Profiel interim professional

    80 - 130
Ik heb vele procedures gevoerd en projecten gedaan op het gebied van algemeen bestuursrecht, economische ordening, bestuurlijke boetes, toezicht en handhaving door bestuursorganen, schadevorderingen vanwege (vermeend) misbruik van economische machtspositie, diverse vergunningstelsels, de verdeling van schaarse publieke rechten, regulering van eigendom, tariefregulering en gereguleerde toegang tot markten of netwerken. Mijn praktijk bestrijkt het complete terrein van geschilbeslechting met een focus op adviseren, contracteren en procederen binnen door de overheid gereguleerde marktsectoren, zoals bijvoorbeeld telecom en laadstations voor elektrische auto’s. Daarnaast ben ik expert op het gebied van openbaarheid van bij de overheid berustende informatie op grond van de wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook publiceer ik regelmatig en treedt ik op als vaste docent openbaarheid van bestuur voor de OSR en de SSR en als docent bestuursprocesrecht voor de Law Firm School.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Rechten UvA 2005 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

mrt 17 - heden

WinthagenMensink advocaten
Advocaat en oprichter:
Advocaat met een focus op algemeen bestuursrecht, marktordening en regulering door de overheid, verdeling van schaarse rechten en openbaarheid van bestuur.

dec 06 - feb 17

Allen & Overy
Advocaat:
Advocaat op de sectie competition & regulatory van Allen & Overy Amsterdam. Mijn praktijk als advocaat bestreek het complete terrein van geschilbeslechting met name het adviseren, procederen en contracteren in door de overheid gereguleerde marktsectoren. Ik heb de belangen van mijn cliënten gediend in vele projecten en zowel nationale als internationale juridische procedures bij toezichthouders en van nationale rechters tot aan het Europese Hof van Justitie.

apr 09 - aug 09

KPN
Bedrijfsjurist:
Client secondment vanuit Allen & Overy.

feb 05 - nov 06

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud-Zuid
Jurist / secretaris bezwaarcommissie:
Als jurist bij het toenmalige stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam trad ik veelvuldig op als secretaris voor de externe bezwaarcommissie. Verder was ik de gemachtigde van de heffingsambtenaar in procedures over legesheffing en heb ik het dagelijks bestuur vertegenwoordigd in bezwaarzaken over diverse vergunningen.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

docent Wob OSR 2017

 Talenkennis

Niveau

Geen talen beschikbaar

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Geen interesses beschikbaar