Profiel interim professional

    55 - 65
Executive assistant|Personal Assistant|management assistent|directiesecretaresse. Mijn kracht als ondersteuner is vooral dat ik wensen en behoeften aanvoel zonder dat ze uitgesproken hoeven te worden. Ik ben een aanvuller, een anticiperende aanpakker en heb oog voor detail. Kortom, ik pak op onopvallende wijze precies datgene op wat de professional die ik assisteer nodig heeft om productief en succesvol te zijn.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Schoevers Directiesecretaresse Schoevers 2013 HBO/Post-HBO Geslaagd
Secretaressehogeschool Rieel organisatieverbeteringen 2015 HBO/Post-HBO Studerende
Associate Degree officemanagement, Events, PR en communicatie Schoevers 2013 HBO/Post-HBO Geslaagd
Associate Degree officemanagement, International Business & Trade Schoevers 2012 HBO/Post-HBO Geslaagd
MEAO Zoomvliet college 1992 MBO Geslaagd

    Werkervaring

jan 00 - heden


:
04/2015-heden Gemeente Goeree-Overflakkee Locatie: Middelharnis
Bestuursassistent burgemeester en wethouder
• Het ondersteunen en adviseren over procesmatige gedeelte van de agenda de portefeuille van de burgemeester en 1 wethouder;
• Actief meedenken over te nemen initiatieven, actiepunten en benodigde communicatie;
• Complex e-mail en agenda beheer van B&W, afstemming met derden en onderhouden van professioneel netwerk;
• Het discreet omgaan met politieke kwesties, onderlinge verhoudingen en kwesties liggen gevoelig en kunnen gevolgen hebben;
• Voorbereiden vergaderingen en organiseren van bijeenkomsten.

08/2013- 04/2015 Party of European Socialists (European politics) Locatie: Brussel, België, voertaal Engels
Personal Assistant of the Deputy Secretary General
• Het ondersteunen en ontzorgen van de Deputy Secretary General;
• Complex en zeer ad hoc agenda beheer;
• Coördineren van de op te stellen bijdrage van de Dep. Sec. Gen., zoals speeches, workshops en presentaties tijdens congressen en meetings;
• Verwerken van de correspondentie, e-mailverkeer, administratie en creditcard registratie en het maken van Powerpoint presentaties;
• Het boeken van zeer complexe dienstreizen in binnen- en buitenland, begeleiding op luchthavens en vervoer vanaf luchthaven naar eventslocatie;
• Opstellen van nieuw beleid t.a.v. declaraties, reiskosten- en overige vergoedingen en de research naar samenwerking met nieuwe travel agency alsook het opstellen van de nieuwe travel policy;
• Ondersteunen van Presidents office bij de voorbereidingen van maandelijkse European group meetings: Presidency, Coordination team en Pré-Council;
• Voorbereiden en assisteren tijdens het 2-jaarlijks congres;
• Verzorgen van gifts voor speakers en (internationale) gasten;
• Samenwerken met HR manager met voorbereiding en planning van evaluaties, personeels- bijeenkomsten en trainingen;
• Plannen en voorbereiden van staff meetings en evenementen;
• Alle niet direct werk gerelateerde werkzaamheden.

Verkiezingscampagne 2014
• Het samenwerken met de events manager met het organiseren van reizen, up-to-date houden van het reisschema van de verkiezingskandidaat en zijn campagne team;
• Ontvangst en registratie van deelnemers op locatie, tijdens congressen, persconferenties en meetings in binnen- en buitenland;
• Het onderhouden van alle communicatie met vertaalburo’s, ontwerpburo’s en drukkerijen en het bewaken van alle uitgezette acties om binnen de deadline het drukwerk geleverd te krijgen;
• Het uitzetten van de uitleverschema’s van de voor de campagne ontworpen brochures en campagnemateriaal bij lidpartijen in Europese steden.
02/2012-11/2012 Curamus (regionale zorg instelling) Locatie: Hulst
Directiesecretaresse Raad van Bestuur
• Creatief invullen en beheren van agenda’s van de twee leden raad van bestuur en het management team;
• Plannen, voorbereiden, uitvoeren en notuleren van interne vergaderingen: Management Team, Ondernemingsraad, 4 cliëntenraden en het bestuursoverleg;
• Het ondersteunen van de directieleden tijdens jubilea, congressen en andere bijeenkomsten;
• Zelfstandig opstellen van interne en externe correspondentie, Powerpoint presentaties, memo’s, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Het organiseren van symposia voor grote groepen;
• Het oppakken van ad-hoc werkzaamheden bij afwezigheid collega’s en creatief bedenken van oplossingen.

