Profiel interim professional

    60 - 100
Werkzaam vanaf 1996, eerst in het notariaat tot 2002. Daarna overgestapt naar de overheid. Als jurist werkzaam bij een waterschap en twee grote gemeenten. Veel kennis van privaatrecht, huurrecht, grondexploitatiewet, aanbestedingsrecht en staatssteun; betrokken bij grote projecten; schrijver van beleid; kwaliteitsbeheer van juridische documenten; vertegenwoordiger gemeente bij gerechtelijke procedures; aanspreekpunt voor collega’s.
Vanaf 2016 werkzaam als projectmanager die zelfstandig uiteenlopende projecten heeft geleid, afstemt met opdrachtgever, politiek, burgers en andere belanghebbenden en daarbij leiding geeft aan een team van professionals.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

rechten rug 1996 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

sep 07 - heden

gemeente groningen
sr jurist:
Algemeen juridisch adviseur met veel kennis over privaatrecht, huurrecht, grondexploitatiewet, aanbestedingsrecht en staatssteun; betrokken bij projecten als: Meerstad, Groningen Spoorzone, infrastructuur- en woningbouwprojecten; trekker en schrijver van de Nota Grondbeleid Groningen en Ten Boer; kwaliteitsbeheer van juridische documenten; vertegenwoordiger gemeente bij gerechtelijke procedures; aanspreekpunt voor collega’s

aug 16 - okt 18

gemeente groningen
projectmanager:
Projectmanager die zelfstandig uiteenlopende projecten leidt, afstemt met opdrachtgever, politiek, burgers en andere belanghebbenden en daarbij leiding geeft aan een team van professionals. Voor Stadsontwikkeling betreft het o.a. de bouw van een zorgcomplex, aanleg van een fietsroute, de reductie van verkeersborden, handhaving van venstertijden door cameratoezicht, verhuizing van een restaurantschip. Voor Stadsbeheer betreft het twee gedragsveranderingsprojecten, te weten het bevorderen van afvalscheiding onder de doelgroep studenten en het reduceren van afval naast ondergrondse containers

feb 05 - aug 07

gemeente Leeuwarden
jurist:
Algemeen juridisch adviseur; ontwikkeld tot specialist op het gebied van aanbestedingswetgeving, publiek/private samenwerking, Europese regelgeving

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Uitstekend
Engels Goed
Frans Basis
Duits Uitstekend

Overige vaardigheden

EXPERTISE

CURRICULUM VITAE
Simone
Krizons

WO
Universiteit Groningen
Rechtsgeleerdheid, notarieel recht
1992- 1996

VWO
St.Scholen Gemeenschap
1986 - 1992
Postdoctoraal onderwijs
Stichting Beroepsopleiding Notariaat
1999 - 2002

Hobby's/sport/interesses:

Geen interesses beschikbaar