Opdrachtspecificaties

Transitiemanager Bodem en Ondergrond

Informatie

 • Opdrachtgever:
 • Regio
  Utrecht, Flevoland
 • Indicatie uurtarief:
  € 50 - € 100
 • Sector:
  Not for profit: Overheid
 • Gewenste startdatum:
  12 februari 2019
 • Registratie datum:
  12 februari 2019
 • Organisatie met opdracht:
 • Standplaats:
  Utrecht
 • Opleidingsniveau:
  HBO/Post-HBO
 • Duur opdracht in maanden:
  9
 • Aantal uren per week:
  37
 • Datum laatste update:
  12 februari 2019

Kort bedrijfsprofiel:

Word lid of log in


Taken & verantwoordelijkheden:

Startdatum: 01-03-2019
Einddatum: 31-12-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: 18-02-2019 om 09:00 uur

In het bodemcovenant 2016-2021 is erkend dat het beleidsveld bodem staat voor een belangrijke transitie. Enerzijds komt dat door de komst van de omgevingswet waardoor gemeenten verantwoordelijk worden voor de bodemkwaliteit, anderzijds zijn er tal van maatschappelijke opgaven waar het gemeentelijk beleidsveld bodem dienstbaar aan moet worden. Hiervoor is nodig dat vanuit kennis van en ervaring met het gemeentelijk (bodem)perspectief, bestuurlijk netwerk en bewezen goede samenwerking met het VNG bureau, gemeenten en haar bodemmedewerkers ondersteund worden in het uitvoeren van deze transitie. Actoren in het speelveld zijn: VNG, I&W bodem, BZK energie, EZK mijnbouw, gemeentelijke bestuurders, kennisinstellingen, Centrum ondergronds bouwen, landelijke GGD.

De opdracht bestaat uit:

- Begeleiden van provincies en gemeenten bij de overdracht van de verantwoordelijkheid van de chemische bodemkwaliteit van provincies naar gemeenten.
- Deelnemen aan de UP werkgroep Ondergrond & transitie
- Uitvoeren van het traject “Bodem & ondergrond in Gemeentelijke Omgevingsvisies”
- Vormen van een bestuurlijk netwerk “bodem & Ondergrond” inclusief mijnbouw (waaronder gaswinning)
- Adviseren van de VNG en de VNG commissie EKEM op ondergrondissues, inclusief bodemenergie en klimaatverandering.
- Mede invulling geven aan de Thematische kenniskamer “kennis voor decentrale overheden”.


Profiel van de geschikte interim professional:

- recente en relevante werkervaring (niet langer dan 12 maanden geleden) binnen de VNG en/of Gemeente Utrecht en/of een vergelijkbare 100.000+ gemeente als (vice)voorzitter van een vakgroep in het onderwerp Bodem & Ondergrond.
- minimaal 10 jaar werkervaring op  inhoudelijke thema's van de Bodem & Ondergrond.
- minimaal 10 jaar ervaring in het werken vanuit Rijks- Provinciale of gemeentelijke overheid gericht op het omgevingsrecht.
- een actueel netwerk voor deze opdracht. Dat netwerk bestaat uit o.a.: EZK mijnbouw, Nogepa, EBN, I&W, IPO, kennisinstellingen, bestuurders, VNG bureau en andere stakeholders.