Opdrachtspecificaties

Supervisor Overschild

Informatie

 • Opdrachtgever:
 • Regio
  Groningen, Friesland, Drenthe
 • Indicatie uurtarief:
  € 50 - € 100
 • Sector:
  Not for profit: Overheid
 • Gewenste startdatum:
  12 februari 2019
 • Registratie datum:
  12 februari 2019
 • Organisatie met opdracht:
 • Standplaats:
  Overschild
 • Opleidingsniveau:
  Universiteit
 • Duur opdracht in maanden:
  24
 • Aantal uren per week:
  8
 • Datum laatste update:
  12 februari 2019

Kort bedrijfsprofiel:

Word lid of log in


Taken & verantwoordelijkheden:

Startdatum:01-04-2019
Einddatum:03-04-2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 8
Sluitingsdatum: 20-02-2019 om 17:00 uur

De supervisor (of "dorpsbouwmeester Overschild") heeft als taken:

- Het bewaken/stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde omgeving en de samenhang daarin van Overschild.
- Ontwerpen, coördineren, organiseren en afstemmen van processen, benodigd om te komen tot bovengenoemde ruimtelijke kwaliteit.
- Informeren/begeleiden, sparren met en inspireren van bewoners/architecten tijdens planvormingsprocessen.
- Pro-actief samenwerken met welstandscommissie door vooroverleg met rayonarchitect (en indien nodig bewoners/architecten/adviseurs).


Profiel van de geschikte interim professional:

- Academische kennis en een opleiding succesvol afgerond op het snijvlak van architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie en landschapsarchitectuur
- Recente werkervaring als supervisor of stadsbouwmeester.
- Werkervaring binnen het aardbevingsprogramma in de provincie Groningen.
- U bent zelf op wenselijke en noodzakelijke momenten bereikbaar en aanwezig in Overschild.
- U opereert binnen in een instituut van professionals, waaronder andere gerenommeerde architecten en stedenbouwkundigen en kan daarop te allen tijde terugvallen.
- U heeft aantoonbare procesregievaardigheden in ruimtelijke dorpsontwikkelingsprocessen
- U heeft aantoonbare interesse in én ervaring met ruimtelijk gerelateerde interactieve dorpsontwikkelingsprocessen in en met door aardbevingen getroffen bewoners en eigenaren.
- De aanvullende combinaties die binnen het instituut waarin u opereert kunnen worden gelegd. Gelet wordt op: - de portfolio van dit instituut. - de vaardigheden/kwaliteiten die collega's kunnen aanvullen. - autoriteit van het instituut of van betrokken medewerkers.
- U heeft voor het interactieve proces met bewoners aantoonbaar aanvullende opleidingen gedaan.