Profiel interim professional

    70 - 90
Interim Sr Financial Analist/Controller / Business Analist (Financieel en IT) / Data Analist met een stevige Finance achtergrond in uiteenlopende branches. 

Maar ik kijk ook verder: hoe lopen de (financiële) processen binnen en buiten de afdeling en hoe kunnen deze beter gestroomlijnd worden (LEAN, Scrum, Agile), maar ook het opstellen van User stories, Requirements en Deliverables zijn mij niet vreemd. De laatste 10 jaar ligt mijn expertise op (de combinatie van) Finance, (Big) Data Analyse en processen/procesverbeteringen (Excel, SQL, MS Access). 

Ik ben gedreven, denk in oplossingen, kan goed luisteren naar alle betrokken partijen, breng alle zaken in kaart, trek conclusies en van daaruit onderneem ik dan actie totdat het resultaat is bereikt. Naast kennis van veel interne en externe rapportages en automatiseringssystemen (Excel-expert) zijn mijn vreemde talen goed ontwikkeld (Fa, En+Du). 

Mijn competenties: Pro-actief, Analytisch, Doorzetter, Klantgericht, Resultaatgericht, Leergierig

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Post-HBO Controller Hogeschool Utrecht 1999 HBO/Post-HBO Geslaagd

    Werkervaring

feb 06 - heden

Interim Finance Professional
Interim Finance Professional:
Locatie: De Bilt
Opdrachten

sep 19 - apr 20

Achmea IT / Achmea Reinsurance Life
Sr Business Analyst (IT):
Werkzaamheden:
• Ten behoeve van de informatievoorziening van de Cashflow-rekentool ivm IFRS17:
• Procesflow gemaakt van alle processen en subprocessen;
• Requirements opgesteld in document "Data Requirements Specifications" (DRS);
• Document "Interface Requirement Specification" (IRS) aangemaakt;
• "Deliverables" opgesteld;
• Automatiseren Claim proces: Proces-overview gemaakt, "User Story" opgezet + haalbaarheidsstudie automatisering opgezet en Requirements uitgewerkt.

apr 19 - aug 19

Allianz
Sr Finance Analyst / Controller:
Werkzaamheden:
• Automatisering van het proces koersberekeningen.
• Opzetten en consolideren van de gezamenlijke maandelijkse rapportage van 5 Benelux entiteiten met automatische controles tussen rapportages uit systemen Soliam en SAP.
• Opzetten (consolidatie) rapportage van de "Statistical Accounts" voor 5 Benelux entiteiten inclusief controles Soliam vs SAP en de automatische boeking van de journaalposten
• Automatiseren van de berekening van de dagelijkse koersen van de diverse paraplufondsen.

mei 18 - mrt 19

Syntrus Achmea Vastgoedbeheer
Sr Finance Analyst:
Werkzaamheden:
• Automatiseren van de Servicekosten afrekeningen (600 objecten);
• Automatiseren van de Liquiditeitsaanvragen van de vastgoedbeheerders;
• Automatiseren van het Huur- en cashincentives proces.

sep 16 - apr 18

Rabobank Development
Sr Finance / Business Analyst:
Werkzaamheden:
• Opzetten forecast en budgettering rapportagemodel in nieuwe Exact Globe en Synergy omgeving;
• Automatiseren en uitvoerig testen van de administratie processen en interfaces in Exact Synergy (o.a. automatisch inlezen inkoopfacturen, declareren en uren schrijven via app, projectrapportages, werkstromen etc);
• Datamigratie begeleiden naar Exact Globe en Exact Synergy met gebruik van Agile;
• Begeleiden van de conversie naar de Exact-Globe administratie;
• Beschrijvingen maken van de (veranderende) administratieve processen en boekingen.

mei 16 - aug 16

Adecco
Sr Finance Analyst / Projectleider:
Werkzaamheden:
• Projectleider Self-billing project mbt freelancers (in Mabel);
• Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de oude en het nieuwe proces, iedere belanghebbende hierbij te betrekken om draagvlak te creëren en het opstellen van requirements;
• Ervoor zorgen dat de juiste factuur naar de freelancer en naar de klant verstuurd wordt;
• Ervoor zorgen dat de boekingen juist in het grootboek, debiteuren- en crediteuren administratie verwerkt worden.

feb 16 - apr 16

ADP
Financial Controller:
Werkzaamheden:
• Voeren van financiële administratie (Oracle GL, AR, AP, CE modules);
• Beantwoorden van de vragen van externe accountants betreffende de jaarrekening;
• Geholpen met het opzetten van de SOx controls;
• Intercompany afstemming gedaan voor 35 entiteiten.

apr 15 - jan 16

Vrije Universiteit Amsterdam
Sr Business Analyst / Data Analyst:
Locatie: Amsterdam
Werkzaamheden:
• Zorgdragen en verbeteren van de voor de budgettering, planning en forecast van 2 faculteiten;
• Opzetten van kostenverdeelstaat om tot een integrale kostprijs voor de 1ste, 2de en 3de geldstroom te komen voor de faculteiten en diensten en de financiële verwerking hiervan in het grootboek.
• Opzetten verdere verbijzondering om tot integrale kostprijs te komen;

sep 13 - mrt 15

Syntrus Achmea pensioenbeheer
Sr Financial Controller / Data Analyst:
Werkzaamheden:
• Voeren financiële administratie van 100+ (pensioen) fondsen;
• Opschonen tussenrekeningen;
• Verwerken inkomende facturen;
• Betalingsproces;
• Aansluitingen bronsystemen-grootboek;
• Opstellen periodieke rapportages;
• Uniformeren van de processen van de 2 locaties De Meern en Tilburg;
• Zorgdragen voor de halvering van de in gebruik zijnde grootboekrekeningen.

