Profiel interim professional

    100 - 140
Ik zorg voor en draag bij aan blijvende en samenhangende verbetering van uw organisatie als totaal en niet alleen op deelgebieden. Ik doe dat in samenwerking met u en uw medewerkers. Op weg naar een uitblinkende organisatie als geheel of indien toch gewenst op bepaalde deelgebieden. Ik verbind strategie en praktijk, publiek en privaat, business en ICT. Ik heb veel ervaring met fusies, reorganisaties en change-management. Dus organisatie- en procesverbetering als programma/projectmanager of interimmanagement is mij op het lijf geschreven. Mijn oorspronkelijke inhoudelijke vak is natuurlijk toezicht, handhaving en opsporing, echter het ambacht van de organisatorische verbetering is mijn tweede sterke punt. In de loop der jaren zowel theoretisch als met veel ervaring succesvol opgebouwd. Mijn aanpak is een samenspel tussen systematische denkwijzen en methodieken met een grote mate van participatie uitmondend in echte realisatie van de beoogde verbetering.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Fiscaal recht Belastinginstituut 1977 Universiteit Afgerond
Strafrecht Open Universiteit Universiteit Afgebroken
Management Topkader Opleidingsinstituut Belastingdienst 1995 Universiteit Afgerond
Managementopleiding Opleidingsinstituut Belastingdienst 1984 HBO/Post-HBO Afgerond
HBS/Havo HBS Amsterdam 1971 Afgerond
Docentenopleiding Opleidingsinstituut Belastingdienst 1982 Afgerond

    Werkervaring

jan 02 - heden

kadergroep financiën en specifiek verantwoordelijk
Lid:
voor de Douane financiën.
• Initiatiefnemer van het ontwerp van de toekomst van Douane Nederland. Proactief inspelen op mondiale, Europese en nationale ontwikkelingen waren van groot belang. Vanaf 2008 is het begin gemaakt met de implementatie.

jan 10 - dec 17

en Warenautoriteit
Plaatsvervangend inspecteur-generaal, Nederlandse Voedsel:
• Chief Operations Officer (COO).
• Verantwoordelijk voor de kwaliteit en het proces van de totale uitvoering.
• Chief Information Officer (CIO) inclusief de uniformering en innovatie van de handhaving en het proces- en kennismanagement.
• Business Change Director met als integrale opdracht de ontwikkeling naar een modern toezichthouder in 2020 op basis van een politiek gedragen plan. Dit betekent een totale integrale transformatie op het gebied van o.a. besturing, kennis- en risicomanagement, digitale processen, cultuur, competenties, systemen en handhavingsmethoden.
• Lid van de EU Heads of Food Safety Agencies en internationale contacten met de EU en met name China.
• Lid van de Global Safety Food Initiative.

jan 02 - dec 09

Douane financiën, opleidingen en ontwikkelingen
Voorzitter en eindverantwoordelijke van het managementteam:
Douane District Hoofddorp en Douane West
• Chief Executive Officer (CEO) van Douane West.
• Landelijke verantwoordelijkheid voor de Douane financiën, opleidingen en ontwikkelingen van de handhaving en het toezicht.
• Verbeteren van de prestaties en de processen door resultaatgericht sturen en veranderen. Eindverantwoordelijk voor een nieuwe cultuur van trots en integriteit.
• Verbeteren van zicht op ontwikkelingen, verbeteringen en innovaties.
• Douane Nederland is door de Wereldbank in 2007 uitgeroepen tot de beste douaneorganisatie ter wereld.
• Verantwoordelijk voor China relatie.

jan 02 - dec 09

Daarnaast actief in diverse landelijke beleidstaken binnen de Belastingdienst
Lid van de groepsraad o.l.v. Directeur-Generaal:
• Voorzitter van beleidsportefeuille Opsporing.
• Fungerend voorzitter van de procesportefeuille Douane.
• Voorzitter Centraal Tripartite Overleg (CTPO) (Belastingdienst, FIOD-ECD, Openbaar Ministerie, departementen van Justitie en Financiën) (tot 2004).

jan 99 - dec 02

ECD, FIOD en ECD
Plaatsvervangend directeur van de FIOD en directeur:
• COO resp. CEO.
• Inhoudelijk verantwoordelijk voor de fusieorganisatie ECD met een vernieuwde missie. De focus gericht op financiële fraudes, zoals bij banken, faillissementen, investeringsfondsen, maar ook op intellectueel eigendom en grondstoffen voor XTC.
• Tot stand brengen van een ketensamenwerking van toezicht en opsporing met Belastingdienst, FIOD en Openbaar Ministerie.
• Verantwoordelijk voor de oprichting van het Financieel Expertisecentrum. Dit was een samenwerkingsverband van Belastingdienst, FIOD, DNB en andere financiële partijen.

jan 71 - dec 98

FIOD en ECD
leidinggevende:

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Senior Chairman EU Clingendael 2015
Changemanagement div wo Nijenrode div.
Innovatie Nijenrode 2006
Informatiemanagement IBM 1995
Rechercheopleiding FIOD 1977

