Profiel interim professional

    75 - 125
  • Belangrijke Inbreng: Mensen en partijen overtuigen en meekrijgen, zoekend naar de win-win, bouwt vertrouwen op basis van persoonlijke relaties.
  • Persoonlijkheid: Glas halfvol. Gevoel voor humor, enthousiast en opgewekt. Energiek, innovator en inspirator.
  • Vaardigheden: Overtuigingskracht. Draagvlak- en consensusbuilding. Spreekt zowel Tech als Klant en kan dat over en weer vertalen. Is gewend aan meer dan 10 paralleltrajecten.
  • Algemeen: Ervaring met fusie- en splitsingssituaties met veel stakeholders. Het opzetten van iets nieuws of eenmaligs. Focus op resultaat – on time en binnen budget.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Electrotechniek/Computerkunde Technische Hogeschool Den Haag 1985 HBO/Post-HBO Afgerond
Business Continuity Info security University, Comdex USA 2010 Post doctoraal Afgerond
KPN Strategische Reserve Volmac en Cap Gemini 1986 Post doctoraal Afgerond

    Werkervaring

sep 15 - heden

ITI/Vertizon
Productmanager en business consultant:
Opdracht: Bouw van Projectmanagement Toolkit, door klantvraag in 2017 uitgebreid met Planningsmodules
Resultaten:
* Dienst om IT Project Oplevering op Kritieke Succesfactoren te bewaken en als nodig bij te sturen. Nederlands: APK voor Projecten, Engels: CheckUp for IT Projects (zie www.iti.nl).
* Roostersysteem voor Huisartsen- en Spoedposten. Roostering en Web applicatie (vertizon.nl)

jan 94 - heden

Projecten en opdrachten die niet apart zijn vermeld.
Projectleider:
Projecten en opdrachten die niet apart zijn vermeld.
(1994/1998) Rijkswaterstaat Directie Noordzee. Diverse opdrachten die tot een contractrelatie van meer dan vier jaar leiden.
(1997) ING/Postbank. Vooronderzoek Intranet. Quickscan ambitieniveau’s business en de IT afdeling.
(2003) Nuon ICT. Quickscan vlottrekken besparingsprogramma (€3 miljoen).
(2003) Europese Commissie (EC). Lid van onafhankelijke expert panel voor Priority 4, Aeronautics and Space van het Framework 6 (FP 6) programma van de Europese Commissie
(2009) Nictiz – Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg. Opstellen van een (zevendaags) landelijk EPD curriculum voor regionale EPD projectleiders.
(2009 en 2011) Rijnmondnet - zorgservice provider (ZSP). Het fixed price (doen) inregelen van alle aspecten voor landelijke ZSP herkwalificatie (NEN7510++) en optreden naar de IT-audit. Herhaald in 2011.

(2016/2017) Refresco Benelux. IT beleidskaders o.a. t.b.v. een veiliger externe ontsluiting van alle (bottling) productielijnen naar leveranciers

jun 10 - aug 15

Partnership Aimpact - ITI - mZorginnovatie Navigator
CTO a.i., project- en product manager, business consultant:
Rollen/Functies: CTO a.i., project- en product manager, business consultant
Opdracht: Opbouw en deployment Zorg Innovatie Database, Klant oplevering
Resultaten:
Zorginnovatie opdrachten: Achmea, ZonMw, Zorg Innovatie Forum, Provincie Flevoland, Dementie netwerk Gelderland, Zuid Limburg, OZF, Economic Board Utrecht

apr 09 - mei 10

GGD Zeeland - DD-JGZ/EKD
Adviseur & projectleider DD-JGZ, Digitaal Dossier JGZ:
Opdracht: Oplossen operationele- en contractproblemen leverancier DD-JGZ. Voorbereiding uitrol.
Resultaten:
* Opgeloste contractuele en operationele aspecten met leverancier.
* Goedgekeurd EKD invoeringsplan t.w.v. 1 M€ t.b.v. GGD bestuur en gemeenten. Pilotplan.
* Afgestemde JGZ-werkprocessen Allévo (0-4), Zorgstroom (0-4), GGD Zeeland (4-19).
* Samenwerking met jeugdzorg Flevoland en Thebe inzake hosting & mgt rapportages.

