Profiel interim professional

Inspirerende en gedreven manager die met een positieve en ondernemende instellingen in het belang van de gast en binnen de kaders van de mogelijkheden (organisatie, wet, budget) resultaten met het team realiseert. 
De 'signatuur' en de visie van de organisatie is de basis waarop ik met de betrokken medewerkers aan de slag ga om het beste voor de gast te realiseren. 

Mijn dagelijkse drive is om het voor de medewerkers makkelijker te maken, zodat het voor de gasten/gebruikers beter wordt. Ik help medewerkers van het facilitair bedrijf om hun werkzaamheden makkelijker uit te voeren, zodat het voor de gasten/gebruikers beter wordt. Medewerkers van het facilitair bedrijf moeten kunnen vertrouwen op hun leidinggevende die hen in deze ontdekkingsreis meeneemt naar de nieuwe werkwijze waar ze verantwoordelijk voor zijn.

Alle facilitaire taakgebieden welke te maken hebben in de werk- en leefomgeving van medewerkers/gasten/cliënten zijn mij bekend met accent op eten en drinken.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

MAVO Middelbare School 1978 MBO Afgerond
De Rooipannen Middelbare Hotelschool 1981 Afgerond
Facility Management Hogere Hotelschool 1985 Afgerond

    Werkervaring

jan 18 - jan 19

Vincent Depaul
Adviseur :
op een hoger en beter niveau te krijgen van bewoners, bezoekers en medewerkers. Het doorlichten van alle
facilitaire processen en actualiseren/optimaliseren van de dienstverlening in samenwerking met de verantwoordelijke medewerkers. Zij blijven zo eigenaar van hun dienst of product.

Functie: Adviseur Eten en Drinken
Bedrijf: Vincent Depaul (Panningen)
Periode: 2018
Werkzaamheden: Ontwikkelen visie van eten en drinken voor de bewoners en extramurale cliënten in nauwe
samenwerking met medewerkers, management en raad van bestuur. Optimaliseren van de werkprocessen en de exploitatie en plan ontwikkeld voor de toekomstige inrichting van keuken en restauratieve ruimtes.

jan 17 - dec 17

Maxima Medisch Centrum (Veldhoven)
Projectmanager Catering a.i:
Werkzaamheden: Projectmanager voor het inbesteden van de bezoekers- en winkelvoorzieningen van het MMC- locatie Veldhoven. Een zeer rendabele exploitatie die na meer dan 30 jaar wordt overgenomen en geïntegreerd
wordt in de ziekenhuisorganisatie. Totaal 32 medewerkers (wet overgang ondernemingen), oprichten en inrichten
horeca BV, vergunningen, administratie, CAO, wet overgang ondernemingen etc.

jan 17 - dec 17

Sint Jozef Zorg en Wonen (Meijel)
Adviseur:
Werkzaamheden: Door veranderingen in de cliënten populatie is een heroverweging van de Facilitaire
Dienstverlening aan de orde. In eerste instantie wordt een 0-meting gedaan om goed zicht te krijgen op de dienstverlening. Fase 2 zal een advies uitgebracht worden van de dienstverlening op het gebied van
schoonmaak, eten en drinken, onderhoud en inkoop.

jan 16 - jan 17

Koninklijke Visio
Accountmanager Facilitaire Services:
Werkzaamheden: Landelijke accountmanager voor de ca. 100 intra- en extramurale locaties op het gebied van woon & dagvoorzieningen, onderwijs en revalidatie & advies op tactisch en strategisch niveau. In
samenwerkingen met contractmanager, huisvestingsmanager wordt inhoud gegeven aan Facilitaire Services.


