Profiel interim professional

    80 - 100
Een warm hart voor de zorg met een zakelijke inslag. Ruime leidinggevende ervaring in psychiatrie, verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugdzorg. Laag verzuimcijfer (< 2%), succesvol track-record t.a.v. project management op gebied van methodiek ontwikkeling (imlemtentatie) organisatieontwikkeling (nieuw zorgaanbod) en vastgoed/ICT. Financieel inzicht en vaardigheden. Is goed ingevoerd in de wet en regelgevening die van toepassing zijn op het sociaal domein (BOPZ, WLZ, WGBO WKKGZ, WMCZ). Ruime ervaring in het aansturen van professionals (vaktherapeuten/ artsen/gedragswetenschappers). SIOO (Utrecht) opleiding interim en verandermanagement afgerond. Analytisch en procedureel sterk. Met humor weet hij mensen doortastend mee te nemen. Door zijn sterke communicatieve vaardigheden wordt hij gewaardeerd als open persoon, zonder direct scherp te zijn. Eventuele verschillen van inzicht worden zo besproken dat “inhoud” en “betrekking” gescheiden blijven.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Veranderkunde en interimmanagement interuniversitair centrum voor organisatie en veranderkunde Utrecht 2017 Post doctoraal Afgerond
Hoger Management Gezondheidszorg Hoge School Leiden 2006 HBO/Post-HBO Afgerond
Supervisiekunde en Professionele begeleiding Haagse Hoge School 2001 HBO/Post-HBO Afgerond
Kreatief Educatief Werk Hoge School Arnhem Nijmegen 1991 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

apr 17 - heden

Stichting Arduin
Manager Zorginhoudelijke ondersteuning/ behandelzaken MT lid. a.i:
Aansturen van 38 gedragwetenschappers/ artsen (AVG) en vaktherapeuten. Het ontwikkelen van het behandelaanbod, werkinstructies, protocollen onder de noemer 'Borgen in Samenhang' voor 570 clienten. Ontwikkelen Behandelbeleid WLZ zorg. Projectleider verniewd clientproces. Aanbestedingstraject Nieuwe Apotheek, implementatie van de ICT programma's Plancare, Medimo. Ontwikkelen van de Mondzorg (CBT Rijnmond en Mondzorg Plus, ) ontwikkelen van de medische zorg samen met Huisartsen en medische dienst.

jan 17 - apr 17

Beleidsadviseur Zorg en Organisatie. Nader onderzoek BOPZ Zorg
Organisatieadviseur:
Januari tot april 2017.
Doen van kwaliteitsonderzoek Cluster BOPZ. Opstellen van verander en ontwikkelplan gehele cluster BOPZ (200 medewerkers en 100 clienten met intensieve ondersteuningsvraag. Organisatieadviseur.

okt 16 - dec 16

Arduin
Manager a.i cluster BOPZ:
Tijdelijk management van cluster 8 intensieve ondersteuning. Onderzoek naar en opstellen van kwaliteitsrapportage locatie Lageweg te Nissen. Opstellen verander en ontwikkelplan Lageweg te Nissen. Oktober 2016 tot en met december 2016.

jun 12 - okt 16

s Heeren Loo Zorggroep
Senior Manager Zorg (Manager Zorg C):
Financieel en materieel beheer, Personeelsmanagement, zorginhoudelijk en bedrijfsmatige aansturing van keten met ruim honderd LVB en minderjarige cliënten. Zorginnovatie en zorginkoop. Projectaansturing: vastgoedontwikkeling, organisatie ontwikkeling, en ontwikkeling van de van de zorg en begeleiding aan deze doelgroep.
Highlights: Introduceren en implementeren van de werkvorm 'Samen in Regie' (SIR) en training van de SIR coaches. Super User INVRA (Wezep) Verkrijgen van UWV erkenning Jobcoaching. Ontwikkelen en realiseren van het FasenHuis (18 bedden) in de Lier, Westland.
Zowel woonvragen, maatschappelijke participatie, trainingen en arbeidsmatige dagbesteding.

