Profiel interim professional

    85 - 95
“Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” 

Mijn aanpak is warm, persoonlijk en mensgericht maar tegelijkertijd gericht op aantoonbare en meetbare resultaten. Ik ben rustig, nuchter, creatief en pragmatisch. Nooit veranderen om te veranderen, maar inbedding van verbeteringen door verbinden, coachen, luisteren, communiceren, samenwerken, herhalen en focus op het waarom. Ik ben analytisch sterk en altijd degene die die ene kritische en ongemakkelijke vraag stelt. De vraag die van goed beter maakt. Ik werk gestructureerd en planmatig en bied openheid, eerlijkheid en transparantie. Ik richt me het aanbrengen van structuur, het implementeren van verbeteringen en op continu verbeteren van processen met als doel het blijvend vergroten van klanttevredenheid en medewerker tevredenheid en het behalen van organisatiedoelstellingen. Als interim manager, kwartiermaker, project- en verandermanager en adviseur.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Master Managementwetenschappen (Msc): Prestatiemanagement en Organisatieverandering. Afstudeeronderzoek: de inbedding (verankering) van Lean i.r.t. het Management Control Veranderproces. Open Universiteit 2017 Universiteit Afgerond
Archeologie van de klassieke wereld (MA) Rijksuniversiteit Leiden 1993 Universiteit Afgerond
Leergang Collectieve Pensioenen SPO 2015 Afgerond
Lean Yellow belt, Lean Green belt en 3 ster LEAN adviseur (niveau Lean Blackbelt) Achmea intern trainingsprogramma i.s.m. McKinsey, &Samhoud en Nyenrode Business Universiteit 2011 Afgerond

    Werkervaring

nov 18 - apr 19

Slachtofferhulp Nederland
Teammanager a.i. / Kwartiermaker:
- Als ad interim lijnmanager verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling Kennis, Onderzoek en Ontwikkeling (17-22 medewerkers). Een afdeling die alle bronnen van kennis met elkaar verbindt ten behoeve van de hulp aan slachtoffers. (Rollen: teammanager, coach)
- Als kwartiermaker de eerste noodzakelijke stappen gezet m.b.t het organiseren, inrichten en managen van de processen m.b.t. kennismanagement en het opstellen van doelen en KPI’s. (Rol: kwartiermaker)

jan 16 - jun 18

ACHMEA DIVISIE OUDEDAGSVOORZIENING
Senior Lean consultant:
- Coaching van directie, (senior) management en medewerkers (backoffice) op het gebied van continu verbeteren, operationeel management, procesoptimalisatie, klantbeleving en houding en gedrag. (Rollen: coach, adviseur)
- Het ontwerpen, inrichten en implementeren van een programma als doel het verhogen van de klantbeleving en klantgerichtheid bij medewerkers van Achmea Bank Operations en hun ketenpartners. Onderdelen van dit programma: (1) Het verhogen van de klantbeleving middels structurele periodieke klantarena's en NPS. (2) Het inrichten van een structureel continu verbeterproces o.b.v. de voice of the customer. (3) Een structurele klantfocus aanbrengen in de communicatie binnen Achmea Bank. Na een pilot van een jaar zijn de activiteiten van dit programma structureel onderdeel geworden van de reguliere operatie. Resultaten: Structureel aandacht voor de voice of the customer. Een structureel continu verbeterproces op basis van de voice of the customer. Toename van klantbeleving/ klantgerichtheid. (Rollen: adviseur, projectleider, coach)
- Ten behoeve van de afdeling Balanssturing verantwoordelijk voor de optimalisering van een maandelijks rapportageproces met als doel het reduceren van de omvang (aantal pagina's) en de bewerkingstijd (opstellen, lezen) én het verhogen van de kwaliteit (leesbaarheid en effectiviteit) van de rapportage. Resultaten: Reductie van het aantal pagina's en daardoor de bewerkingstijd met 25%. Kwaliteit resterende pagina's verhoogd. (Rollen: adviseur, coach)
- Meerdere managers en medewerkers gecoacht bij de uitvoering van een Green belt praktijkopdracht. Het ontwerpen en verzorgen van trainingen op het gebied van Scrum i.c.m. Lean en Kwaliteit. (Rollen: trainer, coach)