2

jan 15 - jan 17

Waardigheid en Trots
Thema Coördinator HACCP:
Werkzaamheden: Staatssecretaris van Rijn (VWS) wil minder regels in de zorg. Samen met 7 instelling hebben
we op basis van Best Practices en de belangrijkste stakeholders (o.a. IGZ, VWS, NVWA en het Voedingscentrum) input leveren voor nieuw beleid op het gebied van HACCP wat moet leiden tot minder regels in de zorg.

jan 16 - dec 16

La Providence
Adviseur:
Werkzaamheden: Kleine Ouderenzorg organisatie op zoek naar de langere termijn ontwikkeling van hun
organisatie van eten en drinken passend bij hun visie en service- en kwaliteitsniveau. Op basis van ene quick- scan en interview's, gesprekken met cliënt- en medewerkers vertegenwoordiging een plan voor de toekomst
opgesteld.

jan 15 - jan 16

Stichting Vilente
Manager Services a.i:
Werkzaamheden: Ontwikkelen beleid en implementatie 'koken op de groep', in dat verlengde het herinrichten
van het proces en eten en drinken op 7 locaties van Vilente. Strategisch verankering van deze dienstverlening in het primaire proces.

jan 15 - jan 16

Noorderbreedte
Programma Manager Wonen a.i:
Werkzaamheden: Verantwoordelijk voor het inrichten van de Facilitaire Serviceorganisatie van Noorderbreedte.
Noorderbreedte is lid van Zorgpartners Friesland, waar ook het Medisch Centrum Leeuwarden en het Tjongerschans (Heereveen) deel van uitmaken. Deze fusie organisatie gaat ontvlechten, waardoor
Noorderbreedte de ondersteunende diensten opnieuw moet gaan organiseren en inrichten. In de nieuwe visie
staat de eigen regie van de bewoner centraal. Om die bewoner worden de producten en diensten georganiseerd naar behoefte. Opdracht betreft het in samenwerking met het zorgmanagement ontwikkelen van een strategische
visiie voor de Facilitaire deisntverlening. Totaal 14 locaties waar op basis van de huidige regelgeving de nieuwe
visie producten en diensten te ontwikkelen. Ook dient centraal - kenniscentrum Facilitaire Services - de ondersteuning voor de locaties ingericht te worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen en de behoefte van de locaties. De locaties zijn leidend 'wat is er nodig boven de uitvoering op locatie'. Dit moet de komende periode
helder worden.

jan 12 - jan 16

De Zorggroep
Projectleider:
Werkzaamheden; verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de horeca/gastvrijheid voor het Zorghotel wat
gebouwd is naast het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. In nauwe samenwerking met het ziekenhuis en de zorgorganisatie van De Zorggroep.


3

jan 14 - jan 15

Noorderbreedte
Manager Gastenservices a.i:
Werkzaamheden: het inrichten (ontwerp en implementatie) van Erasmus (160 langdurige zorg en 140
huurappartementen) een nieuwbouwproject van Stichting Noorderbreedte, onderdeel van Zorgpartners Friesland.
De werkprocessen van Facilitair en Welzijn worden samengevoegd in lijn en binnen de kaders van de nieuwe
wetgeving (WLZ, WMO en Participatiewet) en de nieuw ontwikkelde visie. Ontwikkelen van arrangementen,
lidmaatschap om de exploitatie sluitend te krijgen. In nauwe samenwerking met het Friesland College (ROC) is een eerste aanzet gemaakt tot de ontwikkeling van een praktijkroute op de locatie Erasmus. Dagelijks zijn ca. 20
studenten actief op buurtkamers en in de Brasserie. Erasmus staat als 'podium' voor de overige locaties van
Noorderbreedte.

jan 13 - jan 14

De Schakelring
Adviseur:
Werkzaamheden; het ontwikkelen producten en diensten voor de huidige locaties/restaurants gericht op extramurale bewoners en de wijkbewoners. Aanleiding scheiden wonen/zorg. Locatie directeuren en
management ondersteunt bij het inzichtelijk maken van hun programma van eisen voor toekomstige product- en dienstverlening. Meer ondernemend denken en de nieuwe exploitatie inrichten.

