Profiel interim professional

    75 - 80
Geef mij een doel, een taak, een probleem of een project, en ik regel het. Ik ben er goed in om zaken voor elkaar te krijgen. Anderen geven aan dat ik een doorzetter ben. Ook al wordt het lastig, als ik er van overtuigd ben dat ik op het goede spoor zit, ga ik tot het uiterste. Verder kijk ik hoe zaken beter kunnen, analyseer processen, vraag door, zoek naar oplossingen en zorg vervolgens voor de uitvoering. Ik heb daarbij oog en oor voor de belangen en ideeën van betrokken partijen en personen.

Competenties: praktisch, daadkrachtig, projectmatig sterk, helicopterview, oplossing- en toekomstgericht denken en doen, out of the box denken, besluiten nemen.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Hoge Hotelschool Hoge Hotelschool Maastricht 1990 HBO/Post-HBO Geslaagd

    Werkervaring

jan 11 - heden

Expans Facility Management (ZZP' er)
Interim Facilitair Management / projectleider:
Interim facilitaire opdrachten
Expans Facility Management.
Specialisatie in projectmanagement op facilitair gebied. In deze rol beweeg ik mij voortdurend op het snijvlak van strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Kenmerkend voor de interim opdrachten: 
• Veranderingen doorvoeren | inrichten van werkprocessen. 
• Werken in omgevingen die continu aan veranderingen onderhevig zijn. 
• Snel inzetbaar | flexibel en zelfstandig.
Projecten: 
• Nationale Politie, Eenheid Amsterdam: Interim implementatie manager. 
• Bewegingsvisie: organisatie jaarevent voor medewerkers en leveranciers.
• Toering Mode: operationele bedrijfsvoering familie modewinkel Toering Mode:
budgettering, inkoop, administratie, marketing, ondernemen.

jan 16 - dec 18

Nationale Politie, Eenheid Amsterdam
Interim implementatie manager facilitaire services:
Verantwoordelijk voor diverse implementaties van nieuwe facilitaire contracten, werkprocessen en operationele projecten binnen Regionale Facilitaire Services in de Eenheid Amsterdam.

Deze zijn uitgevoerd volgens het nieuwe landelijke dienstverleningsconcept van Facility Management binnen een continue sterk veranderende omgeving en een politiek krachtenveld. Ik heb hierbij draagvlak gecreëerd, advies gegeven en operationele sturing gegeven binnen de organisatie om de betreffende implementaties succesvol uit te voeren.

Verantwoordelijk voor en sturing gegeven aan de implementatie van het operationeel voertuigen beleid en beheer van ruim 900 voertuigen volgens het landelijk beleid: projectplan met impact analyse maken, advies aan de eenheid geven, communicatie strategie uitzetten, draagvlak creëren bij management en operatie, sturing geven aan de nieuwe werkprocessen in de operatie

nov 12 - jun 15

Rabobank West-Friesland
Interim Facilitair Manager:
Leidinggeven & coachen van een team van 14 medewerkers om zorg te dragen voor een
optimale facilitaire dienstverlening en doorvoeren van een veranderingsproces binnen de afdeling. Daarnaast diverse verbouwingen begeleid. Diverse activiteiten ge-outsourced.

jun 07 - okt 10

Feedback Training & Consulting (ZZp' er)
Trainer en facilitator:
Zelfstandig ondernemer onder de paraplu van de franchise organisatie Feedback Training & Consulting.
Focus op programma’s rondom Het Nieuwe Werken voor leidinggevenden en medewerkers, communicatie, situationeel leidinggeven, creatief denken en doen en het faciliteren van (brainstorm)sessies.

jan 02 - mei 07

BT Nederland
Operationeel manager facility & huisvesting.:
Managen van het interne facility team en verantwoordelijk voor de operationele gang van facilitaire zaken (1200 medewerkers) en diverse gebouwen, oppervlakte 16.000m2. 

Aansturing en begeleiding van de uitbestede diensten als receptie, repro & postkamer, catering, groenvoorziening en schoonmaak.

Coördinatie diverse huisvestingstrajecten waaronder een bedrijfsverzamelgebouw.

Budgetbewaking (meer dan 5 miljoen op jaarbasis).

Verantwoordelijk voor aanbestedingen: schoonmaak, catering, groenvoorziening etc. 

Contractbeheer.

Projecten
Lid van het kernprojectteam met betrekking tot een omvangrijk herhuisvestingproject van 1200 medewerkers: flexibele werkplekconcepten en processen, de verbouwing, inrichting, communicatie, budgettering.

Projectleider van het opzetten van een effectief functionerend bedrijfshulpverleningsteam van 50 hulpverleners en alle calamiteitenprocedures inclusief drie zustervestigingen. 

Projectleider implementatie van Planon.

jan 01 - dec 01

Boston Consulting Group
Projectmanager herhuisvesting:
Projectleider herhuisvestingstraject voor 150 medewerkers naar een nieuw pand.
Taken
Coördinatie en begeleiding voor het complete bouw- en uitvoeringstraject op gebied van de facilitaire dienstverlening, flexibele werkplekconcepten en processen, de verbouwing, inrichting, communicatie en budgetbewaking voor 150 medewerkers.

jan 00 - dec 00

BT Worldwide
Interim assistent facilitair manager.:
Verantwoordelijk voor de operationele gang van alle facilitaire zaken.
Service levels en communicatie op kwalitatief hoger niveau brengen.
Facility manager assisteren bij herhuisvestingproject.

jun 97 - dec 99

v/d Berg Interim en Tobjobs
Interim opdrachten:
Diverse interim functies en functies op projectbasis uitgevoerd zoals office management

jan 95 - apr 97

Hotel de Klepperman
Banquet sales manager:
Idem als in The Grand met als aanvulling: het uitwerken van diverse marketing- en promotieprojecten.

mei 92 - dec 94

The Grand Amsterdam
Banquet Sales Manager:
Leiding geven aan drie medewerkers

Opzetten van de banquet en salesafdeling. 

Verantwoordelijk voor de sales van de conference & banqueting in combinatie met hotelaccommodatie, inclusief budgetbewaking. 

Maken van offertes voor de conference & banquetingafdeling.

Acquisitie- en onderhandelingsgesprekken voeren en relatiebeheer. 

Bevorderen omzetgroei door optimaal benutten van faciliteiten.

Verantwoordelijk voor de informatievoorziening van activiteiten, arrangementconcepten

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Bono lateraal en parallel denken Qreacom 2009
Basisopleiding creatief denken voor trainers COCD 2007
Coachopleiding en co-trainer (BGL) BGL 2006
Trainersopleiding BGL 2005
Project Management Prince 2: foundation en practitioner Global Project Performance 2015

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Mother
Engels Good
Duits Basic

Overige vaardighedenHobby's/sport/interesses:

Boeken, hardlopen en koken. 
Penningmeester en bestuurslid van VVE van het appartementencomplex waar ik woon.