Optimaliseer uw inhuurstrategie met direct sourcing: Bespaar tijd en geld

Managed Service Providers en Vendor Management en Freelance Management Software, vaak benoemd als MSP's, VMS en FMS, staan in de belangstelling. Steeds grotere inhuurcontracten worden via inhuurprogramma's uitbesteed, waarbij meestal een MSP wordt geselecteerd die werkt met een eigen of een 'third party' VMS, FMS of software van de inlener zelf. Maar voldoen deze oplossingen altijd aan de behoeften van organisaties om inhuur van externen effectief en efficiënt te regelen, en fiscaal-juridische risico’s te verminderen? De trend van 'direct sourcing' biedt een interessante aanvulling hierop. Niels van Berkel van Planet Interim deelt in deze column zijn visie, aangevuld met een infographic, over hoe 'direct sourcing' kan worden toegepast, zelfs door MSP's en binnen VMS en FMS software.

Het selecteren van een MSP kost de nodige tijd en capaciteit. Daarnaast vergt het implementeren en activeren van een inhuurprogramma, samen met de MSP, een forse investering in tijd en middelen. De geselecteerde MSP moet 'Tier 1 en 2 suppliers' selecteren, contracteren en activeren, en mogelijk ook nog een VMS of FMS selecteren en integreren. Tot slot moet de inhuurder samen met de MSP de nodige proces- en organisatieveranderingen doorvoeren door stakeholders te betrekken en op de beoogde manier te laten participeren. Hierdoor kan er veel tijd en budget verdwijnen voordat een inhuurprogramma daadwerkelijk van start kan.

Waarom kiezen voor direct sourcing?

Na de selectie van een MSP begint het daadwerkelijke werven, onboarden en begeleiden van externen. Dit terwijl organisaties juist een band willen opbouwen met (voormalige) tijdelijke collega’s en streven naar meer transparantie en ketenverkorting. Extra tussenlagen, zoals een MSP en diverse leveranciers daaronder, maken dit een grotere uitdaging.

Direct sourcing wint aan belang omdat het een meer directe en transparante benadering biedt. Veel MSP's gebruiken echter bijna altijd een supplier, zoals een uitzend- of recruitmentbureau, waardoor voor iedere inhuur een fee van gemiddeld 15 tot 20% wordt betaald, plus de MSP-kosten. Dit kan leiden tot hogere inhuurkosten.

"Het 'supplier funded model' staat haaks op de trend van direct sourcing"

Het 'supplier funded model' kan de inhuurkosten verhogen omdat het de neiging heeft om meer leveranciers in te schakelen. Direct sourcing tools, zoals Planet Interim, bieden echter een efficiënte oplossing zonder tussenlagen, met minimale implementatie en vaak zonder extra fees. Dit kan leiden tot een besparing op de inhuurkosten van gemiddeld 10 tot 15%, naast de tijd en energie die wordt bespaard.

MSP's en direct sourcing kunnen samenwerken

MSP's kunnen een waardevolle adviserende rol spelen en goede tools, zoals business intelligence, ter beschikking stellen. Het zou nog beter zijn als MSP's afscheid nemen van het 'supplier funded model' en op een andere manier betaald worden, bijvoorbeeld via een vaste vergoeding voor geleverde diensten, wat de transparantie ten goede komt. Dit kan gecombineerd worden met vergoedingen voor behaalde doelen, zoals besparingen op inhuur en klanttevredenheid.

"Meer transparantie, ketenverkorting en direct sourcing"

Gelukkig zijn er vooruitstrevende inleners en MSP's die deze visie omarmen en werken aan meer transparantie en ketenverkorting door direct sourcing tools een plek te geven in hun FMS of VMS. Met deze partijen zoekt Planet Interim de samenwerking.

Voor deze vooruitstrevende inleners en MSP's heb ik in onderstaande infographic mijn visie uiteengezet op de optimale inrichting van de inhuur van professionals. Deze benadering is uitstekend bruikbaar voor partijen die klantgericht zijn en openstaan voor een nieuwe, effectieve, transparante en kostenefficiënte manier van inhuren van hoger opgeleide professionals.

Ontdek hoe je als MSP of opdrachtgever met onze superhandige jobservice tijd en geld kunt besparen en direct kunt focussen op de beste interim kandidaten. Dankzij onze geavanceerde A.I. parsen, analyseren, coderen en plaatsen we al jullie opdrachten automatisch en matchen deze met onze leden en bezoekers. Sollicitaties worden direct naar jullie eigen bronsite gestuurd met behulp van sollicitatielinks, waardoor het eigen proces volledig intact blijft. Heb je vragen of wil je dat wij het account voor je organisatie opzetten? Neem gerust contact met ons op.


Optimaal inhuurproces