Opdrachtspecificaties

Juridisch handhaver

Informatie

 • Opdrachtgever:
 • Regio
  Noord-Holland, Zuid-Holland
 • Indicatie uurtarief:
  € 50 - € 100
 • Sector:
  Not for profit: Overheid
 • Gewenste startdatum:
  12 februari 2019
 • Registratie datum:
  12 februari 2019
 • Organisatie met opdracht:
 • Standplaats:
  Amsterdam
 • Opleidingsniveau:
  HBO/Post-HBO
 • Duur opdracht in maanden:
  9
 • Aantal uren per week:
  35
 • Datum laatste update:
  12 februari 2019

Kort bedrijfsprofiel:

Word lid of log in


Taken & verantwoordelijkheden:

Startdatum:01-03-2019
Einddatum:31-12-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week:32-36
Sluitingsdatum: 21-02-2019 om 08:00 uur

Ben jij een allround juridisch handhaver en projectleider  op het gebied van bouw- milieu-, nautisch en horecarecht?  Durf jij de uitdaging aan te gaan om gericht toezicht te  houden en handhaven, met slimme methoden en in samenwerking met anderen? Dan pas jij in ons team!

Als juridisch handhaver controleer en adviseer je op naleving van wet- en regelgeving (o.a. Wabo, Bouwbesluit 2012, Drank- en Horecawet, etc.) en voer je de regie op de aanpak van eigen dossiers. Daarnaast beoordeel je de relevantie en haalbaarheid van een te nemen handhavingsbesluit en neem je zonodig initiatieven dan wel maatregelen tot het opleggen van (bestuurlijke) sancties (zoals legalisatieonderzoeken, intrekken vergunningen of ontheffingen, preventieve handhavingsbesluiten etc). De juridisch handhaver is tevens belast met het opstellen van adviezen voor de portefeuillehouders en management, stelt beschikkingen op en behandelt ingekomen zienswijzen en vertegenwoordigt het bestuur bij bezwaarprocedures.
Naast deze taken volg je vakinhoudelijke ontwikkelingen en vertaal je deze in beleidsuitgangspunten en procedures en implementeert dit in de afdeling, 
In de uitvoering van handhaving van wet- en regelgeving werk je nauw samen met andere disciplines. Je bent verantwoordelijk voor verslaglegging van je bevindingen en draagt zorg voor een complete registratie en dossieropbouw. Je voert gesprekken met diverse partijen over bestuurlijke handhavingsaangelegenheden in o.a. conflictsituaties.
Ook lever je input en neem je deel aan stedelijke overleggen over ontwikkelingen, processen of lopende dossiers.
Naast bovengenoemde taken zal je ook als projectleider aan de slag gaan voor onder andere een reclameproject en een project m.b.t. oevergebruik door woonbootbewoners. Bij deze projecten ben je zowel projectleider als juridisch handhaver.  

Profiel van de geschikte interim professional:

- Je beschikt minimaal over een hbo/wo werk- en denkniveau, met ervaring op juridisch/bestuurlijk vlak
- Je hebt kennis van bouwbesluit
- Je hebt kennis van algemene Plaatselijke Verordening (APV)
- Je hebt kennis van activiteitenbesluit
- Je hebt kennis van woningwet
- Je hebt kennis van wet Wabo
- Je hebt minimaal 3-5  jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) in een bestuurlijke omgeving, met specifiek kennis van bestuursrecht, waaronder het handhavingsrecht, het omgevingsrecht, horecarecht  en het milieurecht
- Je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring als juridisch handhaver binnen een gemeentelijke organisatie (opgedaan in de laatste 10 jaar)
- Je hebt heeft minimaal 3 jaar ervaring als projectleider
- Je hebt ervaring bij een (G4) gemeente of provincie/rijk.