06/2011 -10/2011 KPMG Meijburg & Co (belasting adviseurs) Locatie: Breda
Secretaresse administratief medewerker Tax Department
• Uitwerken van (Engelse) correspondentie;
• Verwerken aangiften en aanslagen voor de bewerkers en portefeuillehouders;
• Aangiften invoeren en koppelen aan interne systeem;
• Controle aangifte en aanslagen invoer;
• in Flowmanager;

09/2009 – 09/2011 Franciscus Ziekenhuis Locatie: Roosendaal
Ambtelijk Secretaris patiëntenklachten-commissie
• Voorbereiden vergadering, organiseren faciliteiten tbv vergaderingen;
• Notuleren vergaderingen en uitwerken ervan; agenda opmaken, uitnodigingen versturen naar interne en externe partijen;
• Verzamelen juiste gegevens, opvragen medisch- verpleegkundige dossiers/ orthopedische kaarten voor commissieleden;
• Oproepen klagers/beklaagden; bewaking gemaakte afspraken en wijzen op prioriteiten; maken van verslag van gevolgde procedure en verklaringen van betrokkenen en deskundigen;
• Waarborgen van voortgang en afstemming van de procedures binnen commissies;
• Bewaking van voortgang van voorkomende activiteiten; Relatiebeheer CRM;
• Vaststellen van klacht en beoordelen op relevantie van de commissie; plannen behandeling klacht in commissie;

04/2010-08/2010 Integraal Kankercentrum Rotterdam Locatie: Rotterdam
Secretaresse afdeling Palliatieve Zorg
• Ondersteunen managers afdeling Palliatieve Zorg door het voorbereiden interne en externe vergaderingen, plannen, organiseren, uitvoeren en notuleren vergaderingen;
• Opmaken van agenda, verzamelen gegevens en het doorsturen ervan naar de vergaderleden, bijhouden actielijst;
• Plannen van complexe afspraken en vergaderingen met externe partijen;
• Het organiseren van symposia, verzorgen van uitnodigingen en het informeren van deelnemers, het samenstellen van informatiemappen, het regelen van alle facilitaire zaken op locatie;
• Aanmaken en verwerken van evaluaties in Survey Monkey;
• Up-to-date maken gegevens voor jaarverslag;

09/2009-12/2009 Franciscus Ziekenhuis
Managementassistent
Locatie: Roosendaal

Overige opdrachten
2011 - heden Bibliotheek het Markiezaat
Notulist voor Raad van Toezicht
• Opstellen en verspreiden van de agenda, uitnodigen van de leden
• Notuleren, uitwerken en verspreiden van de notulen

01/2013-12/2013 Sabic Innovative Plastics
Notulist van het Pensioenfonds
• Notuleren en uitwerken van pensioen- en beleggingsgerelateerde vergaderingen van het dagelijks bestuur, de beleggingscommissie en het bestuur.

Vast dienstverband:
2004 – 2008 Franciscus Ziekenhuis Roosendaal: Managementassistent
2003 – 2004 Fortis Bank Nederland N.V. te Breda: directiesecretaresse
1997 – 2004 Fortis Bank Nederland N.V.: Secretaresse afdeling beleggingen
1992 – 1996 Botania B.V.: Assistent bedrijfsleidster (internationale handel)

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Intensieve taaltraining Engels B2 naar C1 EBC Taleninstituut 2013
Projectmanagement Schoevers 2010
Medische terminologie LSSO 2011

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Mother
Engels Excellent
Frans Basic

Overige vaardigheden

LSSO
- Medische terminologie

Het notuleercentrum
- Notuleren op de laptop Maatwerk

Secretary Plus:
- Evenementen organisatie

Schoevers:
- Project organisatie
- Notuleren op de laptop
- Communicatieve vaardigheden
- Persoonlijke effectiviteit
- Schriftelijk rapporteren

Hobby's/sport/interesses:

Tennis