Profiel interim professional

    75 - 110
Ik ben een resultaat gedreven project & changemanager voor transitie en/of migratietrajecten die veranderingen voor de organisatie inhouden én veelal nieuwe werkwijzen voor de betrokken medewerkers betekenen. Daarbij ben ik altijd gericht op het behalen van de resultaten. Mijn pragmatische en doortastende aanpak vormen hierbij een belangrijke sleutel. ”Als je vandaag niets doet, weet je zeker dat er morgen niets zal zijn”.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Masterclass Agile voor IT managers Nijenrode 2018 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

dec 17 - jun 18

Digital Commerce Vivat
Projectmanager Brand migration & Product Owner Verne:
Rapporterend aan Head of Digital Commerce Vivat
Conversie van Zelf, Proteq, Route Mobiel naar nowGo ( 200.000 schade polissen naar nowGo label.)

jan 16 - jan 17

MT Vivat
Product Owner Verne & Change- Projectmanagement:
Rapporterend aan CEO Vivat schade verzekeringen
Implementatie van STP processen, begeleiding management bij reorganisatie en cultuur verandering in de business. Optimalisatie data analyses en opzetten van rapportages voor MT Vivat.

jan 14 - dec 16

nieuw backoffice systeem Proteq, Route Mobiel, Zelf.nl
Programmamanager Proteq:
Rapporterend aan CEO Proteq. Selectie, implementatie en conversie voor een nieuw backoffice systeem Proteq, Route Mobiel, Zelf.nl. Verantwoordelijk voor implementatie en conversie van 26 producten, 500.000
schade polissen naar een nieuw backoffice (labels Proteq Zelf & Route mobiel).

jan 13 - jan 14

Proteq/Reaal
Programmanager Sepa:
Business Change Manager Single Euro Payments Area voor de verschillende labels van Proteq (Zelf, Route Mobiel en Proteq Dier & Zorg). Verantwoordelijk voor alle processen, systemen, medewerkers, output, communicatie en (IT)partners. Product owner in het Scrum team. Lid van de stuurgroep Sepa Proteq, hierin de schakel tussen de CEO Proteq en de stuurgroep Sepa Reaal breed.

okt 10 - dec 12

Proteq/Reaal
Project manager:
2010 okt 2012 dec Project manager Proteq/Reaal
Als project manager heb ik voor de afdelingen Acceptatie, Commercieel beheer,
Schade en uitkeringen, Dier & Zorg de volgende zaken gerealiseerd:
Cultuur veranderingen binnen de verschillende afdelingen, van reactief naar proactieve teams. Implementeren en sturen op targets, rapportages opzetten ten behoeve van het MT van Proteq. Productiviteit en kwaliteit verbetering op de verschillende afdelingen. Selectie en coaching teamleiders. Kosten reductie door afbouw van FTE's.

Projecten Proteq/Reaal
Voor de proces verbeteringen heb ik de volgende IT & Business projecten geleid:
Roydata: Doel doorlooptijd van nieuwe polissen reduceren. Die is na implementatie gehalveerd.
Friss: ( Fraude detectie systeem) Hier was het resultaat een verlaging van de schadelast met 15% voor autoverzekeringen.
Retentie/debiteuren strategie: Verminderen royementen wegens wanbetaling. Segmentatie strategie van klanten, processen beschreven en deze verankeren op de afdeling.
Digitaliseren output: kosten reductie €250k jaarlijks

jul 10 - jul 11

Proteq
Manager externe:
Call Centers Proteq (10 uur per week)
Aansturing 3 externe call centers voor Proteq.
Waarborgen van de kwaliteit en realisatie van targets. Monitoring resultaten, forecasting en rapportage aan Management Team van opbrengst en kosten.
Analyse verbeterpunten, vertaling hiervan naar verkooptraining tbv externe teammanagers.

mrt 10 - okt 10

Business en Direct Marketing. Ontwikkelen
Interim Teammanager De Telefoongids, ( 32 uur per week):
Aansturen en ontwikkelen van 20 FTE. Opstellen van verkoopstrategie voor New Business en Direct Marketing. Ontwikkelen en implementeren van sales training, coaching en begeleiden. Bepaling marktbewerking en rapportages. Dagelijkse monitoring resultaten, ontwikkelen en implementeren acties tbv bijsturing. Forecasting eindresultaat. Functionering - en beoordelingsgesprekken voeren.

jan 09 - jan 10

Proteq
Team manager Outbound:
Schrijven en geven van salestrainingen, coaching. Strategie bepaling en doorvoeren marktbewerking/segmentatie leads.
Opstellen targets, dagelijkse monitoring resultaten. Ontwikkelen en implementeren acties tbv bijsturing. Rapportages en forecasting aan Management Team. Functionering - en beoordelingsgesprekken voeren.

mrt 05 - okt 08

10 FTE
Team manager Sales Gouden Gids (Telesales, Fieldsales):
Dagelijks aansturen en ontwikkelen van 10 FTE.
Ontwikkelen en implementeren van new business sales training, coachen en begeleiden. Bepaling marktbewerking. Dagelijkse monitoring resultaten, ontwikkelen en implementeren acties tbv bijsturing. Forecasting eindresultaat. Functionering - en beoordelingsgesprekken voeren. Verantwoordelijk voor aanname en afvloeiing van personeel.

jan 02 - jan 05

10 FTE
Team Coördinator Debiteuren beheer, Gouden Gids:

jan 99 - jan 02

10 FTE
Debiteuren beheerder, Gouden Gids:

jan 92 - jan 99

10 FTE
Telesales Vertegenwoordiger, Gouden Gids:

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar


 Talenkennis

Niveau


Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Geen interesses beschikbaar