Profiel interim professional

    115 - 130
Samen met mensen het verschil kunnen maken in het voordeel van het organisatiedoel. Daar wordt ik enthousiast van! ✅ Ik heb een breed bedrijfskundig profiel (strategisch, organisatorisch, HR en financieel), ben gespecialiseerd in (verander)management en bedrijfsvoering en heb ruime ervaring in het leiding geven in de zorg en in het bedrijfsleven. ✅ Ik geef resultaatgericht leiding aan veelzijdige, complexe opdrachten waarbij veel aspecten van de bedrijfsvoering meespelen en mensen centraal staan als bron voor verandering en succes. ✅ Mijn kennis van en affiniteit met de inhoudelijke kant van organisaties heb ik ontwikkeld tijdens een groot aantal opdrachten waarin ik de verbinder ben geweest tussen strategie en operatie. ✅ Ik kan de samenhang in organisaties en operationele gevolgen van keuzes goed overzien en organisatieontwikkeling en procesverbetering initiëren, invoeren en borgen. ✅ Op inhoud lever ik een deskundige bijdrage aan en resultaten op het gebied van organisatie- en bedrijfsprocessen, HRM/opleidingen, kwaliteit/veiligheidscultuur, financiële en bedrijfskundige vraagstukken, informatisering/ICT, facilitaire en huisvestingsvraagstukken en visie-, strategie- en marktontwikkeling.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

HEAO-BE (Bedrijfseconomie) Saxion (Hogeschool Enschede) 1986 HBO/Post-HBO Afgerond
HEAO-EL (Economisch Linguistisch) Saxion (Hogeschool Enschede) 1985 Afgerond
VWO Pius X College 1981 Afgerond

    Werkervaring

jun 18 - heden

Medlon - Unilabs
Manager HR a.i.:
Medische Diagnostiek voor Ziekenhuizen - Verpleeghuizen - Huisartsen
✅ HR Integratie Medlon - Unilabs (na overname) ✅ Ontwikkeling en uitvoering strategisch en tactisch HR beleid ✅ Transitie ✅ Cultuurprogramma ✅ Lid Senior Leadership Team (MT).

jun 18 - heden

Woningstichting Tubbergen
Lid Raad van Commissarissen:
✅ Expertisegebied HR en Zorg ✅ Remuneratiecommissie

feb 18 - heden

Alruna
Lid Raad van Toezicht:
Begeleid Wonen - GGZ
✅ Samen alle portefeuilles (kleine RvT)jun 17 - jun 18

Saxenburgh Groep
Programmamanager / Bestuurszaken:
Ziekenhuis - Revalidatiezorg - Ouderenzorg
✅ Stroomlijnen/herstructureren processen en taken staf- en ondersteunende diensten ✅ Invoering AFAS (Financieel, Personeel, Facilitair, Inkoop, Logisitiek) ✅ Diverse bestuursopdrachten ✅ Adviesportefeuille Medisch Specialisten.

apr 17 - heden

Stichting Glasrijk Tubbergen - Vrijwilligerswerk
Bestuurslid - Penningmeester:
✅ Jaarlijkse internationale Glaskunstmanifestatie - www.glasrijk.nl

aug 12 - mei 17

Saxenburgh Groep
Manager P&O:
Ziekenhuis - Revalidatiezorg - Ouderenzorg
✅ Ontwikkeling en uitvoering strategisch en tactisch HR beleid ✅ Programmamanagement organisatiebrede borging van kwaliteit en veiligheid (NIAZ accreditatie) ✅ SXB breed reorganisatieprogramma (structurele bezuiniging) ✅ Transitie Ouderenzorg ✅ Herinrichting afdeling P&O ✅ Adviesportefeuille Medisch Specialisten ✅ lid strategisch MT.

jan 11 - jun 12

Medisch Spectrum Twente (MST)
Manager Medical School Twente (Leerhuismanager) a.i.:
Topklinisch Ziekenhuis
✅ Leerhuismanager Medische Opleidingen, Zorgopleidingen, Wetenschapscoördinatie, Kennis en Expertisecentrum

apr 10 - dec 11

Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)
Manager a.i. Intensive Care / Cardio Care:
Algemeen Ziekenhuis
✅ Bedrijfsvoering ✅ Procesverbetering ✅ Kwaliteitsborging (o.a. Zorgtechnologie, NIAZ) ✅ HR-Beleid.

