Profiel interim professional

    90 - 125
Als manager heb ik ervaring opgedaan bij projecten in het binnen- en buitenland. Hierin heb ik zowel organisatie, implementie- als ontwikkelprojecten aangestuurd. Dit heeft mij in staat gesteld om in verschillende omgevingen en culturen te kunnen werken. Mijn stijl van leidinggeven is pragmatisch, eerlijk, rustig en doortastend waarin ik de belangen van verschillende afdelingen in een organisatie mee neem. In verschillende opdrachten ben ik ingezet om vastgelopen projecten weer op de rails te zetten. Hier spelen politiek, helikopterview, samenwerken, communicatie, betrokkenheid en stressbestendig een belangrijke rol.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

elektrotechniek HTS-elektrotechniek 1979 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

jan 19 - heden

Zinkunie
Project-manager voor Navision, WMS, Webportal en exact online:
<div>Werkzaamheden:

In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het (her) definiëren van de bedrijfsprocessen Order to Cash en Purchace to pay. In samenwerking met de key-user, Navision- en WMS partij worden deze processen vastgelegd in een blauwdruk. Waarna de verschillende projecten worden uitgevoerd en onderdeel worden van een programma om de zinkunie de komende jaren efficiënter te laten werken. Binnen het programma zijn oa HRM/tijdregistratie en infrastructurele projecten opgenomen, zoals:</div><div>◦ Nieuw netwerk&nbsp;</div><div>◦ Uitbesteding beheer&nbsp;</div><div>◦ Onderbrengen van de servers in de cloud

Activiteiten:&nbsp;</div><div>● Opstellen E2E processen op basis van input uit de business.&nbsp;</div><div>● Mede bepalen van een toekomstige informatie landschap.&nbsp;</div><div>● Projectimplementatie van een ERP, PIM, WMS, Portal en CRM-systeem.&nbsp;</div><div>● Plannen en afstemmen met de verschillende leveranciers.</div>

jan 17 - dec 18

Quantore
Programma/Project-manager dynamics365 for operations en sales:
<div>D365, PIM, LOCUS WMS en outsystems portal implementatie
Werkzaamheden:

In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van een Microsoft Dynamics365 for operation en sales oplossing en definiëren van de business processen en de systeemarchitectuur. Er is hier gekozen voor een Scrum aanpak om vanuit de business requirements een informatielandschap neer te zetten.

Activiteiten:&nbsp;</div><div>● Opstellen E2E processen op basis van input uit de business.&nbsp;</div><div>● Mede bepalen van een toekomstige informatie landschap.&nbsp;</div><div>● Projectimplementatie van een ERP, PIM, WMS, Portal en CRM-systeem.</div><div>● Plannen en afstemmen met de verschillende leveranciers.</div>

jan 15 - jan 17

NAK
Projectmanager Microsoft CRM en AX2012:
<div>De NAK is een keuringsinstituut voor de aardappelteelt en graszaden.&nbsp; In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de Migratie en implementatie van een Microsoft CRM 2016 en AX 2012 oplossing en definiëren van de architectuur. Er is hier gekozen voor een Scrum aanpak om vanuit de business requirements een informatielandschap neer te zetten.

Activiteiten:&nbsp;</div><div>● Opstellen projectplannen met bijhorende calculaties.&nbsp;</div><div>● Bepalen van het huidige en toekomstige informatie landschap en infrastructuur.</div><div>● Implementatie van een ERP en CRM-infrastructuur.&nbsp;</div><div>● Adviseren over de nieuwe organisatie.&nbsp;</div><div>● Afstemmen met leveranciers.</div>

jan 15 - dec 15

Petersime
Business analyse:
Petersime is een leverancier in België van Broedmachines voor de kuiken industrie. De opdracht was om een business analyse van de sales en marketing processen te maken en een advies te geven over de integratie met de productie processen in Microsoft CRM en AX2012&nbsp;migratie

jan 13 - dec 15

Prodware
Projectmanager Dynamics AX, Navision en CRM:
<div>l
Branche: Productie, Projecten, Food, Logistiek, zakelijke dienstverlening, Maritiem
Functie(s):&nbsp;</div><div><br></div><div>Projectmanager Dynamics AX, NAV en CRM
Werkzaamheden:

In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van een Microsoft CRM, AX en Navision oplossingen. Daarnaast heb ik een Agile/Scrum aanpak ingevoerd voor de implementatie van ERP- en CRM-projecten.

