Profiel interim professional

    75 - 120
Ik ben een ervaren handhavings- en bestuursrechtjurist en adviseur op het gebied van openbare orde, veiligheid en handhaving. Mijn specialisatie ligt op het gebied van horecawetgeving, lokale regelgeving, aanpak openbare orde en ondermijning. Mijn focus ligt op bestuursrechtelijke regelgeving als handhaving. Ik ben een jurist en uitvoerder die gewend is om te werken vanaf het moment van signaleren van een probleem, uitvoeren van een oplossing tot aan vertegenwoordiging in de rechtbank.. Ik heb een goed gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en ik schakel makkelijk tussen beleid, regelgeving en uitvoering. Ik werk graag samen met mensen en vind het fijn om met elkaar tot oplossingen te komen en om processen goed te laten verlopen. Ik ben het gewend om samen te werken met de partners op het gebied van openbare orde en veiligheid zoals politie, toezichthouders, belastingdienst, RIEC, enzovoort. Ik ben in staat om te schakelen tussen de verschillende opvattingen en werkwijzen en d

  Aanbeveling Score


Opleiding


  Werkervaring


  Cursus


 Talenkennis


Overige vaardigheden


Hobby's/sport/interesses