Profiel interim professional

Visie en missie Ik geloof in een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden zijn, waarin ze zelf grip willen hebben en houden over hun eigen leven en hun eigen beslissingen nemen. Een samenleving waarin iedere burger meetelt en mee kan doen. Een samenleving waar het gewoon is om naar elkaars mogelijkheden en kansen te kijken. Een samenleving waar men zich mee verbonden voelt en waar men zich verantwoordelijk voor voelt.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Ekspressie en kommunikatie Akademie voor Ekspressie en Kommunikatie te Leeuwarden 1987 HBO/Post-HBO Afgerond
marketing Hogeschool Rotterdam Niet vermeld

    Werkervaring

jan 16 - heden

Ondersteuningsbureau voor strategische vraagstukken
Directeur/eigenaar van stap 0:
- Met Saxion Hogeschool werken aan ontwikkeling en geven van training aan zorgpersoneel ouderenzorg rondom eigen kracht-eigen regie.( zelfbeschikking en participatie)
- Training synergetische werkbijeenkomsten t.b.v. besluitvorming
- Lid begeleidingscommissie promotietraject Armoede en Gezondheid Twente
- Ondersteuning van diverse organisaties om grip te houden op zaken waar ze eigenaar van zijn zoals besluitvorming en teamsamenwerking

jan 12 - heden

Commissarissen voor Autistart
Voorzitter van Raad:
• Organisatie voor mensen binnen het autismespectrum
• Inhoudelijk zorg beleid

jan 11 - jan 16

Ontwikkelen
Regiomanager Eigen Kracht Centrale:
• Coaching conferenties waar mensen vanuit eigen regie hun eigen plan maken
• Ontwikkelen van werkwijzen rondom participatie en transformatie
• training/workshops ter ondersteuning op de volgende gebieden:
◦ WMO
◦ jeugdhulp
◦ burgerrechten
• managing transformatieprojecten
• advisering en training van en aan organisaties en overheden op onderwerpen als participatie en transformatie

jan 07 - jan 11

jeugdhulporganisatie Overijssel
Regiodirecteur Trias jeugdhulp:
• integraal eindverantwoordelijk regio
• lid MT
• 100 fte
• Budget 15 mln
• omslag naar PDCA cyclus
• omslag naar kwaliteitstoetsing/certificering
• ontwikkeling integrale samenwerking

jan 02 - jan 07

jeugdhulporganisatie Overijssel
Hoofd meerdere voorzieningen Interakt:
• Organisatie voor mensen met fysieke handicap en NAH
• integraal eindverantwoordelijk
• lid MT
• ong. 30 fte
• budget 2,5 mln
• cultuuromslag ( o.a. beoordelingsystematiek)/certificering
• realiseren nieuwbouw
• fondswerving

jan 98 - jan 02

BJ Zuid Holland
Hoofd Educatie/dagbesteding:
• jongeren of terug naar school of naar werk (vanuit verslaving, psychiatrie en criminaliteit)
• leiding over: scheepvaart, horeca, metaal/autotechniek, algemeen.
• Combinatie van onderwijs en jeugdzorg

jan 94 - jan 98

Activiteitencentrum BJ Zuid Holland
Hoofd:
kinderen met schoolachterstand terugbrengen naar school

Verder gewerkt als Trainer sociale vaardigheden, groepsleider Browndale, jongerenwerker Rotterdam voor (zwervende) mensen vanuit verslavingszorg en psychiatrie, regisseur middelbare scholen projecten, regisseur project: "elk mens heeft een stem".


Adres: Jan Mankeshof 98
Postcode en plaats: 7944 GX Meppel
Telefoon: 06 44460164
E-mail: bertusbenning@hotmail.com

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Basis
Duits Goed

Overige vaardigheden

Vaardigheden
Ik ben enthousiast, dynamisch, positief, empatisch en betrokken.
Ik ben een vragensteller, aldus stuur, inspireer en houd ik mensen scherp op uitgangspunten en doelen.
Ik heb een focus op proces en resultaat met een expertise op het gebied van besluitvormingsprocessen.
Ik geloof in de betrokkenheid en mogelijkheden van mensen. Ik creëer een omgeving waar mensen, in samenwerking en vanuit eigenaarschap, hun kennis en vaardigheden kunnen ontdekken en benutten én ervaren dat ze een stem hebben.
Ik kan een omgeving creëren waarin een ieder vanuit rol en verantwoordelijk optimaal kan functioneren. Ik ben een verbinder met een sterk geloof in netwerken van mensen en organisaties.

Hobby's/sport/interesses:

Lezen, wandelen, reizen, zaken ondernemen met mijn zoons