Profiel interim professional

    80 - 300
Civieltechnische HBO-opleiding behaald en hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Zijn expertise ligt met name op het gebied van lijn- en projectmanagement, integraal beheer van de openbare ruimte en ontwikkelmanagement. Daarnaast runt hij de afdeling ‘Moeilijke zaken’ met veel plezier. Door zijn werkwijze weet hij aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Kerncompetenties(Gallup) ® 1. Ideeënvorming 2. Maximalisering 3. Input 4. Leergierigheid 5. Verbondenheid Kerncompetenties bepalen in belangrijke mate het adequate gedrag om de juiste acties uit te voeren en belangrijke verantwoordelijkheden te kunnen dragen. Hoe meer competenties simultaan worden ingezet hoe krachtiger de output zal zijn. 1. De werkwijze valt op door zijn talent om situaties zowel traditioneel als onconventioneel te analyseren en te beoordelen waardoor zijn innovatieve adviezen van meerwaarde zijn. 2. Een innerlijke motivatie om uit zichzelf en uit anderen het beste naar boven te halen resulteert in een maximaal eindresultaat, hij weet daarbij anderen te motiveren 3. Wordt geboeid door het verzamelen van veel feitelijke informatie. Deze eigenschap stelt hem in staat om op tal van terreinen snel zeer concrete stappen te zetten. 4. Veel energie haalt ze uit situaties die complex zijn en die vragen om in korte tijd betrouwbare kennis te leveren en haalbare doelen te realiseren. 5. Zijn communicatie, die zich kenmerkt door een sterke waardering voor wederzijdse verbondenheid, is een belangrijk onderdeel van zijn effectiviteit. Door de wederzijdse verbondenheid kan ze met elk individu een vruchtbare samenwerking aangaan. 

Expertise
Initieert, implementeert en verbetert beleid, werkwijzen en/of werkprocessen, waaronder: o Regiematig werken o Implementeren Assetmanagement o Projectmanagement - Troubleshooter - Ervaring met tot een goed einde brengen van lastige (juridische) procedures

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

HBO Civiele Techniek, afstudeervariant Geo-Informatiekunde Hanzehogeschool Groningen 1995 HBO/Post-HBO Afgerond
MBA Business School Netherlands 2018 Afgebroken
NLP Master Practioner NLP Groningen 2013 Afgerond

    Werkervaring

apr 11 - okt 18

Ingenewity Advies B.V.
Interim Teamleider & Projectleider:
Opdrachten
Gemeente Eemsmond
Functie: Teamleider a.i. Civiel en VROM; Lid MT+
Werkzaamheden:
• Integraal leidinggeven aan het Ingenieursbureau van de gemeente Eemsmond met de vakgebieden Ruimtelijke Ordening, Civiele en Cultuur Techniek, Vastgoed en grondzaken
• Faciliteren van een goede overgang naar de nieuwe gemeente Het Hogeland (1-1-2019).
• Doorvoeren van diverse organisatieverbeteringen.

Gemeente Delfzijl
Functie: Teamleider a.i., 1e adviseur
Werkzaamheden:
• Teamleider a.i.; Integraal leidinggeven aan het Ingenieursbureau (aanleg en beheer Groen, Grijs, Blauw, Gebouwen en ondersteuning in het kader van de BAG en de BGT) en het implementeren van het integraal werken (organisatieverandering) gebaseerd op de werkwijze van Asset Management.
• Projectleider; van diverse herinrichtingsprojecten in het centrum van Delfzijl, spil tussen de afdelingen Stadsbeheer en Ruimte & Ontwikkeling.
• 1e adviseur; regisseur van de Openbare Ruimte. De beheerders inhoudelijk ondersteunen en coachen naar hun rol als beheerders waarbij het integrale beheren het uitgangspunt is.

Gemeente Tynaarlo
Functie: Adviseur
Werkzaamheden:
• Jaarlijks verzorgen van de planning en begroting voor de discipline wegen.

Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Functie: Projectleider
Werkzaamheden:
Het leiden van enkele projecten:
• Ophogen van de kaden en het baggeren van het Oude Winschoterdiep. (inclusief het schrijven van collegevoorstellen)
• Onderzoek naar het vervangen van de Eendrachtsbrug

Provincie Overijssel
Functie: Projectleider
Werkzaamheden:
• Projectleiding over alle projecten groot onderhoud diverse N-wegen (voorbereiding en uitvoering 2011 en 2012 en voorbereiding 2013) in alle rayons met behulp van de contractvormen RAW en UAV-Gc in combinatie met SE, SCB en risico gestuurd werken. Het betroffen projecten van reconstructie tot en met het vervangen van deklagen i.c.m. onderhoud aan aanverwante voorzieningen (VRI’s, Bushaltes, bermverharding, vluchtheuvels enzovoort) inclusief het uitvoeren van groot onderhoud aan kunstwerken in het tracé voor wat betreft de asfaltconstructie, voegovergangen en de onderliggende betonconstructie.
• Tevens werden verschillende kruisingen aangepakt conform het KEM-principe ten behoeve van het duurzaam veilig maken van de kruisingen.
• Toepassen geluid reducerend asfalt op basis van UAV-Gc, System Engineering en Systeemgerichte Contract Beheersing.
• Analyseren huidige werkwijze & het geven van aanbevelingen om het proces aanbesteden projecten Groot Onderhoud te verbeteren. 80% van de aanbevelingen zijn door het management overgenomen en geïmplementeerd.

