Profiel interim professional

    110 - 130
Als voormalig inspecteur met negen jaar ervaring in het houden van toezicht bij BRZO bedrijven vertaal ik de verwachtingen van overheidsinstanties, in relatie tot BRZO-verplichtingen, naar de praktijk. Als (interim) consultant  ondersteun ik bedrijven met het opzetten, implementeren en onderhouden van een integraal veiligheidsmanagementsysteem met inbegrip van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar:
- inrichting van de opleidingsmatrix;
- Werkvergunningen;
- Alarmmanagement;
- Inspectie- & Onderhoudsprogramma;
- Management of Change (MoC);
- Bedrijfsnoodplan;
- Melden, registreren en opvolgen van incidenten en (bijna) ongevallen;
- Veiligheidsprestatie-indicatoren;
- Plannen en uitvoeren van Interne Audits;
- Management Review;

Naast het uitvoeren van incident- en ongevalsonderzoeken ondersteun ik de uitvoering van diverse veiligheidsstudies zoals HazOp's, RI&E en thematische RI&E's en het toezicht op de opvolging van aanbevelingen. 

  Aanbeveling Score


Opleiding


  Werkervaring


  Cursus


 Talenkennis


Overige vaardigheden


Hobby's/sport/interesses