Opdrachtspecificaties

Specialistisch adviseur werktuigbouwkunde

Informatie

 • Opdrachtgever:
 • Regio
  Brabant, Limburg, Zeeland
 • Indicatie uurtarief:
  € 50 - € 100
 • Sector:
  Not for profit: Overheid
 • Gewenste startdatum:
  12 februari 2019
 • Registratie datum:
  12 februari 2019
 • Organisatie met opdracht:
 • Standplaats:
  Middelburg
 • Opleidingsniveau:
  HBO/Post-HBO
 • Duur opdracht in maanden:
  12
 • Aantal uren per week:
  15
 • Datum laatste update:
  12 februari 2019

Kort bedrijfsprofiel:

Word lid of log in


Taken & verantwoordelijkheden:

Startdatum: 01-03-2019
Einddatum: 01-03-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16
Sluitingsdatum: 21-02-2019 om 17:00 uur

Als specialistisch adviseur werktuigbouwkunde draag je vanuit jouw vakgebied bij aan nieuwbouw, renovatie en het onderhoud van de wereldberoemde Deltawerken in de Zeeuwse wateren. Je adviseert binnen het technisch team op het gebied van nieuwbouw, renovaties en het onderhoud van werktuigbouwkundige aspecten in het areaal. Je doet technisch uitdagend en verantwoordelijk werk dat het brede vakgebied van mechanical-engineering bestrijkt en werkt met complexe systemen. Ook adviseer je het management bij complexe strategische vraagstukken.
Je geeft adviezen op basis van je inhoudelijke expertise en zorgt ervoor dat de kaders op het gebied van ontwerp, effecten of techniek in het project worden toegepast. Ook stel je uitgangspuntennotities en systeemspecificaties op en ondersteunt bij het opstellen van kostenramingen. Je toetst ontwerpen op kwaliteit en evalueert en toetst de werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken. Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt oplever- en afleverdossiers. Verder signaleer je risico’s en afwijkingen en denk je mee over passende oplossingen. Je werkt mee in één of meerdere projectteams of projectoverstijgend in een pool van inhoudelijke deskundigen. Resultaten leg je vast in rapportages en als inhoudelijk specialist treed je op bij eventuele claims en geschillen.
Je expertise is in- en extern gericht. Als vertegenwoordiger van de organisatie kun je meedraaien in technische werkgroepen en vakoverleggen binnen de branche. Je weet in een vroeg stadium betrokken stakeholders te beïnvloeden. Verder zorg je voor afstemming van de inzet en kwaliteit van de verschillende expertises en disciplines. Je bent alert op nieuwe ontwikkelingen en deelt je kennis met collega’s binnen het projectteam. Je denkt mee over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de organisatie e...

Profiel van de geschikte interim professional:

- aantoonbaar een afgeronde HBO opleiding.
- aantoonbaar een afgeronde opleiding op het gebied van advisering of aantoonbaar ervaring op het gebied van advisering.                        
- minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring op het gebied van uitvoering van nieuwbouw en onderhoud van werktuigbouwkundige installaties. 
- aantoonbaar kennis van relevante methodieken zoals bijvoorbeeld RAMS, System Engineering en FMECA.
- aantoonbaar kennis van besturing en aandrijving van werktuigbouwkundige installaties.        
- aantoonbaar ervaring op het gebied van ontwerp van werktuigbouwkundige installaties.             
- kennis van de informatiesystemen die van toepassing zijn zoals bijv. Hummingbird, GRIP, MERIDIAN, INFOR, e.d. 
- aantoonbaar ervaring met plannen, organiseren en innovatief handelen. 
- aantoonbaar ervaring en kennis van  relevante normen en richtlijnen op het vakgebied van werktuigbouwkunde (>5 jaar gewenst)
- aantoonbaar kennis van beweegbare bruggen, sluizen en stuwen (>3 jaar gewenst)