jan 12 - jan 14

GGz Breburg
Manager Facilitair Centrum a.i:
Werkzaamheden; het herinrichting van het Facilitair Centrum. Inrichtingsplan opgesteld voor de afdelingen
Logistiek, Techniek (onderhoud vastgoed) en Schoonmaak. (Strategische) inrichtingsplannen voorgelegd aan Raad van Bestuur/Directie, adviesorganen (Ondernemingsraad, cliëntenraad). Na goedkeuring verantwoordelijk voor implementatie en transitie naar de nieuwe regieorganisatie. Herplaatsing van medewerkers binnen kaders
Sociaal Plan. Deels op basis van Wet Overgang Ondernemingen of Under Management. In overleg met
Ondernemingsraad en Vakbonden. Centrale Front (inkoop en Back office (eigenaarsrol vastgoed) ingericht en ter ondersteuning van het primair proces Facilitair Adviseurs benoemd die de managers op locatie ondersteunen bij de facilitaire processen. (De Facilitair Adviseurs zijn de even knie van de HRM adviseurs en de adviseurs
Financiën). Zij gaan nu invulling geven aan de nieuwe organisatie. De organisatie is transparanter, kosten zijn
helder en verantwoording ligt duidelijk in de organisatie. Doelstellingen: kwaliteit minimaal gelijk of beter en kosten minimaal gelijk of lager is of wordt op termijn gerealiseerd.

jan 13 - dec 13

Zorggroep Aafje
Adviseur:
Werkzaamheden: het verbeteren van Eten en Drinken in Kleinschalig Wonen. Doel is het samen koken met mantelzorgers voor de met name dementerende bewoners door de gastvrouwen. Verantwoordelijkheden op de
juist plek leggen, randvoorwaarden inrichten en werkprocessen goed verankeren. Samen met Unilever en software leverancier bestelmodule voor de gastvrouwen ontwikkeld, gekoppeld aan menucyclus, receptuur
(Unilever) en budgetmodule. Wordt op dit moment geïmplementeerd voor 1500 bewoners.

jan 13 - dec 13

Zorgfederatie Oldenzaal
Adviseur:
Werkzaamheden: herzien van de visie, scenario's eten en drinken voor de toekomst, kostprijscalculaties, advies
inrichting huiskamers kleinschalig wonen en centrale restaurant voorziening. Gericht op het scheiden van wonen en zorg.

jan 13 - dec 13

De Schakelring - Sint Janshof
Adviseur:
Werkzaamheden: advies inzake verbouwing en herinrichting van het restaurant op basis van een verfrissend
concept passend bij de visie van de locatie.

jan 12 - jan 13

Zorggroep Aafje
Trainer:
Werkzaamheden: verzorgen van Gastvriendelijkheid trainingen is samenwerking met een ervaringsdeskundige
uit de zorg. Hierbij wordt de dienstverlening in de care sector gespiegeld aan die van de hotellerie op basis van gastvrijheidscirkels.

jan 12 - jan 13

Zorggroep Aafje
Adviseur:
Werkzaamheden: Quick Scan beleving kwaliteit eten en drinken locatie Smeetsland. Opstellen en uitvoeren
verbeterplan/acties. Ontwikkelen vernieuwend voedingsconcept voor de PG bewoners in samenspraak met medewerkers, management en Raad van Bestuur. Cliëntenraden zijn nauw betrokken om zo een gedragen en
duurzaam gastvrij voedingsconcept te realiseren.