jan 08 - jun 09

Yulius (RMPI)
Fasemanager Bedrijfsvoering a.i.:
Jeugd GGZ - Cluster-4 Onderwijs
✅ Opzetten bovenschoolse beheersorganisatie ✅ Herdefiniëren en stroomlijnen processen en procedures ✅ Digitalisering ✅ Opzetten en invoeren organisatie- en communicatiestructuur nieuwe schoollocaties (so/vso), klinische afdelingen, poliklinieken en facilitaire diensten ✅ Ontwikkelen en invoeren kwaliteitsmanagementsysteem (PKO4/HKZ).
jan 07 - dec 10

Schouten & Nelissen
Trainer:
✅ Procesbegeleider leiderschapsprogramma Achmea ✅ Trainer

jan 07 - nov 09

Tergooi Ziekenhuizen
Manager / Hoofdanalist a.i. Medische Microbiologie (CBSL):
Algemeen Ziekenhuis
✅ Bedrijfsvoering ✅ kwaliteitsborging ✅ HR-beleid ✅ Optimaliseren werkprocessen en administratieve organisatie ✅ Optimaliseren facilitaire ondersteuning ✅ Projectleiding realisatie Centrum voor Infectieziekten in Almere.

nov 05 - dec 06

VU Medisch Centrum
Programmamanager a.i. Radiotherapie:
Academisch Ziekenhuis
✅ Programmamanagement gericht op procesverbetering, informatievoorziening, AO/IC, digitalisering, huisvesting ✅ Competentieontwikkeling projectmatig werken ✅ Competentieontwikkeling teamleiders en medewerkers.

jan 03 - jul 11

Ziekenhuis Groep Twente
Procesbegeleider, Trainer en Coach:
Algemeen Ziekenhuis
✅ Procesbegeleiding, training en coaching gericht op ZGT-brede competentieontwikkeling van leidinggevenden en als onderdeel van veranderingstrajecten binnen zorgafdelingen, medisch ondersteunende diensten, facilitair bedrijf en stafdiensten.

jan 02 - dec 06

Livio (Breederveld en Neijenborch)
Projectmanager:
Ouderenzorg
✅ Invoering AWBZ-brede zorgadministratie, invoering Zorginformatiesysteem (Neijenborch) ✅ Opstellen en afsluiten Raam Sociaal Plan (Neijenborch) ✅ Invoering meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (Breederveld en Neijenborch)

jan 99 - dec 14

Ondernemers Vereniging Tubbergen (OVT) - Vrijwilligerswerk
Voorzitter :
✅ Voorzitter OVT 1999 – 2014 ✅ Voorzitter stuurgroep OVT/VVV evenementen coördinator 2012 – 2014 ✅ Lid gemeentelijke programmacommissie herinrichting centrum Tubbergen 2011 – 2012 ✅ Commissie (her)oprichting VVV Tubbergen 2004 ✅ Commissie oprichting Bedrijvencontact Gemeente Tubbergen (BGT) 1999 ✅ Adviseur Bestuur OVT 1995 – 1999
Vanaf 2015 is de OVT opgegaan in Ondernemers Hart Tubbergen www.ondernemerstubbergen.nl

okt 98 - heden

BPN Bedrijfsadviseurs BV / Ceciel Pinners Management & Bestuur BV
Organisatieadviseur, Interim-manager, Programmamanager, Projectmanager, Trainer, Coach, Owner:
✅ Ontwikkelen van strategisch, tactisch en operationeel beleid ✅ Vertaling van beleid naar diverse aspecten van de bedrijfsvoering ✅ Maken van concrete projectplannen en actieplannen en implementatie in de organisatie ✅ Structuur brengen in (snel groeiende, veranderende) organisaties ✅ Verbeteren van (commerciële, financiële, administratieve, human resource, opleidings- en primaire) processen en systemen binnen organisaties ✅ Ontwikkeling van klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en samenwerking (visieontwikkeling, cultuurontwikkeling, teamontwikkeling) ✅ Conflictmanagement en herstel van rust en balans in mens en organisatie ✅ Ontwikkeling van persoonlijke kennis, vaardigheden en gedrag van management en medewerkers door persoonlijke coaching en groepsgewijze kennisoverdracht, workshops en training.

