Opdrachtspecificaties

Vertrouwenspersoon

Informatie

 • Opdrachtgever:
 • Regio
  Overijssel, Gelderland
 • Indicatie uurtarief:
  € 50 - € 100
 • Sector:
  Not for profit: Overheid
 • Gewenste startdatum:
  12 februari 2019
 • Registratie datum:
  12 februari 2019
 • Organisatie met opdracht:
 • Standplaats:
  Denekamp
 • Opleidingsniveau:
  Universiteit
 • Duur opdracht in maanden:
  12
 • Aantal uren per week:
  8
 • Datum laatste update:
  12 februari 2019

Kort bedrijfsprofiel:

Word lid of log in


Taken & verantwoordelijkheden:

Startdatum:01-04-2019
Einddatum:31-03-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:1
Sluitingsdatum:26-02-2019 om 17:00 uur

Voor onze organisatie zoeken we voor enkele uren per jaar een vertrouwenspersoon. In eerste instantie is de opdracht voor één jaar. Na dit jaar wordt de opdracht geëvalueerd en zal deze eventueel steeds met een jaar worden verlengd.
 
Dit is een organisatie met ongeveer driehonderdvijftig medewerkers. Wij hebben een duidelijke visie. We willen een zakelijke, ondernemende en betrokken organisatie zijn en wil zinvolle en duurzame effecten voor de samenleving bereiken. Wij hebben onze organisatie per 1 oktober 2018 zo ingericht dat we deze visie kunnen uitdragen en onze doelen kunnen bereiken.

De “klokkenluiders regeling” en de regeling “ongewenste omgangsvormen” bevat afspraken voor de werkwijzen, taken en de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie. Een adequate invulling (van de functie) van de vertrouwenspersoon draagt, evenals andere instrumenten, bij aan een veilige en prettige leef- en werkomgeving. De rol van de vertrouwenspersoon veronderstelt bepaalde kennis en kunde. Deze kennis en kunde is uitgewerkt in onderstaand profielschets voor de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon moet zonder enige schroom of terughoudendheid de taken volbrengen met betrekking tot meldingen over ongewenst gedrag of over een (vermoeden van een) misstand binnen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. De vertrouwenspersoon opereert onafhankelijk en objectief. 
 
De volgende eisen worden gesteld aan de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

De vertrouwenspersoon zal geen andere taken binnen en buiten de organisatie vervullen die zijn onafhankelijkheid kunnen aantasten. De functie van vertrouwenspersoon kan niet samenvallen met andere vertrouwensposities binnen de organisatie (bijvoorbeeld bedrijfsarts). Het doel hiervan is het voorkomen van dubbele petten en conflicterende verantwoordelijkheden. Voor de functie van vertrouwenspe...

Profiel van de geschikte interim professional:

- Ervaring en kennis die paraat moeten zijn 
- Ervaring  en kennis van individuele en groepsprocessen die spelen bij ongewenste omgangsvormen of missstanden. 
- Ervaring en kennis van de interne organisatiestructuur- en cultuur en de klachtenprocedures. 
- Ervaring en kennis van en begrip hebben voor mensen met diverse culturele achtergronden. 
- Ervaringen en kennis die de vertrouwenspersoon moet opbouwen en onderhouden 
- Ervaring en kennis van privacywetgeving. 
- Inzicht in Nederlands recht, in elk geval civielrecht, strafrecht en arbeidsrecht. 
- Permanente educatie: de vertrouwenspersoon is bereid een gerichte bijscholing en/of cursus(sen) te volgen inzake het functioneren van vertrouwenspersonen.
- afgeronde HBO opleiding.