4

jan 11 - jan 13

Stichting Zorggroep Sint Maarten
Adviseur:
Werkzaamheden: ondersteuning van de projectleider voeding bij het ontwikkelen van nieuwe concepten 'eten en drinken' voor de gehele Zorggroep Sint Maarten. In overleg met regio directeuren van de stichting.

jan 12 - dec 12

Pantein
Adviseur:
Werkzaamheden: ontwikkelen van wijk-service punten. Steunpunt voor de wijkverpleging gecombineerd met laagdrempelige servicepunt voor de bewoners uit de wijk. Doelstelling is om 15 punten te ontwikkelen voor de
verkoop van producten en diensten.

jan 11 - jan 12

Stichting Thuiszorgwinkels Pantein
Projectmanager:
Werkzaamheden: de verkoop managen van de Thuiszorgwinkels van Pantein naar commerciële marktpartijen.
Bestek opgesteld en aanbesteding uitgevoerd. Na selectie marktpartij en akkoord overname som is op basis van overgang onderneming zijn de winkels/distributie/uitleen van Pantein overgegaan inclusief medewerkers -
middels sociaal plan - naar Welzorg. Overname/verhuur vastgoed. Het hele project aangestuurd en begeleid.

jan 11 - jan 12

Marga Klompé, locatie Pronsweide
Adviseur/projectmanager:
Werkzaamheden: Her-implementatie voedingsconcept verpleeghuis Pronsweide.

jan 11 - jan 12

Stichting Marga Klompé
Projectmanager:
Werkzaamheden: ontwikkeling concept Horeca & Fitness voor locatie Mariënhof. Innovatieve plan om in een intramurale voorziening een commerciële exploitatie voor Horeca & Fitness te realiseren.

jan 10 - jan 12

Joint Facility Service
Directeur:
Werkzaamheden: directie gevoerd en management aangestuurd van de schoonmaak jointventure.
Verantwoordelijk voor de exploitatie en periodieke verantwoording aan de aandeelhouders in de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering.

jan 10 - jan 12

De Zorggroep
Concernmanager Facilitaire Zaken a.i:
Werkzaamheden: verantwoordelijk voor Huisvesting/Vastgoed (strategisch), ICT (technisch, functioneel beheer),
Inkoop en Logistiek en Algemene Zaken. Lid van Directieberaad. Inrichtingsplan voor de toekomstige facilitaire
organisatie opgesteld. Centraal Magazijn gerealiseerd (4500 klanten, 60 locaties), centraal inkoopsysteem
geïmplementeerd(T-Blox) met DMS. Aanbesteding Zorgcommunicatie (telefonie en domotica) technologie
aangestuurd met een totaal contractwaarde van 6 miljoen euro.

jan 10 - jan 11

Stichting Zorggroep Sint Maarten
Adviseur:
Werkzaamheden: Quick-Scan van de Facilitaire Organisatie van Divisie Oldenzaal Losser. Toetsing kosten eten en drinken in relatie tot ZZP

jan 10 - jan 11

Stichting 't Heem
Adviseur:
Werkzaamheden: adviseur van de Raad van Bestuur inzake het afstoten van de voedingsorganisatie en keuken en de implementatie van nieuwe wijze van eten en drinken voor vier intramurale locaties.

jan 10 - dec 10

Stichting Rivierduinen
Concernadviseur Facilities a.i:
Werkzaamheden: ontwikkelen brandveiligheidsprogramma - aanpassing intramurale locaties voor brandveiligheid, ontwikkeling programma van eisen voor nieuwbouw Rijnveste in Leiden (naast academisch
ziekenhuis), project Zorg voor Eten, her-inrichten Vastgoedbedrijf, borging Legionella en NEN 3140.
Beleidsplan inkoop gericht op het betrekken van gebruikers bij het opstellen van programma's van eisen,
opstellen selectiecriteria/beoordelingscriteria.


