Opdrachtspecificaties

Projectplanner senior

Informatie

 • Opdrachtgever:
 • Regio
  Noord-Holland, Zuid-Holland
 • Indicatie uurtarief:
  € 50 - € 100
 • Sector:
  Not for profit: Overheid
 • Gewenste startdatum:
  12 februari 2019
 • Registratie datum:
  12 februari 2019
 • Organisatie met opdracht:
 • Standplaats:
  Amsterdam
 • Opleidingsniveau:
  HBO/Post-HBO
 • Duur opdracht in maanden:
  12
 • Aantal uren per week:
  32
 • Datum laatste update:
  12 februari 2019

Kort bedrijfsprofiel:

Word lid of log in


Taken & verantwoordelijkheden:

Startdatum:01-03-2019
Einddatum:01-03-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:32
Sluitingsdatum: 22-02-2019 om 08:00 uur

Invulling geven aan het goed laten verlopen van het planningsproces, zowel intern als extern bij de opdrachtnemer(s) met als hoofddoel het tijdig waarnemen en aanleveren van betrouwbare stuurinformatie, noodzakelijk voor het aansturen van de projecten door de projectteams.


De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

 

- Opstellen en beheren van (een) projectplanning(en);
- In samenspraak met de verschillende stakeholders (in- en extern) opstellen en up-to-date houden van de projectplanningen;
- Beoordeling van planningen in- en extern;
- Beoordeling en bewaking van de voortgang, contractmijlpalen, contractuele afspraken en de raakvlakken met de opdrachtgeversplanningen en de opdrachtnemersplanningen;
- Uitwerken van planningsalternatieven;
- Afstemmen planning(en) met raakvlakpartijen;
- Leveren van input voor de kwartaalrapportage;
- Uitvoeren van risicosimulatie en -analyse (Mont Carlo) op de planning in samenwerking met de risicomanager;
- Actief onderdeel uitmaken van het projectteam, informatie (gevraagd en ongevraagd) ophalen en leveren, meedenken en bijdragen aan het succesvol opereren van de verschillende disciplines.
- Informatie leveren aan de integrale planning Metro en Tram
- Deelname aan o.a. de volgende periodieke bijeenkomsten: Projectteam overleg, Plannersoverleg Metro en Tram, Planningsoverleg met aannemers, Project gerelateerde overleggen.
 


Profiel van de geschikte interim professional:

- HBO werk- en denkniveau in een technische richting dan wel een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring.
- Gedegen kennis van deterministische (netwerk-)planningen en scheduling
- Minimaal 5 jaar aantoonbare planningservaring met grootschalige multidisciplinaire infrastructurele projecten in de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering
- Aantoonbare planningskennis en -ervaring vanuit een opdrachtgeversperspectief
- Aantoonbare substantiële betrokkenheid bij de uitvoering van metro- en/of tram- en/of railgebonden projecten.
- Kennis van en ervaring met het uitvoeren van Monte Carlo simulaties (met bijbehorende analyses) voor het aspect tijd (probabilistisch plannen)
- Kennis van en ervaring met het toetsen van planningen alsmede het rapporteren/adviseren van de resultaten.
- Kennis van en ervaring met Primavera Professional (P6); Primavera Risk Analysis (voorheen Pertmaster); en Microsoft Project.
- Kennis van deterministische (netwerk-)planningen en scheduling.
- Relevante werkervering die zo goed mogelijk aansluit bij de genoemde werkzaamheden in een metro en tramproject 
- Kennis van en ervaring met beoordelen en bewaken van complexe infrastructurele multidisciplinaire projecten vanuit een opdrachtgevers perspectief
- Kennis van en ervaring met rapporteren en adviseren;  Opstellen (kwartaal-)rapportages; Het begrijpelijk kunnen overdragen van knelpunten, de oorzaken en de effecten daarvan; Het kunnen opstellen van en adviseren over gevonden oplossingsrichtingen (what-if analyses).
- Het planningstechnisch kunnen afstemmen met de verschillende partijen (binnen en buiten het projectteam)