apr 04 - dec 12

s Heeren Loo Zorggroep
Manager Primair Proces en Projectmanager:
s Heeren Loo Zuid west Nederland.
Integraal verantwoordelijk manager van verschillende RVE's (40 fte.) wonen en dagbesteding voornamelijk tbv. LVB kinderen en jong volwassenen. Projectmanager:

Highlights:
Realisatie van afdeling Jobcoaching introductie en implementatie van meetmethode 'INVRA' (Wezep). Ontwikkelen opzetten van 'het FasenHuis' Opzetten van een drietal kleinschalige wooneenheden. Geven van personeelstrainingen. Presentaties intern en extern (politie/zorgkantoor/ketenpartners). EMB groep gesaneerd en uiteindelijk terug verhuist naar het terrein.
Projectmanager/ Verander manager.

jan 99 - jan 10

Haagse Hogeschool
Supervisor en stagebegeleider:
Verzorgen van supervisie waarin professionele vaardigheden, kennis en motieven reflectief verbonden wordt aan de ervaringen in de leerpraktijk van 3de jaar studenten SPH en HBO MWD. Gemiddeld twee triades per studiejaar.

jan 02 - jan 04

Rober Fleury Stichting
Taakgroep Manager:
(Nu onderdeel van Psychiatrie Rivierduinen.)
Dagelijkse leiding (duaal met Locatiepsychiater) van de Taakgroep Stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Herstructurering van de dagbehandeling en effectstudie dialectische gedragstherapie.

jan 97 - jan 02

Parnassia Bavo Groep
Zorg coördinator/ therapeutisch medewerker:
Dagelijkse inhoudelijke aansturing van team begeleiders (Niveau 4 en 5) van afdeling Triple Ex. Behandelgroep +/- 40 cliënten met multipele problemen waarvan één drugsverslaving: Behandeling en maatschappelijke re-integratie.

jan 96 - jan 97

Stichting Jeugdhulpverlening Delft
Integratie coördinator Ama's:
Delft
Coördinatie van wonen, school en medische zorg en verschillende Kleine wooneenheden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

jan 93 - jan 96

Orthopedagogisch Centrum Maasstad Rotterdam
Groepsleider:

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Cursussen met Certificaat

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Goed

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

'n Zorganisator. 'Omdat goede zorg minder kost dan onvoldoende zorg is het noodzakelijk om eigenaarschap te organiseren op de werkvloer'. Het is zaak om zwakke plekken te herkennen en te (durven)benoemen Acties te ondernemen deze duurzaam te versterken.
Met ruime ervaring op tactisch en strategisch niveau is Jan Peter Bijlard een ervaren en effectief change manager die een heldere visie goed kan omzetten in haalbare resultaten. Zijn betrokken en logische wijze van redeneren en no-nonsens mentaliteit, maken hem tot een stevige en betrouwbare leidinggevende. Hij heeft ervaring het ontwikkelen en realiseren van nieuw product en zorgaanbod. Zo ook in opzetten en begeleiden van teams en organisatieonderdelen richting zelfsturing.
Door zijn sterke communicatieve vaardigheden wordt hij gewaardeerd als open persoon zonder direct scherp te zijn. Eventuele verschillen van inzicht worden op een niet persoonlijke manier besproken waarbij hij ervoor zorg draagt dat "inhoud" en "betrekking" gescheiden worden. Een verschil in inzicht wordt door hem, niet gezien als een conflict maar als een kans om samen verder te komen.
Jan Peter toont leiderschap met een gezonde balans tussen focus op de organisatiedoelen en een mensgerichte benadering. Hij wordt gezien als een proactieve probleemoplosser die daadkracht en resultaatgericht combineert met People management en vertrouwen. Hiervan geven managementrapportages, beoordelingen en medewerkers-/ cliënttevredenheidsonderzoek, overtuigend feedback.'