Planet Interim Index H 2021” width=

Planet Interim Index: AANTAL OPDRACHTEN EERSTE HELFT 2021 +44%

Het totaal aantal opdrachten dat Planet Interim tijdens de eerste zes maanden van 2021 met haar leden matchte laat een sterke groei zien van 44% t.o.v. het eerste half jaar van 2020. Met name het tweede kwartaal van 2020 was in verband met Corona een relatief zwak kwartaal na een zeer sterk eerste kwartaal. Het toegenomen vertrouwen in een oplossing van de Coronacrisis vertaalde zich wellicht in de stevige opdrachtengroei van 44% tijdens de eerste twee kwartalen van 2021.

AANDEEL IT BLIJFT HARDER GROEIEN DAN DE MARKT

Het aantal IT-opdrachten groeide met 71% wederom harder dan ieder ander vakgebied. Hierdoor vormden IT-opdrachten 57,6% van de interimmarkt voor hoger opgeleide professionals. In 2019 was dit IT-aandeel nog 45%.

Binnen vakgebied IT is IT Architectuur met 17.119 opdrachten de grootste functiegroep, op afstand gevolgd door IT Consultancy met 2.667 en IT Security met 2.268 opdrachten. IT Mobile App Development groeide als IT-functiegroep het hardst met 523% gevolgd door de grootste IT-functiegroep IT Architectuur, met 146%.

GROEI IN HR, TECHNIEK, MARKETING, INKOOP, LEGAL EN ALGEMEEN & PROGRAMMANAGEMENT

Ook het aantal opdrachten in HR liet met 47% in de eerste helf van 2021 een stevige groei zien, terwijl ook Marketing, Techniek, Inkoop & Logistiek en Legal & Tax toenamen met resp. 41, 32, 30 en 28%. Algemeen & Programmamanagement groeide ook, met 24%. Opvallend maar niet verrassend is dat het aantal opdrachten in het vakgebied Onderwijs met 52% en in Toerisme & Horeca met 76% afnam.

GAP VAN 28% TUSSEN WENSTARIEVEN EN TARIEFINDICATIES BIJ OPDRACHTEN

De grafiek onderaan toont dat wenstarieven van professionals ongewogen gemiddeld 28% hoger liggen dan de tariefindicaties die in 2021 bij de opdrachten in de markt werden meegegeven. Opvalt dat binnen Legal & Tax, Algemeen & Programmamanagement en Onderwijs, de prijsindicaties, en wellicht dus het type en of niveau, van de opdrachten die in de markt werden uitgevraagd, het minst aansloten bij de wensen van professionals die zich beschikbaar meldden.

Bij Inkoop, Office & Facility en IT sloten de tariefindicaties het beste aan bij de wenstarieven. De gemiddelde prijsafwijking van 28% kan, naast een mismatch in opdrachtniveau, deels verklaard worden door de marges van bemiddelaars die opdrachten met netto tarieven in de markt zetten, dus na aftrek van hun marge. Dit houdt in dat de tarieven die professionals wensen marktconform lijken te zijn, echter wordt een deel van de omzet aan marge afgestaan vanwege de bemiddelingsfee die bureaus rekenen.

DE ROL VAN PLANET INTERIM

Planet Interim zorgt ervoor dat opdrachtgevers óók rechtstreeks met professionals in contact kunnen komen en hen, zonder bijkomende kosten, een scherp maar marktconform tarief kunnen betalen, terwijl door de professionals geen omzet meer als bureaumarge hoeft te worden afgestaan (meer informatie).

Planet Interim Index Eerste helft 2021. Een analyse van de interimmarkt.OVER DEZE ANALYSE

Analyse van de online flexmarkt voor hoger opgeleide interim professionals op basis van duizenden nieuwe en bijgewerkte interim profielen en 56.124 opdrachten die in de eerste helft van 2021 door Planet Interim met aangesloten interim managers en freelance professionals werden gematcht. De opdrachten zijn op Planet Interim geplaatst of door Planet Interim geïnventariseerd bij 350+ bemiddelaars, MSP's en social media.