jan 98 - heden

Rotary - Vrijwilligerswerk
Voorzitter, Penningmeester en Mentor (afwisselend):
Rotary Club Ootmarsum - www.rotary.nl/ootmarsum
✅ Penningmeester Rotaryclub Ootmarsum 2002 - 2005 en 2009 – nu ✅ Voorzitter Rotaryclub Ootmarsum 2006 – 2007 ✅ Mentor Stichting Job Rotary - Loopbaan coaching van langdurig werkelozen (40+) 2004 – 2006 ✅ Lid Rotaryclub Ootmarsum.

jul 95 - sep 98

Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf (IMK)
Senior Bedrijfsadviseur:
✅ Managementadvies, coaching van directeuren van MKB bedrijven en startende ondernemers ✅ Advisering t.a.v. financieel-economisch beleid, haalbaarheidsonderzoek, opstellen businessplannen ✅ Procesbegeleiding ontwikkeling van strategisch en marketingbeleid ✅ Coördinatie, strategie- en marktontwikkeling adviesthema en adviescluster "commercieel beleid" ✅ Invoering Customer Marketing methode als instrumentarium voor adviseurs

jan 90 - jun 95

Pilkington (Hols Glas)
Hoofd Marketing / Marketing Services:
Productie Isolatieglas - Glasgroothandel
✅ Ontwikkelen en uitvoeren marketing- en communicatiebeleid ✅ Verbeteren kwaliteit verkooporganisatie met behulp van HRM-technieken ✅ Systematiseren en resultaat gericht maken van marktbewerkingsactiviteiten (CRM). ✅ Projectleiding ontwikkeling en invoering Marketing- en Verkoopinformatiesysteem (CRM). ✅ Leiding geven aan afdeling Marketing Services ✅ Hoofd Projectbureau (a.i.).

jul 87 - dec 89

Pilkington (Holst Glas)
Projectleider Informatievoorziening / Automatisering:
✅ Projectleiding en informatieanalyse op het gebied van organisatie, informatievoorziening en automatisering (voorloper ERP-software: orderverwerking, facturering, productieaansturing, financiële administratie).

jun 86 - jun 87

Texas Instruments
Projectmedewerker:
European Material & Control Division:
✅ Gebruikersvriendelijker maken en implementeren van een materiaalbehoefte planningssysteem.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal

Overige vaardigheden

Verandermanagement, Resultaatgericht leiding geven, Programma- en Projectmanagement, Anderen ontwikkelen, Samenwerken, Brede ervaring - Ziet samenhang

Hobby's/sport/interesses:

De wereld om ons heen
Wat gebeurt er in onze samenleving (Tubbergen, Twente, Nederland, en de Wereld): journalistiek, opinies en discussies.

Menselijk gedrag
Wat willen, vinden en doen mensen (en waarom) en hoe kan ik dat beïnvloeden. Komt professioneel goed van pas (verandermanagement) maar is ook thuis erg nuttig.

Onze toekomst: waar gaan we naar toe?
Hoe ziet de wereld er over 5 of 10 jaar uit? Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er? Wat gaat er veranderen? En wat betekent dat voor ons?

Ons verleden: waar komen we vandaan?
Waarom denken en doen we zoals we nu doen? Ben niet van de jaartallen maar wil wel graag weten welke gebeurtenissen in het verleden invloed gehad hebben op het hier en nu. Hoe dachten de mensen toen? Welke gebruiken hadden ze?

Hoe kunnen we organisaties beter laten werken?
Zie hiervoor ook mijn eigenschap: "Op zoek naar het grote geheel en de samenhang". Ik ben geïnteresseerd in alles wat daarop een antwoord of handreikingen geeft.