 Talenkennis

Niveau

Dutch Moedertaal
Engels Goed

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Door mijn veelzijdige loopbaan, ervaringen en opleidingen is mijn expertise breed. Feitelijk gezien ben ik een generalist, maar wel één met een grote diepgang op een omvangrijk aantal terreinen. Ik ben in staat om de samenhang en betekenis van allerlei aspecten te vinden en deze uiteindelijk met elkaar te verbinden c.q. realiseren. Enkele voorbeelden van deze verbindingen zijn die tussen strategie/praktijk, business/ICT, beleid/uitvoering, publiek/privaat, theorie/praktijk en inhoud/medewerkers.
Ik ben een zeer ervaren deskundige op het toezicht- en handhavingsterrein. Ik ben leidinggevende (van teamleider, directeur tot COO en CIO) geweest van diverse opsporings-, toezicht- en uitvoeringsorganisaties. Ook heb ik beleidsrollen op het vakgebied vervuld. Vaak ben ik internationaal als gastspreker uitgenodigd.
Ik kan in samenhang ontwikkelen en implementeren, met aandacht voor alle facetten w.o., het beoogde effect leveren. Facetten als structuur, sturing, systemen, competenties, cultuur/professionaliteit zijn voorbeelden. Dit kan leiden tot deelproducten zoals de benodigde maak/werkprocessen met digitale ondersteuning, professionalisering, innovatie of een inhoudelijke verbetering van het primaire proces.
Met ambitie ga ik voor verbeteren en innoveren, samen op weg naar een uitblinkende organisatie en medewerkers. Ik ga voor een structurele denkwijze bewezen met blauwe methodieken en ik heb een rood hart voor participatie. Ik sta voor (gedragen) realisatie van de afgesproken resultaten.

• Ervaren bestuurder van grote (uitvoerings)organisaties met veel politieke contacten.
• Leidinggevende ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
• Kennis en ervaring van toezicht en handhaving.
• Analytisch ingesteld en in staat om snel materie en de organisatie eigen te maken.
• Conceptueel en methodisch ingesteld.
• Bestuurlijke sensitiviteit en relationeel sterk.
• Ondernemend met lef en creativiteit.
• Situationeel en participatief gericht.
• Resultaatgericht op blijvende en gedragen verbetering en innovatie.
• Project- en programmamatig leidinggeven aan fusies, reorganisaties en verandering/transities.
BEKENDE TERREINEN

• Financieel toezicht bij banken namens D.N.B.
• Handhaving en toezicht, ook in samenwerkingsverbanden.
• Fraude en ondermijning.
• Onderwijs als docent, ontwikkelaar, bestuurder en adviseur.
• Verander- en implementatiemanagement.
• Samenwerking in ketens bv. publiek/privaat Schiphol, haven Amsterdam.
• Proces redesign en I.C.T.
• Intelligence (proces en product).
UITGELICHTE OPDRACHTEN

Zelfstandige
• Business counselor bij Cap Gemini, tevens geadviseerd bij aanbestedingen op het gebied van operational excellence en de wijze van implementatie.
• Uitvoeren van een inhoudelijke exploratie naar Artificial Intelligence voor een softwarebedrijf en hier advies over geven.
• Verrichten van een studie naar profiling van gedrag- en emotiekenmerken met behulp van Artificial Intelligence.
• Creëren van een organisatie-ontwikkeladvies voor de samenwerking van diverse hogescholen, universiteiten, bedrijven en overheid op het gebied van innovatie.
• Begeleiding van onderzoeksopdrachten
NVWA
• Fusie van de Plantenziektekundige Dienst, de VWA en de Algemene Inspectiedienst.
• Project Modern Toezicht inclusief de methodieken.
• Programma procesredesign en harmonisatie van alle processen.
• Reorganisatie en transformatie van besturing, systemen, managementstijl, cultuur en professionalisering en competenties.
• Lid van de Ministeriele Commissie Fraude o.l.v. de Minister-President onder meer gericht op fenomenen en ondermijning.
Belastingdienst
• Project klantmanagement, beweging van kolomsgewijs werken naar organiseren rond de klant.
• Fusie en implementatie nieuwe integrale werkwijze Belastingdienst Noord-Holland.
• Diverse projecten gericht op de samenwerking van de Belastingdienst met gemeente en politie Amsterdam op het gebied van toezicht, handhaving en informatiedeling.
Douane
• Fusie Douane West. Samenvoeging en stroomlijning Douane Amsterdam, Schiphol, regio Noord- en Zuid-Holland, Douanevloot en Douanelaboratorium (omvang 2300 FTE).
• Verbeterslagen Best Year Jet om de prestaties te verbeteren en de betrokkenheid te vergroten.
• Ontwerp en realisatie Toekomst Douane Nederland op alle organisatorische, ICT en personele aspecten.
• Grote betrokkenheid bij de relatie met de Chinese counterparts. (management en goederenstromen)

FIOD/Economische Controledienst
• Integratie ECD binnen de Belastingdienst en aansluitend fusie met FIOD.
• Project t.b.v. de verbetering van de samenwerking binnen de strafrechtketen.
• Internationale contacten.

Schiphol/KLM
• Diverse logistieke en samenwerkingsprojecten.
• Project onderhoud JSF naar Nederland.
• Programma realisatie Smartgate concept en start van de realisatie. Deze integrale aanpak van toezicht, logistiek, commercie, veiligheid, ICT en samenwerking wordt nu elders in de wereld gekopieerd. Betrokken bij het lobbywerk in Azie.