Profiel interim professional

Efficiënt, enthousiast, flexibel, resultaatgericht, analytisch en accuraat. Dat hoor ik anderen over mij zeggen. Ik heb een jarenlange ervaring in re-integratie en coaching en ik heb gewerkt met diverse doelgroepen (ex-gedetineerden, mensen met psychische/ psychiatrische problematiek, vluchtelingen, dak-en thuislozen). Afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in verzuimbegeleiding en conflictbemiddeling en heb ik ervaring opgedaan in de MKB branche. Mijn toegevoegde waarde is dat ik breed kijk en adviseer. Door mijn verschillende specialisaties, kan ik makkelijk zaken aan elkaar koppelen om de werkgevers beter van dienst te kunnen zijn. Ik blijf mij ontwikkelen door de bijscholingen op diverse vakgebieden zodat ik altijd op de hoogte ben van wet- en regelgeving.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Regie op Verzuim CROV CS Opleidingen 2012 HBO/Post-HBO Afgerond
Erkende Professionele Mediation Opleiding MTI 2011 HBO/Post-HBO Afgerond
Personeel en Arbeid, psychodiagnostiek Hogeschool Saxion Deventer 2007 HBO/Post-HBO Afgerond
Sociaal Pedagogisch Werk Graafschap College 2003 MBO Afgerond
Analytisch coachen The True Talent Team 2014 HBO/Post-HBO Afgerond
Certified ME professional en Business Partner The True Talent Team (persoonlijkheidstest) The True Talent Team 2014 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

mei 17 - heden

ViaMarina werkt efficiënt & accuraat, biedt maatwerk.
Eigenaar ViaMarina:
(Beschikbaar) voor projecten/ freelance opdrachten

ViaMarina heeft een aantal specialismen op gebied van preventie en verzuim, persoonlijke en zakelijke coaching, bemiddeling in conflicten en re-integratie met moeilijk plaatsbare doelgroepen. Daarnaast werk ik als talentexpert met individuen maar ook met teams zodat iedereen werkt vanuit zijn/haar talent. Meer over weten? Check mijn website www.viamarina.nl of neem contact op 06-22903532. Ik denk graag met u mee.

mei 17 - heden

Stichting NoviStart
Directeur en (mede) oprichter:
Stichting NoviStart heeft een integrale aanpak ontwikkeld waarbij er tegelijkertijd aandacht
geschonken wordt aan de psychische en psychosociale problematiek, taalverwerving, opleiding en werk bij nieuwkomers - in een zo kort mogelijke tijd.De methode kenmerkt zich door een holistische
benadering en integrale aanpak. Stichting NoviStart voert het traject zelf uit van begin tot eind,
collectieve activiteiten worden zelf georganiseerd en daar waar dat versnellend werkt, wordt uiteraard
samengewerkt met relevante partners. Als algemeen directeur hou ik mij bezig met subsidieaanvragen, zorg ik voor samenwerkingspartners, de algemene leiding van de stichting en
uitvoerende zaken zoals coaching en loopbaanbegeleiding.

jul 12 - mei 17

Vitacon Luteijn
Register Senior Casemanager Preventie en Verzuim/ Teamleider:
Dit is een veelzijdige functie waarbij ik leiding gaf aan een team (voor de fusie) en verantwoordelijk
ben voor de gehele afdeling Preventie en Verzuim, de arbodienst. Overige taken zijn:monitoren van
het gehele verzuimtraject, intensief begeleiden van werkgever en werknemer, schadelastbeheersing,
commerciële verantwoordelijkheid en productontwikkeling. Daarnaast contact met UWV,
bedrijfsartsen, re-integratiebedrijven en curatieve sector.Tevens het uitvoeren van mediation en
coaching van medewerkers (intern/extern). Uitvoeren en begeleiden Me.test(persoonlijkheidstest)
ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en team assessment.

jan 10 - jan 12

Stichting Voorwerk
Re-integratie trajectbegeleider:
Vergelijkbaar met voorgaande functie. Aanvullende taak is het ontwikkelen van een nieuw product in
het kader van de Wet Wij voor gemeente Ede en daarna het product in de praktijk uitproberen en
bijstellen, zodat het hoogst haalbare qua kwaliteit en ontwikkeling van de doelgroepen uitgehaald kan
worden. De Stichting Voorwerk is per 1-7-2012 opgeheven.

jan 08 - jan 10

Wesseling Groep
Jobcoach/ reintegratiespecialist:
Het verlenen van persoonlijke ondersteuning, individuele- of groepsgewijze trajectbegeleiding en
advies aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt veroorzaakt door psychiatrische en/of
psychosociale problemen, verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen met als doel het
verkrijgen en/of behouden van betaald werk. Schrijven van ontwikkelplannen, intakegesprekken
voeren en plannen schrijven, advies geven aan de uitkeringsinstanties (UWV, gemeente Utrecht,
Hengelo). Geven en ontwikkelen van groepstrainingen; sollicitatie/ life-style training. Werken met
diverse contracten zowel via het UWV als via de gemeentes in drie regio's; Overijssel, Utrecht en
Gelderland. Het inwerken van de cliënt waaronder het aanleren van handelingen en vaardigheden.
Structureren van het werk, advisering over de inrichting ervan, voorkomen, opsporen en verhelpen
van eventuele storingen in de arbeidssituatie, zowel voor werkgever als cliënt. Het begeleiden van en
cliënt en werkgever, evalueren en coördineren van gemaakte werkafspraken. Wesseling Groep is
gereorganiseerd en overgenomen door een ander bedrijf in 2010.

jan 07 - jan 08

Forensische Psychiatrie Groot Batelaar en kliniek en Maatschappelijk Opvang
Re-integratie coördinator:
Aanspreekpunt voor Groot Batelaar Forensische kliniek en Maatschappelijk Opvang voor dak- en thuislozen op het gebied van re-integratie. Functietaken; behandelplannen schrijven op het gebied van
arbeid, opleiding en ontwikkeling. Begeleiden van cliënten op gebied van arbeid en opleiding in het kader van behandelplan. Het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek. Samenstellen van
individuele testbatterijen, afnemen van de tests, gegevens verwerken en interpreteren. Het werven
van werkplekken en stages. Het begeleiden van werk- en stage trajecten. Onderwijs - en vormingsprogramma's opstellen, toetsen en evalueren. Beheer van eigen dossier, rapporteren aan
behandelcoördinatoren. Het ontwikkelen, voorbereiden en coördineren van groepsverbonden
recreatieve activiteiten voor de kliniek, deelnemen aan behandelbesprekingen, begeleiding van stagiaires. Taken coördineren naar persoonlijke begeleiders van cliënten.

jan 07 - dec 07

Harcourt Test Publisher
Freelance testleider:
Contacten zoeken met relevante doelgroep voor de onderzoeken. Verantwoordelijk voor administratieve en klantgerichte zaken. Het verzorgen van vergoedingen voor deze doelgroep. Tests
afnemen. Het scoren van tests. Observeren. Meedenken in de ontwikkeling van de tests en normering
ervan.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Uitstekend
Engels Goed
Duits Basis
Kroatisch Moedertaal

Overige vaardigheden

Analytisch coach voor bedrijven en particulieren
Verzuimspecialist (verzuim & preventie)
Conflictbemiddelaar
Re-integratie deskundige en talentexpert

Hobby's/sport/interesses:

Piano spelen, schilderen, koken, kookboek schrijven, tuinieren, hardlopen, lezen, skiën, kookboek schrijven.

P.C.-GEBRUIK
MS Office
SPSS
Social Media
Verzuimsignaal2
Alure