Profiel interim professional

    95 - 145
Besluitvaardig, onafhankelijk en assertief zijn kernbegrippen die mij uitstekend passen. Met gepassioneerde overtuigingskracht zet ik mijn politiek-maatschappelijke betrokkenheid steevast om in daadkracht, waarbij het leveren van een bijdrage aan een verbeterde samenleving mij maximale motivatie geeft. 

Mijn kracht ligt in het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van de vier domeinen politiek, bestuur, organisatie en maatschappij. In mijn periode als bestuurder heb ik een sterke bestuursgevoeligheid ontwikkeld welke mij helpt in mijn huidige werkzaamheden. 

Mijn werkzaamheden als consultant, project-, proces- en interim-manager, directeur, coach, juridisch adviseur en (beleids)adviseur zijn uiteraard een resultante van mijn persoonlijke waarden en kenmerken zich daarom voornamelijk door een bottum-up benadering, reflectie en feedback. Hoewel het bestaan van een groot aantal organisatiemodellen en en theorieën, gaat het mij voornamelijk om de mensen.


 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Psychotraumatologie Leuven 2015 Universiteit Afgerond
Coaching Academie Coaching & Counselling 2005 HBO/Post-HBO Afgerond
Rechten Utrecht Universiteit Afgebroken

    Werkervaring

feb 03 - heden

PVB-Adviesgroep B.V.
Directeur - eigenaar:
PVB-Adviesgroep BV is een adviesorganisatie en levert coaching, consulting, interim- management, (beleids-)advies en trainingen.
 
Enkele voorbeelden van projecten en activiteiten: 
2018 - heden: Hoofd Bedrijfsbureau & Beleidsadviseur bij ProKASRO Benelux BV 
Verantwoordelijk voor implementatie van beleid binnen de organisatie en aansturing van bedrijfsbureau. 
2018 - heden:  Voorzitter en lid gemeentelijke bezwaaradviescommissies. 
2018 - heden:  Voorzitter gemeentelijke klachtencommissies. 
2017 - 2018: Executive coachen & individuele coaching van CEO’s en managers. 
2015 - 2016: Beleidsadviseur en interim-manager bij Stichting Zorg Geüniformeerden
Oprichting Stichting Zorg Geüniformeerden => sociaal domein, Participatiewet, projectmanagement en strategisch gesprekspartner, Maatschappelijke Ondersteuning, regievoering op samenwerking met stakeholders. 
2015:  Projectleider bij Stichting Zorg Geüniformeerden 
Opzetten van afdeling Buddy’s binnen zorg-stichting => sociaal domein, Participatiewet, projectmanagement en strategisch gesprekspartner. 
2013 - heden: Consultant psychotraumatologie bij World Vision International 
Op afroep
Consultant/specialist bij humanitaire missies in ramp- en oorlogsgebieden.
 
2012:  Projectleider bij oprichting KVP-dienstverlening 
Ondersteuning zelfstandig ondernemer => strategisch partner, projectleider. 
2011 - 2016: Ontwikkelaar opleidingstrajecten 
Ontwikkeling van verschillende opleidingstrajecten waaronder crisisinterventie en stressmanagement & begeleiding van psychologen-intervisiegroepen. 
2011 - 2014: Juridisch adviseur bij Stichting WOOS 
Bijstaan cliënten bij hoorzittingen en procesvertegenwoordiging bij verschillende rechtscolleges. Rechtsgebieden: Awb, Wro, Wabo, handhaving, milieu, APV, bestemmingsplannen, vergunningen etc. 
2010 – 2013: Projectleider & beleidsadviseur bij diverse gemeenten
(Helmond, Hoofddorp, Haarlemmermeer, Geldrop) 
Organiseren en (doen) uitvoeren en verzorgen van trajecten => Sociaal Domein, Participatiewet, WMO (2007), Jeugd, werkzoekende dienstverlening, maatschappelijke ondersteuning, projectmanagement en strategisch gesprekspartner. 
2010 - 2011: Projectleider, beleidsadviseur en interim-management bij diverse opdrachtgevers

CIvH te Eindhoven, Stichting Hemzorg te Hem, brouwerij Breugem te Zaandam, horeca De Hertog te Tiel, horeca Carpe Diem te Nijmegen => sociaal domein, Participatiewet, APV, handhaving, vergunningverlening, werkzoekende dienstverlening, drank – en horecawet, maatschappelijke ondersteuning, projectmanagement en strategisch partner. 
2007 - 2011: Projectmanager en interim-bestuurder bij jongerenopvang De Kameleon
Realisatie van therapeutische jongerenopvang “De Kameleon” te Nunspeet => Maatschappelijke ondersteuning, Sociaal Domein, projectmanagement en strategisch gesprekspartner. 
2007 - 2009: Trainer/Coach bij Edu-Perm BV 
Trainen van managers, juristen en beleidsmedewerkers op het gebied van Awb, WOR, Ambtenarenrecht, Participatiewet, Wet verbetering Poortwachter, Sociale zekerheid, leiderschap, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. 
2006 - 2008: Beleidsadviseur bij zorginstelling ‘De Oase’ 
Adviseren in het kader van jeugd, participatie, zorg, maatschappelijke ondersteuning, beleidsvoorstellen formuleren en vertalen naar de uitvoering, verantwoordelijk voor de implementatie van geformuleerd beleid. 
2005 - 2016: Diverse cliënten bij overheid (gemeente-politie-UWV-CIZ-SVB) 
Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures namens bestuursorganen en belanghebbenden. 2004 - 2006: Projectdirecteur en voorzitter projectgroep bij zorginstelling ‘De Oase’
Realisatie zorginstelling ‘De Oase’ te Follega => Zorg, Sociaal Domein, jeugd, project- en procesmanagement, 

