaf 2008) voor de implementatie van de ontworpen toekomst,

jan 06 - dec 06

Belastingdienst
Beleidsverantwoordelijke taken:
beleidsformulering op onderdelen van het bedrijfsplan B.D in het bijzonder Douane, Opsporing en Personeel en Organisatie,
- lid van de kadergroep financiën en specifiek verantwoordelijk voor de Douane financiën.
- Ik ben als trekker sterk betrokken geweest bij het ontwerp van de toekomst van Douane Nederland. Proactief inspelen op mondiale, Europese en nationale ontwikkelingen waren daarbij van groot belang.

jan 99 - dec 02

FIOD en ECD
FIOD en directeur:
van de ECD. Inhoudelijk heb ik de fusieorganisatie met een vernieuwde missie neergezet. De focus is door mij gericht op financiële fraudes, zoals bij banken, faillissementen, investeringsfondsen, maar ook op intellectueel eigendom en grondstoffen voor XTC.
De medewerkers kregen weer zicht op werk met toegevoegde waarde.
De ketensamenwerking van toezicht en opsporing met Belastingdienst, FIOD en Openbaar Ministerie is integraal tot stand gebracht.
Ook heb ik het Financieel Expertisecentrum opgericht. Dit was een samenwerkingsverband van Belastingdienst, FIOD, DNB en andere financiële partijen.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Senior Chairman EU Clingendael 2015
Changemanagement div wo Nijenrode div.
Innovatie Nijenrode 2006
Informatiemanagement IBM 1995
Rechercheopleiding FIOD 1977

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Basis
Duits Basis

Overige vaardigheden

Mijn veelzijdige loopbaan heeft mij een schat aan ervaringen en opleidingen gebracht zodat de expertise heel breed is. Feitelijk ben ik een generalist, maar met een grote diepgang op een groot aantal terreinen. De kracht is vooral te vinden op de samenhang en betekenis van allerlei aspecten. En om vervolgens begrip en verbinding te realiseren.
De verbindingen tussen strategie/praktijk, business/ICT, beleid/uitvoering, publiek/privaat, theorie/praktijk en inhoud/medewerkers zijn hiervan voorbeelden. Concreter is het in samenhang ontwikkelen en implementeren met aandacht voor alle facetten w.o. het beoogde effect, te leveren deelproducten en de benodigde maak/werkprocessen, eventueel met digitale ondersteuning.
Met ambitie verbeteren en innoveren, op weg naar een uitblinkende organisatie. Ik ga daarbij voor een structurele denkwijze met bewezen blauwe methodieken en heb een rood hart voor participatie en dus echte -gedragen- realisatie van de afgesproken resultaten.
Kenmerken; grote drive voor resultaten en gericht op verbeteren en innoveren, aanpak is mens en inhoud bij elkaar te brengen dus met participatie. Sterke punten verandermanagement, implementatie, business- en procesredesign, programmamanagement.

Hobby's/sport/interesses:

Tuinieren en bridgen. Actief met wandelen en fitness.
Werkzaam in raden van toezicht; College van toezicht bij Universiteit van Maastricht inzake Riskassesment en Communication Toxicology en Adviesraad Master Supply Chain bij Erasmus Business School