5

jan 10 - dec 10

Stichting De Boeskool
Adviseur:
Werkzaamheden: opdracht om de toekomstig producten/diensten van de productiekeuken af te stemmen op de vraag van de drie klanten vast te stellen. Afhankelijk hiervan wordt de keuze voor de langere termijn voor de
Boeskool gemaakt (levensvatbaarheid). De drie klanten zijn de locaties van de stichtingen Livio, Zorgfederatie
Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten.

jan 08 - jan 10

Inkoop, Bouw en Onderhoud a.i
Manager Facilitair, Inkoop, Bouw en Onderhoud a.i:
Werkzaamheden: dagelijkse aansturing van de organisatie, her aanbesteding van ICT (web-hosting, WAN
verbindingen), Nieuwbouw projecten in onderwijs (realisatie nieuwe school voor visueel gehandicapten kinderen in Rotterdam) en intramurale zorg (herontwikkeling locatie Breda en Grave).
Opstellen van het inrichtingsplan/regie organisatie voor de nieuwe landelijke Facilitaire Organisatie van de
Koninklijke Visio(fusie van de stichtingen Visio (Huizen), Sensis(Grave) en de Brink(Vries)). Postionering van facilitair managers in de regio (noord/west/zuid Nederland), centrale afdeling vastgoed/huisvesting en inkoop
(beleidsplan - centraal aanbesteden, leveranciersbeoordelingen, contractbeheer).

jan 08 - jan 09

Sint Jans
Adviseur:
Werkzaamheden: adviseur Projectorganisatie Voeding Sint Jans Gasthuis, Weert. Ontvlechting
voedingsorganisatie Land van Horne en Sint Jans Gasthuis. Adviesfunctie m.n. op de toekomstige
maaltijdvoorziening van het Sint Jans Gasthuis.

jan 07 - jan 08

Stichting Vivent
Hoofd Facilitaire Organisatie a.i:
Werkzaamheden: herinrichting Facilitair bedrijf naar een Facilitair Regie Organisatie van een intra- en extramurale zorgverlener. Positionering van de afdeling vastgoed, inkoop en voedingsdienst. Decentraal
verantwoordelijkheden gelegd, centraal sturing/regie op de decentrale processen met advies functie.

jan 07 - jan 08

Stichting Rivierduinen
Concernadviseur Facilities a.i:
Werkzaamheden: prioriteiten op HKZ (kwaliteitssysteem), afdeling inkoop, zorg en gastvrijheid, brandveiligheid.

jan 04 - jan 08

Stichting Groenhuysen
Manager Facilitair Bedrijf a.i. (aansluitend adviseur):
Werkzaamheden: ontwerpen en implementeren van het nieuwe voedingsbeleid: sluiten van de productiekeukens(4) en realiseren van nieuwe (8) restaurants. Herplaatsen medewerkers, realiseren
opleidingsplan etc. Opstellen en implementeren van het nieuwe beleidsplan voor de Facilitaire organisatie van de stichting naar een regie organisatie. Afdelingen inkoop, vastgoed en voeding. Decentraal huismeesters op locatie voor de operationele werkprocessen.

jan 06 - jan 07

Conventus en Zorgcentrum Tilburg Zuid
Manager Facilitair Bedrijf a.i:
Werkzaamheden: facilitair management van twee organisaties, beschrijven consequenties integratie van de twee
facilitaire organisaties in De Wever. Business Case inzake mogelijke uitbesteding van eigen diensten
schoonmaak en wasserij t.o.v. externe dienstverlener(s). Implementatie van nieuwe regieorganisatie en het begeleiden van het management.

jan 06 - dec 06

Trutscon BV
Adviseur:
Werkzaamheden: adviseren van de directie inzake het verbeteren van de werkprocessen in dit telecombedrijf.
Begeleiden van medewerkers naar een meer dienstverlenende organisatie.

jan 04 - jan 06

Stichting Sint Jacob
Projectleider:
Werkzaamheden: sluiten van productiekeukens(3), realiseren van nieuwe (6 van de 8)restaurants (horecastijl),
centraal inkopen van maaltijdcomponenten.


