Profiel interim professional

    100 - 125
Na een studie Bestuurlijke informatiekunde, heb ik meer dan 20 jaar ervaring in informatie- proces-  en Verandermanagement in organisaties met uiteenlopende culturen, bij Industrie, Overheid, Banken en Verzekeraars. In veelal politiek geladen omgevingen, vanuit een sterk conceptueel inzicht, weet ik complexe veranderingen succesvol te realiseren. 

Proces innovaties worden op originele wijze toegepast. Het succes wordt met name gepaald, omdat mijn aanpak transparant is en ik met enthousiasme mensen weet te motiveren tot veranderingen.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Bestuurlijke informatiekunde rijks universiteit Groningen 1987 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

jan 11 - heden

Philips
Scrummaster/projectmanager:

jan 11 - heden

Eigen adviesorganisatie
business consultant/projectleider/verandermanager:

jan 18 - dec 18

Oranje Fonds
projectleider:
Resultaat: Inventariseren IT situatie en komen tot een routekaart in verband met een pakket selectie voor een nieuw integraal systeem
Jaar: 2018

jan 18 - dec 18

Gemeente Amsterdam-Efpacht
Business analist/Lean expert:
Resultaat: Overall Project coördinatie, Trekken 3 projecten en het invoeren van Agile manier van werken
Jaar: 2018
〉 Rol: Business analist/Lean expert

jan 17 - jan 18

Rabobank Bijzonder Beheer
Business analist/Lean expert:
Resultaat: Voor de Bijzonder Beheerafdeling een proces analyse uitgevoerd en een innovatieve oplossing ontwikkeld.
Jaar: 2017-2018


〉 Rol: Business analist/Lean expert

jan 17 - dec 17

Use Case en Business Case
Voor een Overheidsinstelling:
Opdrachtgever: Overheidsinstelling en voor een bedrijf in financiële dienstverlening
Resultaat: Voor een Overheidsinstelling een Use Case en Business Case schrijven voor een Blockchain toepassing. Waarbij Blockchain wordt ingezet voor proces innovatie. Voor het hoofd externe reporting van de Rabobank, nagedacht over een andere manier van data analyse en externe verslaglegging en de implicaties daarvan voor de organisatie (oa. vaardigheden) en het daarbij horende verander traject.
Jaar: 2017

jan 16 - dec 16

(Onder andere) Roc en een bedrijf in financiële software
Coach/Verandermanager:
Resultaat: Voor een ROC in Utrecht geef ik coaching ivm. hun veranderings-aanpak. Daarnaast coach ik ook een dienstverlener in SAP-software uit Den Bosch in het opzetten van een veranderafdeling.
Jaar: 2016

jan 15 - jan 16

Rabobank
Change- & Proces- manager:
Resultaat: Voor de verschillende research afdelingen van de Rabobank komen tot een gezamenlijke opzet waarbij de research informatie vindbaarder, zichtbaarder en deelbaarder is. Het concept plus roadmap, wat middels interviews, data analyse, proces optimalisatie en meerdere workshops tot stand is gekomen, wordt breed gedragen.
Jaar: 2015-2016

〉 Rol: Projectmanager

jan 14 - dec 14

Philips Medical systems
Business analist/Lean expert:
Resultaat: Komen met een voorstel voor een integraal content management systeem dat world wide gebruikt gaat worden. Een Business case opzetten en vervolgens project goedgekeurd krijgen. Middels Scrum technieken is in een korte periode gekomen tot een realistische roadmap inclusief implementatie plan. Door intensive afstemming, commitment te realiseren en plannen goed te visualiseren, is het project goedgekeurd ondanks economische tegenwind.
Jaar: 2014


〉 Rol: Business analist/Lean expert

jan 12 - dec 13

AOMB
procesmanager:
Resultaat: Proces verbetering realiseren van de inkomende informatie-stromen. De afdeling administratie kampte met een overkill aan berichten (zowel fysiek als digitaal). Achterstanden in de verwerking was het gevolg, cruciale deadlines, met name in het Octrooien proces, dreigde niet gehaald te worden. Middels data- en proces- analyse en Lean aanpak zijn overtollige proces stappen geëlimineerd. Ruim 30% lastenverlichting is gerealiseerd. Door primaire proces te scheiden van de rest, werd het proces transparanter, makkelijker om mee te werken, prioriteitstelling in tijdbesteding werd geïntroduceerd.
Jaar: 2012 - 2013

jan 03 - dec 11

Delta Energy
Business analist/Lean expert:
Opdrachtgever: Delta Energy
Resultaat: De Trade afdeling heeft met het opengaan van de markt een professionelere inrichting nodig. Eerdere pogingen om processen opnieuw in te richten waren niet succesvol door gebrek aan draagvlak vanuit de business. Als coach, via interventies en workshops, processen in kaart gebracht en ingepast in overige procesinnovaties. Hierbij kwam een speciale focus op het beter positioneren van riskmanagement in the divisie. Resultaat: Nieuw Lean procesontwerp voor de afdeling Trade gerealiseerd.

jan 10 - jan 11

DSM
Projectmanager:
Opdrachtgever: DSM
Resultaat: Project om een server te vervangen voor de afdeling consolidatie was vastgelopen. Door een probleemanalyse uit te voeren, projectplan te herschrijven, migratie te managen en fall back scenario te implementeren, is dit project vlot getrokken. Resultaat: Server op tijd, binnen budget en met extra functionaliteit gemigreerd.
Jaar: 2009