apr 08 - jun 09

Sdu Uitgevers - DD-JGZ/EKD
EKD Programma manager (DD-JGZ):
Opdracht: Programma inrichten om Sdu te helpen op het gebied digitaal uitgeven, t.w. een DD-JGZ
Resultaten:
* Business Case met Profit en Loss scenario's, marktaandeel, break even points etc.;
* Architectuuropzet (incl. datamodel) en ontwikkelstrategie (> €2 miljoen);
* Consortium voor dienstverlening en produktontwikkeling, uitrol, hosting en service providing;
* Inschrijving op zes Europese aanbestedingen; tenderwaarde €2 - €3,5 miljoen per stuk
* EKD Proof of Concept dat bij twee tenders door de kwalitatieve selectie is gekomen.

okt 07 - okt 08

Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg)
Consultant/Materiedeskundige:
EPD's
Opdracht: Nictiz aansluiting helpen hervinden bij regionaal (zorg)bestuur
Resultaten: Functievergelijk tussen Nationale EPD en bestaande OZIS EPD, advies aan het Nictiz bestuur

nov 06 - mei 07

ING Bank Nederland
Manager Back Office en vervangend Program Manager SOx/Basel2 compliancy:
Opdracht: Herstarten vastgelopen programma, downsizen PID, voeren back-office (53 FTE).
Resultaten:
* Inkrimping van ambitie niveau van 53 naar 12 M€ en van 50+ personen naar 26.
* Goedgekeurd programma plan.
* Leiding voor lopende deelprojecten, voeren programma tijdens ziekte Program Mgr.

Overige punten: Budget € 12 miljoen, lijnmgt 26 pers, Prince2, 3000 applicaties en 33.000 gebruikers.

sep 03 - jun 06

Stichting Ondersteuning Huisartsenzorg (SOH)
Bestuursadviseur, secretaris SOH bestuur, Programma manager Kennemerland ICT (KLICT):
SOH Kennemerland e.o.: een samenwerking van Districts Huisartsen Vereniging (DHV) Kennemerland, stichting Huisartsenposten SHAP-KAM en de twee hoofdzorgverzekeraars Achmea/Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Opdracht: Second opinion, daarna projectplan Regionale EPD en ICT voorzieningen, uitvoering
Resultaten:
* Gezamenlijk met opdrachtgever werven van fondsen w.o. banklening t.w.v. € 1,2 miljoen.
* Opstellen en beschikbaarstellen Product-Diensten Catalogus aan 200 artsenpraktijken.
* Functionerende ICT beheergroep, ZSP netwerk en ASP hostingdienst ter integratie in ROS.
* Regionale communicatie infrastructuur tussen ziekenhuizen, apothekers, artsenlabs en huisarts.
* Een onafhankelijk OZIS- test- en acceptatie protocol voor de HIS-HAP communicatie i.s.m. NICTIZ en MIEUR/Erasmus Universiteit. Dit protocol is door heel Nederland toegepast.
* Pilot-live Proof of Concept met de regio West Brabant t.b.v. werkende HIS-HAP dienstwaarneming voor Avond, Nacht en Weekend waarneming (primeur voor Nederland).
* Integratie Pilot SEH en HAP, Kennemer Gasthuis.

Overige punten: Budget € 2,5 miljoen, lijnmanagement 11 personen, methodiek Prince2.

jun 03 - aug 04

Ernst & Young
Projectleider Corporate IT:
Opdracht: Overdracht (ICT) van de EY Interim Mgt (ETM) maatschap naar Resources Connection USA

jun 02 - apr 03

V&W, Rijkswaterstaat Directie Limburg (DLB)
Projectleider VIR (informatiebeveiliging bovenop NEN7510) :
Opdracht: Implementeren Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR/NEN7510++).
Resultaat: geslaagde audit

okt 00 - jun 02

Ernst & Young
Projectleider Corporate IT:
Opdracht: Overdracht (ICT) van EY Consulting Maatschap aan Cap Gemini

Resultaten:
* Geruisloze overdracht maatschap
* werkende permanente oplossing voor blijvende samenwerking in 40 satelliet kantoren.
* Tijdelijke Shared Services Agreement dat eindigde met finale overdracht van alle business data.