mei 13 - aug 13

Nike Europe
Sr Finance Analyst / Data Analyst:
Werkzaamheden:
• Uitzoekklus: In kaart brengen van het proces van de BTW berekening en afdracht
(10-tal IT-systemen);
• Alle bijbehorende interfaces checken en in beeld brengen;
• Een analyse maken van de verschillen;
• Optimaliseren van de (deel)processen zodat verschillen niet meer voorkomen.

sep 12 - apr 13

DNC Resources
Sr Business Controller:
Werkzaamheden:
• Leiding gegeven aan 3 medewerkers;
• Voorbereiden en inrichten van Exact-Synergy voor digitalisering van ZZP-bestand;
• Uitrollen project digitalisering van ZZP-bestand van 600+ personen.

nov 09 - aug 12

Allianz Nederland Asset Management
Sr Financial Analyst / Data Analyst:
Werkzaamheden:
Automatiseren en rapporteren van o.a. onderstaande processen mbv Excel en Access:
• Beleggingsrapportages;
• DNB Rapportages;
• Dagelijkse verwerking banken;
• Processen van de rapportages van verschillende (huis) fondsen;
• Provisievergoedingen en beheerfee;
• Maandrapportages Asset Management en Universal Leven;
• Garantiefondsen;
• Boeking lease-auto's;
• Fiscale transparantie fondsen;
Door deze verbeteringen heb ik een 100+ uur besparing op maandbasis bewerkstelligd.

aug 09 - okt 09

Ziggo
Financial controller:
Werkzaamheden:
• Leiding geven aan 3 medewerkers;
• Opstellen statusrapportage projecten.

mei 09 - jul 09

PQ Europe
Financial Controller:
Werkzaamheden:
• Opstellen diverse (management) rapportages;
• Cashflow forecast;
• Financiële rapportage (US GAAP);
• CBS rapportage en DNB rapportage;
• Afstemmen IC verhoudingen.

okt 08 - apr 09

Eureko Achmea
Financial Specialist:
Werkzaamheden:
• Projectteam "1 Grootboek" (overgang naar SAP systeem van Achmea-onderdelen);
• Uitvoeren conversiecontroles van het Achmea brede project "1 Grootboek";
• Afstemmen bevindingen met decentrale administraties;
• Controleren en corrigeren nieuwe datastromen (van grootboek naar consolidatie).

apr 08 - sep 08

Rabobank International
Finance Controller:
Werkzaamheden:
• Uitzoekklus: Grote balanspost "Other Creditors" opgeschoond (1997-2008);
• Opstellen van een werkomschrijving om de balanspost schoon te houden;
• In kaart brengen van de IC verhoudingen met buitenlandse kantoren;
• Maken van diverse aansluitingen m.b.t. IC verhoudingen met buitenlandse kantoren.

mei 07 - mrt 08

Pfizer
Senior Medewerker Orderdesk:
Werkzaamheden:
• Controleren en oplossen orderdesk errors en purchase orders;
• Analyseren en verwerken van inventarisatieverschillen;
• Opstellen kwantitatieve rapportages en afboekvoorstellen;
• Definiëren KPI's en opzetten dashboard.

feb 06 - apr 07

OZ / CZ Zorgverzekering
(Assistent) Controller:
Locatie: Breda & Tilburg
Werkzaamheden:
• Verzorgen van rapportages: DNB, Vektis, CVZ, CBS, Verbond van Verzerkeraars en Vektis;
• Maken berekeningen tbv Planning & Control cyclus;
• Verzorgen administratie en rapportages van Zorgverzekeringswet en AanvullingsFonds;
• Berekenen en administreren van dubieuze debiteuren;
• Berekenen en administreren van de premie;
• Jaarrekeningen gecontroleerd.

mrt 97 - jan 06

Atos Origin
Assistent Controller:
Werkzaamheden:
• Voeren grootboekadministraties;
• Analyseren van o.a. Fixed Price Projecten, Materiële Vaste Activa en Lease auto's;
• Afstemmen van IC verhoudingen met binnen- en buitenlandse vestigingen;
• Verzorgen en berekenen van BTW gerelateerde items:
• BTW aangifte;
• BTW-Omzet aansluiting;
• BTW autolease;
• Terugvorderen buitenlandse BTW;
• Verzorgen van de verplichtingen administratie;
• Verzorgen van de rapportages naar het CBS;
• Verzorgen van Maand-/kwartaal-/jaarrapportages (Financial en Management Reporting);
• Beheren en verzorgen van de Omzetrapportage (MS Access);
• Rapporteren van de in- en externe verkopen;
• Uitvoeren van Interne audits.

jun 94 - feb 97

Getronics / Brouwer Autobanden /Apple Computer
Administrateur:
Bunnik
Werkzaamheden:
• Voeren (volledige) (project)administraties en verzorgen (niet)-financiële rapportage;
• Aanspreekpunt bij calamiteiten van het informatiesysteem en accountants.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Mother
Engels Excellent
Frans Mother
Duits Good

Overige vaardighedenHobby's/sport/interesses:

Geen interesses beschikbaar