Gemeente Katwijk
Functie: Coach
Werkzaamheden:
• Het coachen en begeleiden van de toezichthouders op het gebied van prestatiebestekken.

Gemeente Zoetermeer
Functie: Coach/Adviseur
Werkzaamheden:
• Het coachen en begeleiden van diverse medewerkers op het gebied van beheer van de openbare ruimte met betrekking tot het onderwerp ‘de regisserende overheid’.

Gemeente Oldambt
Functie: Adviseur/ Beleidsmedewerker
Werkzaamheden:
• Ondersteuning van de wegbeheerder met het schrijven van enkele beleidsstukken (wegbeheer, vegen & onkruidbestrijding)

sep 07 - apr 11

Detacheringbureaus (c-commit & YER)
Projectleider:
Gemeente Lochem
Functie: Projectleider
Werkzaamheden:
Het leiden van de volgende multidisciplinaire projecten:
• Bouw- en woonrijpmaken diverse woningbouwlocaties in de kernen Barchem (uitbreiding) en Almen (inbreiding) o.b.v. contractvormen UAV-Gc en RAW.
• Inrichting openbare ruimte rondom gemeentehuis en het etalagebied.

Gemeente Deventer
Functie: Projectleider
Werkzaamheden:
Het leiden van diverse integrale projecten (UAV-Gc en RAW), waaronder
1. Herinrichting woonschepenhaven inclusief herinrichting openbare ruimte (RAW), vervanging beschoeiing (RAW) en baggeren i.s.m. waterschap en provincie (UAV-Gc).
2. Jongeren Ontmoeting Plekken inclusief opzetten en implementatie beleid.
3. Aanleg miniskatebaan Diepenveen
4. Herinrichting Woonwijk Keizerslanden, projectleider Oranjekwartier
5. Verkeer Management Systeem
6. Herinrichting Stadsrandzone Baarlerhoek:
7. (her)inrichting industrieterreinen en woongebieden, waaronder:
• Herinrichting Boxbergerweg
• Herinrichting Industrieweg

sep 00 - apr 07

Gemeente Hoogeveen
Teamleider Beheer Openbare Ruimte:
Integraal leiding geven aan medewerkers

Ontwikkelen en implementeren van beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau, bijv:
• Integraal kwaliteitssysteem Openbare Ruimte
• Planmatig werken voor alle disciplines
• Implementatie beheersystemen, inclusief gemeente brede ontsluiting beheergegevens i.s.m. Geo-Informatie en inclusief koppeling met digitale beheerkaarten (Microstation)
• etc

Het leiding geven aan diverse projecten, bijv:
• Diverse brugrenovaties o.b.v. functionele specificaties (DC & B)
• Het geautomatiseerd bedienen van diverse objecten o.b.v. innovatieve en RAW contractvormen i.s.m. provincies Groningen en Drenthe
• Adviseren bij datawarehousetraject i.s.m. afdeling Geo-Informatie
• Etc.

sep 98 - sep 00

Antea Groep
Adviseur wegbeheer:
Maken meerjarenonderhoudsplanning
Geven van opleidingen m.b.t. het BeheerInformatieSysteem (GBI)
Begeleiden van dataconversies
Berekenen van verhardingsconstructies
Schrijven van beleidsplannen
Adviseren van wegbeheerders
Inplannen van weginspecties

jan 98 - sep 98

Draft
Intercedent Bouwkunde:
Bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers m.b.t. bouwkundige vacatures.

jan 97 - dec 97

Dycore Verwo Systems
Commercieel technisch adviseur:
Verwerven van opdrachten op het gebied van betonnen systeemvloeren.

sep 95 - dec 96

Arcadis
Projectleider WOZ:
Inhuren en leiding geven aan meetteam m.b.t. bepalen inhoud woning en oppervlak van het perceel.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

NLP Master NLP Groningen 2013
NLP Practitioner NLP Groningen 2012
UAV-Gc CROW 2009
ARW2005 BOB 2008

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal

Overige vaardigheden

Luisteren, Schrijven, Spreken

Hobby's/sport/interesses:

Hobbies
Skiën
Duiken
Tennissen
Kamperen
Musea
Theater
Wandelen