Als Basis lid via Planet Interim een opdracht gevonden?

Allereerst: gefeliciteerd met je opdracht, daar doen we het immers voor!

We kunnen Planet Interim onderhouden en verbeteren met dank aan de bijdragen van leden die via ons een opdracht hebben verkregen. Bij de registratie op ons platform ben je akkoord gegaan met onze Algemene Gebruikersovereenkomst. Met een gratis basis lidmaatschap kun je onder andere onbeperkt zoeken naar opdrachten en ontvang je automatisch actuele opdrachten van meer dan 200 bemiddelaars en 1500 aangesloten opdrachtgevers die voldoen aan jouw voorkeuren. Ook kan je via Planet Interim gevonden worden door opdrachtgevers. Zo zenden we iedere keer als jij je profiel bijwerkt een alert naar in jouw type profiel geïnteresseerde opdrachtgevers. Een vergoeding is slechts aan de orde wanneer je zoektocht succesvol is en je een opdracht hebt verkregen. Dit wordt beschreven in artikel 12 van de Algemene gebruikersovereenkomst. Hieronder tref je een samenvatting.

Samenvatting artikel 12 van de Algemene gebruikersovereenkomst
Met een basis lidmaatschap kunnen interim professionals kosteloos gebruik maken van alle faciliteiten van Planet Interim. Indien een interim professional met een basis lidmaatschap via (een lead van) Planet Interim een opdracht verkrijgt, dan vragen wij de interim professional om een bijdrage in onze kosten vanaf € 100,- tot maximaal € 195,- ex. btw per maand tijdens de eerste drie maanden van de opdracht. De vergoeding relateren we aan de met de opdrachtgever overeengekomen reguliere werkweek in uren. Hieronder is in tabelvorm aangegeven: links het overeengekomen aantal uren per reguliere werkweek en rechts de vergoeding ex. btw per maand gedurende de eerste drie maanden:

Werkweek in uren

Bijdrage

32 uur en meer € 195,-
24 tot 32 € 150,-
Minder dan 24 uur of flex 
€ 100,-


PLANET INTERIM OP DE HOOGTE STELLEN VAN EEN OPDRACHT

Planet Interim volgt het contact tussen opdrachtgevers en interim professionals via onze site. We vragen interim professionals vriendelijk om Planet Interim ook zelf van een match via ons platform op de hoogte te stellen. Dat kan via dit contactformulier.

Wanneer je geen opdracht via (een lead van) Planet Interim hebt verkregen hoef je uiteraard niets te doen.


We danken je hartelijk voor je medewerking en integriteit!

Want zonder jouw integriteit en medewerking is het voor ons niet mogelijk om het beste platform voor interim professionals en hun opdrachtgevers te worden.