〉 Rol: Programmamanager/Lean expert

jan 03 - jan 11

Altran/DCE
Master Blackbelt:

jan 07 - mei 07

Van Lanschot
Leiding geven aan het programma van acht Procesinnovaties:
Opdrachtgever: Van Lanschot
Resultaat: Leiding geven aan het programma van acht Procesinnovaties voor van Lanschot HRM; Voor Credit risk de planning & control en rapportering verbeterd; Voor Business banking een multibanking tool geselecteerd en geïmplementeerd gericht op klanten met veel grensoverschrijdend betalingsverkeer; Voor Credit risk: Basel schreef voor, dat de frequentie van rapportering om hoog moest. De afdeling Bijzonder Beheer (Credit Riskmanagement) wilde, naast een korte termijn oplossing gericht op deze rapportageverplichting vanuit met name Basel-2, ook een structurele oplossing. Het betreft hier een proces verbetering. Deze procesverbeteringen zijn gerealiseerd middels proces- onderzoek en workshops en op basis van Lean. Door integraal proces denken toe te passen en de betrokken medewerkers hiermee vertrouwd te maken, is uiteindelijk door hen zelf, de goede proces innovaties aangedragen en de uiteindelijke opzet gerealiseerd. Resultaat: Inventarisatie en modellering zijn gerealiseerd per mei 2007.
Jaar: 2007


〉 Rol Verandermanager
Opdrachtgever Waternet
Resultaat

Begeleiden fusie tussen Drinkwater- en Rioleringsbedrijf
Voor de afdeling Klant Markt en Relatie moet een fusietraject tot stand gebracht worden. Strategie uitwerken en vastleggen, procesbegeleiding, management van de organisatorische veranderingen.
Door een mooie balans tussen methodische aanpak (INK model) en constante afstemming met betrokken afdelingen, is de organisatieverandering doorgevoerd. Ook ondanks dat er soms harde maatregelen nodig waren.
Resultaat: Nieuw ingerichte organisatie met één missie en één visie.

jan 06 - dec 06

UWV & CWI
Projectmanager:
Opdrachtgever: UWV & CWI
Resultaat: De betrokken instanties willen een gezamenlijke aanbesteding doen voor applicatie nieuwbouw en beheer. Voor de een betekent dit een aanbesteding van alle nieuwe en bestaande applicaties. Bij de ander geldt de aanbesteding wel voor alle nieuwe, maar niet van alle bestaande applicaties. Als externe kon ik mij onbevooroordeeld richten op het gezamenlijk belang van de aanbesteding. Wel is veel aandacht gegaan naar een gelijkwaardige inbreng van de verschillende partijen enerzijds en het goed doorlopen van de aanbestedingsprocedure anderzijds Resultaat: Aanbesteding Nieuwbouw en Beheer gerealiseerd.
Jaar: 2005


〉 Rol: Procesmanager

jan 05 - dec 05

Raad van de Rechtspraak
Procesmanager:
Resultaat: De raad van de rechtspraak heeft problemen met de gebruiksvriendelijkheid van Protos en wilde dit door een onafhankelijke partij onderzocht hebben. Ook de te volgen strategie voor verdere processturing is van belang. Karel heeft dit verzorgt en een plan geschreven voor een betere organisatorische inbedding.
Jaar: 2005


Overzicht overige projecten

jan 98 - jan 05

Raad van de Rechtspraak
Projectmanager:
Financiële instelling Een Pakket selecteren voor CRM activiteiten bij private equity Projectmanager
BOM Een halt toezeggen aan terugloop R&D kennis in de regio Projectmanager
ASR
een nieuwe visie ontwikkelen op het gebied van een gemeenschappelijke inzet van (ICT-) hulpmiddelen in de front-office, Na een fusie van meerdere labels

Change- & Project-manager
Gemeente Den Haag Taakverlichting realiseren in de Mantelzorg Programmamanager/ business analist
Ministerie EZ Het in kaart brengen van de Administratieve Lasten bij het MKB. Business consultant
NN Het opzetten van een E-learning omgeving Programmamanager
Een effectiever selling concept introduceren bij financiële planners Projectmanager
Het realiseren van een website voor online sluiten van verzekeringen binnen kort tijdsframe. Crisismanager
Het opzetten van een gemeenschappelijk content managementsysteem Programmamanager
Het opzetten van een multichannel strategie Projectmanager
Het opzetten van een crosssellingsstrategie voor tussenpersonen Projectmanager/ business analist
KPN Het vereenvoudigen van content management platformen Projectmanager/ business analist
ABN-AMRO Lease Het opzetten van SLA's/service structuur Programmamanager
Intermec Het migreren van 3 naar 1 informatiehuishouding ten gevolge van 2 fusies Hoofd Informatisering
AWVN
Het verzorgen van de ICT voor de organisatieadvies afdeling en het introduceren van een nieuwe projectmatige manier van werken

Informatiemanager
Philips
Het realiseren van meerdere ICT innovaties en het introduceren van projectmanagement
Data analyse en vernieuwing van een marketing informatie systeem

Informatiemanager

Informatie analyst

jan 00 - jan 03

Altuition
Bus. Consultant-/Project- Manager:

jan 97 - jan 00

Intermec
Informatiemanager:

jan 93 - jan 97

AWVN
Informatiemanager:

jan 87 - jan 93

Philips
Informatie-analist/-manager:

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Lean blackbelt Kaizen Den Bosch 2010-2011
Scrummaster Cap Gemini 2018

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Frans Basis
Duits Goed

Overige vaardigheden

verander manager

Met een snel inzicht, inhoudelijk, maar vooral ook in wat er speelt op het intermenselijke vlak, zet Karel een heldere lijn uit in de richting van het gewenste resultaat. Op een originele manier weet hij betrokkenen tijdens het traject enthousiast te maken en te inspireren om zo de verandering tot een succes te maken.

Hobby's/sport/interesses:

zeilen, mountainbiken, schaatsen, vinologie