Profiel interim professional

    80 - 110
  • Beleidsmatig en juridisch begeleiden en adviseren van pensioenfondsen, bestuursbureaus, werkgevers, verzekeraars over pensioen vraagstukken;
  • Compliance vraagstukken bij pensioenfondsen en verzekeraars;
  • Beheren, opstellen, wijzigen en beoordelen van (bestaande) juridische documenten waaronder de overeenkomst tot collectieve waardeoverdracht, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst, de vrijwaringsovereenkomst, de overeenkomst tussen de CAO partijen en het pensioenfonds, de uitbestedingsovereenkomst en de bewerkersovereenkomst; 
  • Schrijven van adviesrapporten en beleidsnotities;
  • Beoordelen van communicatie uitingen; 
  • Behandelen van de overige individuele zaken zoals klachten van zowel deelnemers als werkgevers;
  • Behandelen van verplichtstelling en vrijstellingsverzoeken voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.


  Aanbeveling Score


Opleiding


  Werkervaring


  Cursus


 Talenkennis


Overige vaardigheden


Hobby's/sport/interesses