mei 13 - apr 18

Ambtenarencentrum
Bestuurder - Secretaris/penningmeester:
Door mijn werkzaamheden als bestuurder bij het Ambtenarencentrum ben ik een evenwichtskunstenaar bij uitstek geworden binnen de domeinen politiek, bestuur en ambtenarij.
Als secretaris was ik verantwoordelijk voor verscheidene interne en externe projecten op het gebied van bedrijfsvoering, belangenbehartiging onderhandelingen, beleidsondersteuning, opstellen voorstellen, beleidsnotities en rapportages binnen complexe politiek-bestuurlijke contexten, medezeggenschap, samenwerking en reorganisaties. Tevens heb ik deelgenomen in diverse stuur- en werkgroepen waaronder met betrekking tot de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, vuurwerkoverlast, cao-onderhandelingen, ….;

mrt 08 - nov 13

vakorganisatie. Juridische afdeling
Hoofd juridische zaken:
Werkzaam als Hoofd juridische zaken bij vakorganisatie. Juridische afdeling opgezet.Opleiden en trainen van juridisch adviseurs.

mei 83 - aug 98

Ministerie van Defensie en Politie
Diverse functies:
Diverse functie bij Ministerie van Defensie en Politie.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Train-the-Trainer CISM ICISF 2017
Diverse leiderschapstrainingen diverse doorlopend
Business Proces Management Syntra Campus Gent 2018
Projectmanagement Syntra campus Gent 2018
Lichaamstaal (master en trainer) Instituut voor lichaamstaal 2012
5S-Management Lean & six sigma company 2018
Lean&6σ ‘yellow belt’ Lean & six sigma company 2018
Kaizen event Lean & six sigma company 2018
Health Care Yellow belt Lean & six sigma company 2019
Orthomoleculair therapeut Saghro Academie 2019
Sociaal Domein VNG Academie 2019
Omgevingswet Brakenhoff 2019
Omgevingsrecht Berghauser Pont Academy 2019

 Talenkennis

Niveau

Dutch Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Goed
Duits Basis

Overige vaardigheden

• Naar buiten gerichte persoonlijkheid die gemakkelijk contact maakt, een aanstekelijk gevoel voor humor en zeer betrokken bij mensen en maatschappij. 
• Analytisch, dynamisch, inspirerend, open, direct, stressbestendig en veeleisend. Een echte verbinder en troubleshooter. 
• Functioneert als een vis in het water op het snijvlak van bestuur en organisatie. 
• Is in zijn element als hij onder druk snel tot resultaten moet komen.
• Vindt het schitterend om zijn kennis en ervaring in te zetten om anderen te ondersteunen teneinde nieuwe paden te ontdekken, levensdoelen te realiseren en te excelleren.
• Luistert en hoort ook wat niet wordt gezegd.

Kennisdomeinen 
 • Juridisch: Participatiewet, WMO, Omgevingswet, Jeugdwet, Ambtenarenwet, Awb, Wnra,
Wet verbetering Poortwachter, Sociale Verzekeringswetgeving. 
• Begeleiding trajecten van werknemersorganisaties. 
• Zitting in diverse medezeggenschapsorganen (ODC-OR-GOR). 
• Meer dan 25 jaar leidinggeven op diverse niveaus (overheid, zorg en maatschappelijk). 
• Meer dan 15 jaar bestuurlijke ervaring in organisaties (nationaal en internationaal). 
• (Executive) coachen, en daarbij bij uitstek fungeren als vertrouwenspersoon, van zowel bestuurders als managers. 
• Grote kennis op het gebied van de bestuurlijk en ambtelijke samenwerking. 
• Training (in company) van ondernemingsraden, medewerkers en commissies. 
• Kennis en kunde op het gebied van mediation en conflicthantering. 
• Ontwikkelen en vormgeven van sociaal beleid. 
• Ontwikkelen en vormgeven van juridische kwaliteitszorg. 
• Opzetten en vormgeven van cursussen op een breed gebied:
- Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht, WOR, Bestuursrecht & Sociale Zekerheid.
- (Coachend) Leiderschap.
- Traineeprojecten (zorg en juridisch).
- Persoonlijke ontwikkeling.
- [(non) verbale]-communicatie.
- Crisisinterventie. 
• Adviseren, ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van programma's voor buitenlandse hulpverleners in ramp- en oorlogsgebieden.

Hobby's/sport/interesses:

Bestuurs- en nevenfuncties
- Bestuurslid hulpverleningsorganisatie, “Stichting HelpTeamWork”

- Algemeen directeur/ bestuursvoorzitter, “StopTheTraffik”

Voorheen
- Voorzitter Stichting Zorg Geüniformeerden (SZG) 
- Voorzitter Stichting Persoonlijke Belangenbehartiging (SPB) 
- Secretaris-Generaal Europese veiligheidskoepel 
- Voorzitter Commissie Rechten voor het Kind bij de Raad van Europa 
- Lid werkgroep Wnra 
- Lid Stichting Albeda Leerstoel 
- Lid Stichting Tuin der Bezinning 
- Lid Commissie Kennis & Onderzoek 
- Lid Adviescommissie PTSS Politie 
- Lid Bezwaaradviescommissie regio Gelderland 
- Voorzitter Raad van Bestuur zorginstellingen 
- Voorzitter Stichting Zorgenkind 
- Bestuurslid Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW)

 
Hobby's
  • Oldtimers
  • Klussen
  • Studeren
  • Motorrijden