Activiteiten:
● Leiden van een team van 12 projectmanagers
● Coachen van 6 Agile teams.
● Invoeren van Agile/Scrum methodiek met bijbehorende tooling.
● Opstellen projectplannen met bijhorende calculaties.
● Implementatie van ERP en CRM-projecten.
● Vanuit Projectmanagement betrokken bij (pre)-sales activiteiten bij klanten.
● Afstemmen met de klanten en sales omtrent de verwachting en de te volgen implementatie strategie.
● Afstemmen met verschillende leveranciers (infrastructuur, Hosting partijen, functionele partijen) over de te kiezen oplossing naar de klant.
● Invoeren standaard aanpak projectmanagement (Sure Step, Prince2) ● Overdracht project naar de beheerorganisatie van de klant.&nbsp;</div><div><br></div><div>Klanten:
FNV, Arboned, ArboUnie, Bilfinger, Euronext, Ouwehand, IBN, Dool, Wassenburg, Dr. Rath, FOX, Boskalis, Intermaris, Tebodin, Eredivisie, Eurofiber, St Elisabeth Ziekenhuis, Hezelburcht.</div>

jan 10 - dec 12

Eshuis BV
ERP Projectmanager:
Werkzaamheden:

In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van een ERP systeem ter ondersteuning van financiële, inkoop, planning, CRM, productie en logistieke processen. Onderdeel van het project is het aanpassen van de organisatie aan de huidige marktsituatie.

Activiteiten:
● Herstarten van een gestrande implementatie.
● Opstellen projectplan met bijbehorende werkpakketten voor de ERP implementatie.
● Vaststellen projectbudget (EUR 1 miljoen).
● Verbeteren relatie Software leverancier, Hiflex.
● Aansturen van een leverancier, een implementatie team, test team en ICT team.
● Rapporteren aan de directie van Eshuis.
● Opstellen van een herstructureringsplan voor de organisatie.

Resultaat: Opleveren van verschillende werkpakketten binnen tijd en budget.

jan 08 - jan 10

GENgroup
Projectmanager:
Werkzaamheden:

In deze functie ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van een datamanagement systeem ter ondersteuning van het inkoopproces van Gas en elektriciteit. Onderdeel van het project is het koppelen van het datamanagement systeem via webservices met een Axapta CRM, verkoop en facturatie systeem. Hier heb ik gebruik gemaakt van de Agile methodiek.

Activiteiten:
• Opstellen projectplan met bijbehorende werkpakketten.
• Onderhandelen en vaststellen projectbudget (EUR 1,5 miljoen).
• Onderhouden contacten opdrachtgever en identificeren van additionele werkzaamheden.
• Aansturen van een ontwikkel en implementatieteam.
• Aansturen technisch- en functioneel beheerteam bij de opdrachtgever.
• Rapporteren aan de programma manager van de opdrachtgever.
• Opstellen SLA's.

Resultaat: Het opleveren van verschillende deelprojecten (releases) binnen tijd en budget.

jan 07 - jan 08

Carsim CRM
Manager development en consultancy:
<div>CRM software ontwikkelaar in Amsterdam&nbsp;</div><div>Branche: Transport, gemeente, Logistiek dienstverlening, onderwijs, entertainment&nbsp;</div><div>Functie(s): Manager development en consultancy
Werkzaamheden: Als lijnmanager was ik verantwoordelijk voor de development en consultancy afdelingen.
Activiteiten:

• Opstellen development planning
• Aansturen van een development- en consultancy afdeling van 22 specialisten.
• Opzetten van een interne supportafdeling.
• Managen van CRM implementaties bij klanten.
• Onderhouden van contacten met bestaande klanten.
• Vertegenwoordigen van Carsim CRM software in verschillende stuurgroepen.

Resultaat:
• De leverachterstand van CRM projecten is in een jaar terug gebracht van 6 maand naar enkele weken.
• Een beter bereikbare helpdesk voor vragen en problemen van klanten.
• Een leveringskalender waardoor klanten geïnformeerd waren over de opleveringen van nieuwe software.</div>

jan 05 - jan 07

Ergodirect
ICT manager:
Werkzaamheden:

In deze functie was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een gezondheidsportaal (BI datamanagement) en het operationeel houden van de interne IT infrastructuur binnen de organisatie.

Activiteiten:
• Aansturen van een externe ICT partij voor het onderhoud van de infrastructuur bij Ergodirect.
• Aansturen van een externe development partij voor de ontwikkeling van een gezondheidsportaal.
• Uitvoeren van projectmanagement taken ten behoeve van productimplementaties bij klanten.
• In samenwerking met TNO gezondheid een bijdrage tot de ontwikkeling van KPI's.

Resultaat:
• Gemoderniseerde ICT omgeving in een nieuw kantoorpand.
• Winstgevendheid van implementatie trajecten bij klanten vergroten.
• Gepositioneerd gezondheidsportaal met verzuimapplicatie.

jan 97 - jan 05

Baan /Infor/SSA /Profuse
ERP Projectmanager:
<div>ERP Software impelemntatie. Branche: Productie, overheid, logistiek, transport, bouw, energie&nbsp;<br></div><div>Als projectmanager was ik verantwoordelijk voor de implementatie van ERP en BI systemen. Hier werd maatwerk ontwikkelt ten behoeve van integratie met andere systemen zoals warehouse management en productie systemen. Deze projecten heb ik uitgevoerd in Nederland, Zwitserland, België, Duitsland, Polen en Finland.