* Extra deelopdrachten: vlottrekken project en uitrollen van de Ernst & Young Pensioen Planner.
Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. interne reorganisaties binnen Corporate ICT.

Overige punten: 1200 FTE, 3 panden, 40 satelliet kantoren

aug 01 - apr 02

V&W, DG Telecom en Post (DGTP)
Projectleider VIR en Internet strategie:
Opdracht: Implementeren Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR/NEN7510++).
Opstellen Internet Strategie op basis eerdere plannen (niet gerelateerde projecten).

Resultaat VIR: geslaagde audit
Resultaat Internet Strategie: besparing 50K nadat uit diverse workshops bleek dat het ambitieniveau van de directie zeer anders was dan die van de betrokken afdelingen.

jan 00 - dec 00

Pensioenfonds MnServices (Metaal)
Projectmanager Intranet :
Opdracht: Stimuleren gebruik Intranet toepassingen door de business
Resultaten:
* Realisatie diverse inhouse toepassingen
* Professionalisatie door toepassing van Ontwikkel, Test en Productie straten

apr 99 - jan 00

Schretlen Bank (Rabo Private Banking)
CTO/Hoofd Technisch Beheer:
Opdracht: ICT-Dienstverlening onder controle krijgen
Resultaten:
* Betrouwbare werking van videoconferencing, voicelogging en internationaal VPN netwerk.
* Uitbouw van de benodigde ICT beheer organisatie (mensen, processen, procedures).
* Leverancier mgt: betere Sla's en kortingen.
* Continuïteitsvoorzieningen datacenter, herstart projecten, verhuizing kantoor Antwerpen.

jun 98 - feb 99

Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Projectleider:
Opdracht: context verschaffen voor de voorgenomen aanschaf van een firewall
Resultaat: Veilig mail en Internet voor medisch Specialisten

jul 97 - jan 99

V&W, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ)
Sales & marketing Waterland.net:
Opdracht: Opzetten en uitvoeren van Sales en Marketingplan t.b.v. verzelfstandiging Waterland.net
Resultaten:
* Holland Haven evenement in Jaarbeurs Utrecht
* Diverse pilots iov provincies.
* Advies om Waterland.net op dat moment nog niet te verzelfstandigen

apr 98 - nov 98

Baan Business Innovation (BBI), onderdeel van Baan Company
Programma Manager Virtual World (America's, Asia Pacific en EMEA):
Opdracht: Intro Internet technologie t.b.v. ondersteuning wereldwijde Baan partnernetwerk (300+).
Resultaten:
* Concreet bruikbare oplossingen als vehikel om internettechnologie te introduceren;
* Een functionerende business solution voor BBI America en haar klant Cap Gemini.
* Twee internationale business solutions (Japan en Duitsland) gestaakt wegens ondergang Baan.
* Ontwerp van een nieuw Webbased Partner Relationship systeem.
* Projectleiding Corporate Identity traject (BBI naar TriArch) i.o.v. Vanenburg Ventures.

apr 97 - apr 98

KPMG
Projectleider Exchange, Corporate IT:
Opdracht: Vervangen lokale mailsystemen (40 kantoren) door corporate Exchange mailsysteem

Resultaten:
* landelijk design en migratie naar MS Exchange, incl. oplossing voor mail migratie.
* Persoonlijke ondersteuning in alle 40 kantoren.
* Extra: Opzet en uitvoering van een e-fax pilot bij de KPMG Consultants Maatschap.

jun 97 - dec 97

Stichting Klassenet
Voeren projectbureau:
Opdracht: Bestuursondersteuning Internet op school via de kabel (Casema)
Resultaat: inschrijving op Europese Tender

nov 95 - nov 96

ODS/Hoogovens Handel
Projectmanager IT Roll Out/Informatie Manager ad Interim na fusie:
Opdracht: Inrichting nieuwe werkplekken en landelijk IT beheer en -netwerk tijdens fusie
Resultaten: 
* nieuw landelijk netwerk
* nieuwe desktops en applicaties
* gefuseerde IT afdeling

mrt 96 - aug 96

ASG de Veer
Technisch Directeur a.i:
Opdracht: crisis management voor de netwerk- en servicegroep na wegvallen technisch directeur
Resultaten:
* De organisatie meenemen van produkten naar diensten
* Begeleiding grotere commerciële projecten (bank Labouchere);
* Begeleiding eerste succesvolle acquisitie nieuwe stijl (SRK).

