Profiel interim professional

    90 - 130
Van nature ben ik een innovatief denker en people manager. Binnen de overheid een brede ervaring opgebouwd, zowel in vast dienstverband als in de rol van interim manager. Ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgeving en verschillende mensen en culturen ontmoet. Ik heb geleerd daar empathisch mee om te gaan. Ik ben altijd in beweging, creëer draagvlak op ieder niveau en ben toegankelijk en open. "Ik geloof dat mensen in een prettige omgeving beter presteren!"

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

MPM / WO UT-Twente 2001 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

apr 17 - heden

gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
teammanager Procesuitvoering:
Stadsdeel Zuid
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• aansturing coördinatoren Juristen, Proces&Informatie en Administratie
• IBT(interbestuurlijk toezicht prov.) verbetertraject voor Zuid ondersteund
• Teamprofilering in kennis en energie.

mei 16 - jun 17

ABG-organisatie
domeinmanager Fysiek:
(110 fte)
* samenwerkingsverband gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen)
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• aansturing clusterhoofden Vergunningen, Toezicht&Handhaving, OO&Veiligheid, Leefomgeving, Ruimtelijke ontwikkeling en Buitendienst(BOR)
• stimuleren ontwikkeling ABG cultuur; -samen zijn, -eigenaarschap,
-verantwoordelijkheid
• Ordening in chaos scheppen, medewerkers coachen, begeleiden en doen groeien
• Ontwikkeling dashboard, voorbereiding Omgevingswet, wet VTH en priv.kwal.borging.

dec 15 - jun 16

BEL-organisatie (Blaricum-Eemnes-Laren)
afdelingsmanager -Organisatie&Ontwikkeling en Dienstverlening:
(50 fte)
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• Ontwikkeling en vaststelling visie Dienstverlening
• Fuwa-traject functiehuis (trekker)
• Initiëring inrichten projectleiderspool.

sep 12 - dec 15

BEL-Combinatie (Blaricum - Eemnes - Laren)
afdelingsmanager Publiek, Vergunningen en Handhaving:
samenwerkingsverband gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren)
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• ontwikkeling visie Dienstverlening en - Servicenormen
• voorbereiding wet VTH en Omgevingswet en implementatie Squit
• begeleiden overgang naar 2 RUD's (Utrecht 2.0 en OFGV).

okt 11 - aug 12

gemeente Hilversum
a.i. afdelingshoofd(vv) Publiekszaken (56 fte):
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• inrichting nieuw KCC( Klantencontactcentrum)
• waarneming 2 teammanagers
• uitbreiding e-producten en ondersteuning tbv. digitale dienstverlening.

jul 10 - dec 11

gemeente Emmen
a.i. afdelingsmanager Vergunningen(en TH) (81 fte):
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• inrichting front- en backoffice (koers "Gemeente heeft antwoord")
• voorbereiding en uitvoering samenvoeging Toezicht en Handhaving
• implementatie Waterwet en Wabo
• verantwoordelijk en realisatie taakstelling bezuiniging (1,3 miljoen).

okt 08 - apr 10

hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
a.i. afdelingsmanager Vergunningen & Handhaving (72 fte):
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• directe coaching clusterhoofden en afdelingsmanager
• meerjarenperspectief beleidskeuzes in beeld gebracht
• ontwikkeling visie omgevingsdiensten(nadien RUD) geïnitieerd.

sep 07 - okt 08

Provincie Noord-Holland
a.i. unitmanager Handhaving (48 fte):
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• communicatiestructuur versterkt, binnen unit en met GS
• bestuurlijke sensitiviteit medewerkers vergroot
• activiteitenbesluit geïmplementeerd.

afdelingsmanager Handhaving (41 fte) Waterschap Aa en Maas, Den Bosch

jan 04 - jul 07

landelijk traject "Professionalisering Handhaving"
samenwerking op bestuurlijk niveau:
2004 - 2007
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• certificering monstername en externe audits geïnitieerd
• landelijk traject "Professionalisering Handhaving" geïmplementeerd
• samenwerking op bestuurlijk niveau(3 ws'n) tot stand gebracht.

jan 99 - dec 03

proj.ldr (regiobreed) invoering "Regionaal Facilitair Meldpunt"
directeur bedrijfsvoering en plv. districtschef:
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• proj.ldr (regiobreed) invoering "Regionaal Facilitair Meldpunt"
• regulier overleg OC / invoering klantenpanel en gebruik INK
• AC(alg.commandant) div.evenementen (w.o. 4-daagse, voetbal) en -calamiteiten
• gastdocentschappen NPA (Nederlandse Politie Academie).

jan 96 - jan 99

samenwerking Politie
hoofd regionale meldkamer (55 fte) te Apeldoorn:
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• samenwerking Politie, Brandweer en Ambulance vormgegeven
• versterking communicatie + imago naar de klanten (landgroep)
• cultuur/verandertraject - van interne naar externe gerichtheid.

jan 92 - jan 96

gemeenten, OM en politie
secretaris fusietraject rijks- en gemeentepolitie:
in de Achterhoek
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• inrichting en operationalisering nieuw(regio-)politiedistrict(300 fte)
• aanspreekpunt partners bedrijfsvoering(gemeenten, OM en politie)
• driehoeksoverleg en bijeenkomsten Duitse politiechefs gestart

jan 90 - jan 92

gemeenten, OM en politie
directeur OOC (vreemdelingendienst) (53 fte):
naast de reguliere taken en verantwoordelijkheden ook
• pilot opbouw Opvang- en onderzoekscentrum(OOC). Doorstroom 800 asielzoekers in 3 maanden. Model voor centra in Nederland
• samenwerking met partners justitie, gemeenten en gezondheidsdiensten.

rayoncommandant, coördinator meldkamer en basispolitiezorg
• 1976 - 1989
groei vanuit uitvoerende in basis politiezorg, leidinggevende bij regionaal coördinatiecentrum en vervolgens rayoncommandant
• gestart 1986 met uitvoering taak hulpofficier v. justitie tot in 2003 en studie Rechtswetenschappen.


◆ ◆ ◆ ◆

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Duits Goed

Overige vaardigheden

Directie - management - werkveld Dienstverlening (KCC / Publiekszaken / Burgerzaken) - OOV (openbare orde en veiligheid) - VTH (Vergunningen , Toezicht en Handhaving) - Facilitaire zaken - Bestuur en Organisatie

Hobby's/sport/interesses:

Van nature ben ik een innovatief denker en people manager. Binnen de overheid heb ik een brede ervaring opgebouwd, zowel in vast dienstverband als in de rol van interim manager. Ruime ervaring in politiek-bestuurlijke omgeving en verschillende mensen en culturen ontmoet. Ik heb geleerd daar empathisch mee om te gaan. Ik ben altijd in beweging, creëer draagvlak op ieder niveau en ben toegankelijk en open.
mijn credo: "Ik geloof dat mensen in een prettige omgeving beter presteren!"