Activiteiten:
● Opstellen projectplannen met bijbehorende werkpakketten.
● Onderhandelen en vaststellen projectbudget (100K EUR tot EUR 3 miljoen).
● Onderhouden contacten opdrachtgever en identificeren van additionele werkzaamheden.
● Aansturen van multidisciplinaire teams.
● Betrokken bij het afsluiten van SLA contracten
● Opzetten en adviseren van beheer organisaties.
Vlot trekken van geëscaleerde projecten.&nbsp;</div><div>Resultaat:
● Werkende beheer organisatie voor het uitvoeren van activiteiten t.b.v. SLA contracten.
Opgeleverde projecten binnen de afgesproken planning en het genereren van additionele werkzaamheden.&nbsp;</div><div>Klanten: Fokker, Ahrend, Overtoom, Hansen Transmissions, Radio Holland, ITM tabacco, Dyka, Amcor Rentsch, KLM, Boskalis</div>

jan 95 - jan 97

Belastingdienst automatiserings dienst
Implementatie manager, teamleider operationeel beheer:
Werkzaamheden: In deze functie was ik verantwoordelijk voor de implementatie en beheren van technische en functionele projecten.
Activiteiten:

• Aansturen van een team van 12 beheerders.
• Deelname aan een projectgroep voor het aanbesteden van nieuwe producten.
• Opstellen implementatieplan voor de migratie en uitrol van 35000 werkplekken.
• Deelname Werkgroepen " werken volgens ITIL" en "implementatie wetwijzingen en infrastructuren" voor het verbeteren van de processen binnen beheer.

Resultaat:
Bijdrage aan de invoering van 35000 werkplekken en het professionaliseren van beheer en het standaardiseren van beheer processen.

jan 88 - jan 95

Philips Data Systems
Teamleider Unix support:
<div>Als lijnmanager was ik verantwoordelijk voor het supportteam van Unix systemen, netwerk-, systeem- en applicatie-software.

Activiteiten:
• Uitvoeren van lijnmanagement taken, zoals het opstellen van budgetten, POP, begeleiden en inzetten van medewerkers.
• Onderhouden van contacten met de Philips sales organisaties in Europa.
• Het regelmatig reizen naar Philips vestigingen in Europa en Motorola vestigingen in Amerika.
• Onderhouden van contacten met de leverancier (Motorola) van deze Unix systemen in Amerika.
• 3e lijn support en pre-sales ondersteuning aan de Philips sales organisaties.&nbsp;</div><div>Resultaat: Bijdrage aan de omzetstijging van HFL 30 miljoen naar HFL 120 miljoen</div>

jan 79 - jan 88

Hollandse Signaal
Ontwikkelaar, teamleider software ontwikkeling:
Als ontwikkelaar en teamleider heb ik een bijdrage geleverd tot de realisatie van Air Traffic Control projecten bij Eurocontrol, luchthaven Portugal en luchthaven Paraguay.

Activiteiten:
Ontwikkelen en testen van systeemsoftware en het aansturen van een ontwikkelteam van 6 personen op locatie bij de opdrachtgever.

Resultaat: Opgeleverd Air Traffic Control systeem met een tevreden gebruikersorganisatie.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Dutch Moedertaal
English Goed
German Goed

Overige vaardighedenHobby's/sport/interesses:

Als manager heb ik ervaring opgedaan bij projecten in het binnen- en buitenland. Hier heb ik zowel organisatie, softwareimplementie- als ontwikkelprojecten aangestuurd. Dit heeft mij in staat gesteld om in verschillende omgevingen en culturen te kunnen werken. Mijn stijl van leidinggeven is doelgericht, pragmatisch, klantgericht, rustig en doortastend, waarin ik de belangen van verschillende partijen meeneem. In verschillende opdrachten ben ik ingezet om vastgelopen projecten weer op de rails te zetten, waardoor communicatie op verschillende niveaus binnen een organisatie vanzelfsprekend zijn. Politiek, helikopter view, samenwerken en betrokkenheid zijn een belangrijk onderdeel van mijn eigenschappen.

Carrière Doelstellingen:
Als projectmanager heb ik verschillende business en technische projecten uitgevoerd. Hierdoor heb ik veel kennis op het gebied van processen, business, ICT en servicemanagement. Deze kennis wil ik de komende jaren graag gebruiken in een nieuwe organisatie. Voor mij zijn samenwerking met klanten, collega's en het bereiken van projectresultaten belangrijke doelstellingen.