Overige punten: Lijnmanagement 72 personen.

jun 85 - apr 94

KPN Telecom, Unisource Business Networks
Product Manager, afd Manager en Sr Consultant Sales & Marketing:
Betreft mijn dienstverband bij Koninklijk KPN Nederland.
Trainee (1985/1986): Strategische Reserve programma (Cap Gemini, Volmac) 
EDI clustermanager Innovatie en Business Development (1986/1988):
Diverse marktpilots, produktontwikkelingen, commerciële positionering EDI, inrichting service organisatie. Programma van 18 projecten Ontwikkeling en operationalisatie van centrale en decentrale(klant) EDI systemen
TQM Trainer/Coach (1988/1989): Coaching van 20 lijn managers en hun verbeteringsprojcten
Sr Consultant Sales en Marketing,  projectleider Business Planning. (1989/1994)
* Project management van businessplan TSD en daarna voor KPN Change Team o.l.v. Ben Verwaayen: het eerste Unisource UBN-NL Businessplan (150 M€).

Overige punten: grootste jaarbudget: 6 M€, grootste lijnmgt: 15 mensen

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Dutch Moedertaal
English Moedertaal
French Basis
German Basis

Overige vaardigheden

Vaardigheden:
Ervaring met fusie- en splitsingssituaties met vele stakeholders. Het opzetten van iets nieuws of eenmaligs. Focus op resultaat - on time en binnen budget.

Algemeen:


Aansluiting op de vraagstelling:

* Zeer vaardig in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
Ik ben Canadees/Nederlands en beide talen zijn moedertalen
* Goede softwarematige kennis en ervaring met CRM systemen, bij voorkeur SalesForce
Ik heb kennis en ervaring met Sugar CRM die vergelijkbare functie biedt
* Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projectmatige werken met veel stakeholders en/of als projectleider in de evenementen
10 jaar terugkijkend heb ik gedurende die hele periode projecten geleid met veel stakeholders.
Gedurende die periode heb ik diverse evenementen geleid bij Zorgverzekeraars i.h.k.v. het Zorg Innovatie Boek.
Andere evenementen betreffen Holland Haven voor waterschappen en provincies in Jaarbeurs Utrecht, i.o.v. Rijkswaterstaat en de presentatie van de Corporate Identity Change van Baan Business Innovation naar Tri-Arch op het jaarlijkse Baan World event i.o.v. Baan
* Minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding
Ik ben een HBO Ing (Ba Sc equivalent)
* Per direct inzetbaar voor minimaal 32 uur per week voor de gehele opdrachtperiode.
Ja, alle huidige lopende werkzaamheden starten pas weer later en die kan ik bovendien buiten kantooruren plannen
* Bij voorkeur ervaring als Projectmanager met internationale ervaring.
Mijn internationale ervaring betreft: Markt Pilots inde USen UKi.s.m. Nynex (een Baby Bell) en Intis, samenwerking met Klöckner Duitsland inzake aansluiting van het Nederlandse netwerk en security aspecten. Tijdens de overdracht van de EY Consulting Maatschap aan Cap Gemini heb ik samengewerkt met het EY Global Cap team en bij de latere overdracht van EY Interim Management aan Resources Connection USA direct met deze kopende partij. Tot slot: de KPMG roll out van het nieuwe landelijke Exchange netwerk ging in coördinatie met KPMG Global IT USA


Ervaringsoverzicht (gedetailleerd, ingekort), zelfstandig sinds 1994:

Hobby's/sport/interesses:

  • Kunst
  • 3D Modelling
  • op afroep vrijwilliger voor buitenschoolse activiteiten (afroep door leraressen uit vriendenkring)
  • Internet technologie
  • Optaplanner
  • Blogs