6

jan 03 - jan 04

De Boeskool
Adviseur:
Werkzaamheden: voorzitter projectgroepen en adviseur raden van bestuur(3) voor het realiseren van een centrale productiekeuken.

jan 03 - jan 04

Sensis
Hoofd Facilitaire Dienst a.i:
Werkzaamheden: opstellen bedrijfsplan en implementatie van de regie organisatie Facilitair van Sensis (11
locaties in Zuid Nederland). Opstellen lange termijn huisvestingsplan (vastgoed), herinrichting automatisering,
telefonie en bedrijfsinformatiesysteem.

jan 02 - jan 03

Stichting Breederveld - nu Livio
Manager Facilitair Bedrijf a.i:
Werkzaamheden; opstellen beleidsplan Facilitair Bedrijf. Transitie naar een regie organisatie met, decentrale in de lijnorganisatie, de uitvoering. Aansluitend het projectmanagement van de maaltijdproductie (met 2 collega
instellingen) in een centraal ontkoppelde keuken. Resulteerde in de productiekeuken De Boeskool in Oldenzaal

jan 02 - dec 02

Diagnostisch Centrum
Adviseur:
Werkzaamheden: adviseur herinrichting bedrijfsrestaurant

jan 01 - jan 02

Waterleiding Maatschappij Limburg
Hoofd Facilitaire Ondersteuning a.i:
Werkzaamheden: realiseren van de aansturing van de facilitaire processen van de decentrale locaties door de centrale facilitaire organisatie.

jan 01 - jan 02

De Kokerij
Project ondersteuner:
Werkzaamheden: ondersteunen van de werkgroepen voor de opstart van de keuken van de Kokerij. Centrale
productiekeuken van Reinier van Arkel en Van Nynselgroep

jan 01 - dec 01

Vincent van Gogh Instituut
Manager Facilitair Bedrijf a.i:
Werkzaamheden: ontwerpen en implementeren nieuwe Facilitaire organisatie, meer vraag gestuurd, inkrimpen
eigen dienst, decentralisatie van budgeten. Regie centraal en uitvoering decentraal in de lijnorganisatie.

jan 00 - jan 01

Meare (nu Lunet Zorg)
Adviseur:
Werkzaamheden: ondersteuning bij de herinrichting van de maaltijdvoorziening van Meare, opstellen
Programma van Eisen.

jan 00 - jan 01

Vincent van Gogh Instituut
Clusterhoofd Restauratieve Voorzieningen, Logistiek en Beveiliging/Veiligheid a.i:
Venray
Periode: 2000-2001
Werkzaamheden: verantwoordelijk voor productiekeuken, omzet vergroten, herinrichting Gastenservices
(restaurants, theater, kapsalons etc.), opheffen beveiliging en uitbesteden schoonmaak. Herplaatsing van betrokken medewerkers.

jan 99 - jan 00

Novadic
Hoofd Facilitaire Zaken a.i:
Werkzaamheden: managen vastgoed/onderhoud, schoonmaak, telecommunicatie en millenniumovergang.

jan 93 - jan 99

Facilitair Bedrijf
receptie, schoonmaak:
linnen en logistiek. Totale
reorganisatie van Facilitair Bedrijf mede tot stand gebracht van centraal gestuurd naar decentraal.

jan 84 - jan 99

GGz Eindhoven en De Kempen
Sectorhoofd Hotel:
Eindhoven

jan 92 - jan 93

Festival Services
Eigenaar:
Werkzaamheden; eigen onderneming, restaurant en horeca in Beursgebouw in Eindhoven. Grote en kleine
evenementen, diverse en complexe projecten.

jan 90 - jan 92

Le Grand Bernard
Operationeel Manager:
Werkzaamheden; Productiekeuken Den Dolder (1600 maaltijden) en 3 bezoekers restaurants in ziekenhuizen
(Zoetermeer, Maastricht en Doetinchem).

jan 84 - jan 90

Belved'Air (Eindhoven Airport)
Bedrijfsleider:
Werkzaamheden; dagelijks managen van Restaurant, vliegtuig- en partycatering.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Facility Management IFMEC 2002

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Goed
Engels Goed
Frans Goed
Duits Goed

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Koken
Sporten (fitness, wintersport)
Gezin