jan 13 - jan 16

ACHMEA DIVISIE OUDEDAGSVOORZIENING
SYNTRUS ACHMEA PENSIOENBEHEER:
Senior Lean consultant/ a.i. teammanager pensioenbeheer.
- Als ad interim klantmanager van een team met 20-25 pensioenprofessionals (backoffice) de eerste fase van de transformatie naar een werkwijze op basis van processen gerealiseerd. (rollen: teammanager, coach)
- Als senior Lean consultant In opdracht van de operationeel directeur t.b.v. directie en management een kortcyclisch operationeel- en prestatiemanagement ontworpen, ingericht en geïmplementeerd inclusief coaching van directie, management en medewerkers op de prestatie- en verbeterdialoog. (rollen: adviseur, coach)
- Als senior Lean consultant het proces Waardeoverdracht Pensioenen en de samenwerking tussen de afdelingen Pensioenbeheer en Crediteurenmanagement geoptimaliseerd. (Rollen: adviseur, projectleider, coach)
- Als senior Lean consultant het projectteam Waardeoverdachten aangestuurd en gecoacht. (rollen: coach, projectleider)
- Het opzetten en uitvoeren van project UP (Uniformeren Processen). Resultaten: het uniformeren van administratieve klantprocessen en het borgen ervan in SOP's. (Rollen: adviseur, projectleider, coach).

jan 11 - jan 13

ACHMEA IM&IT
Senior Lean consultant:
- Bij meerdere teams binnen de divisie IM&IT de implementatie van Lean gerealiseerd. Coaching van (senior) management en medewerkers op het gebied van continu verbeteren, operationeel management, procesoptimalisatie en houding en gedrag. (Rollen: coach, adviseur)
- Binnen Achmea als geheel meerdere Lean bootcamps en -trainingen (Yellow- en Green belt) georganiseerd en verzorgd. Meerdere managers en medewerkers gecoacht bij de uitvoering van een Green belt praktijkopdracht. Het ontwerpen en verzorgen van trainingen op het gebied van Scrum i.c.m. Lean en Kwaliteit. (Rollen: trainer, coach)
- Ten behoeve van de afdeling HR van Achmea IM&IT het reorganisatieproces (herindeling van teams en medewerkers in de HR-systemen) geoptimaliseerd. Een proces dat 3-4 keer per jaar werd uitgevoerd en telkens een foutpercentage van 15-25% kende met als gevolg herwerk en correctie. Resultaten: het first-time-right percentage is met 90% gestegen. En borging in de vorm van een standaardproces dat in de vorm van een draaiboek is geïmplementeerd binnen alle divisies van Achmea. (Rollen: projectleider, adviseur, coach)

jan 09 - jan 11

ACHMEA FINANCE & RISK EUREKO
Lean consultant:
- Bij meerdere teams binnen de divisie Finance & Risk Eureko de implementatie van Lean gerealiseerd. Coaching van (senior) management en medewerkers op het gebied van continu verbeteren, operationeel management, procesoptimalisatie en houding en gedrag. (Rollen: coach, adviseur, projectleider)
- Binnen Achmea als geheel meerdere Lean bootcamps en -trainingen (Yellow- en Green belt) georganiseerd en verzorgd. (Rollen: trainer, coach)

jan 07 - jan 09

ACHMEA HYPOTHEEKBANK
Projectleider:
- Verantwoordelijk voor het opleveren van de productportefeuille ten behoeve van de inrichting van een nieuw midoffice-systeem (programma NEMO). Resultaten: Productportefeuille tijdig en juist opgeleverd. (Rol: projectleider)
- Verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een programmabureau. Resultaten: Programma-bureau opgezet en ingericht. (Rollen: projectleider, project-officer)

jan 05 - jan 07

Meeùs
Projectleider implementatie:
Meeùs werd als fusie-organisatie gekenmerkt door een grote variabiliteit aan werkwijzen. Het was mijn taak om bij de assurantiekantoren van deze organisatie in Zuid-Nederland de teams en het management te coachen en te begeleiden bij de transitie naar één nieuwe, standaard werkwijze. Binnen deze verandertrajecten ook verantwoordelijk voor de implementatie van een CRM-systeem. Resultaten: Binnen 13 assurantiekantoren in zuid- en midden Nederland een nieuwe standaard werkwijze inclusief een CRM-systeem geïmplementeerd. Een toename van klant- en medewerkerstevredenheid. (Rollen: coach, trainer, adviseur, projectleider)

jan 04 - jan 05

Vereniging Eigen Huis namens Brunel
HYPOTHEEK ADVISEUR:

jan 02 - jan 04

IAK VERZEKERINGEN
ADVISEUR HYPOTHEKEN EN LEVEN:

jan 99 - jan 02

IAK VERZEKERINGEN
TEAMLEIDER POLISADMINISTRATIE:

jan 96 - jan 99

ZORGVERZEKERAAR VGZ
PROCESBEGELEIDER:

jan 93 - jan 96

VROOM & DREESMANN
MANAGEMENT TRAINEE:


   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Organisatieadvisering en -coaching Open Universiteit 2018
Lean Six Sigma Black Belt Dienstverlening The Lean Six Sigma Company 2018
Professioneel Scrum Master I Gladwell Academy 2017
Professional Scrum Product Owner I Gladwell Company 2017
Effectieve Persoonlijke Communicatie De Baak 2015-2016
Prince2 Practitioner ISES International 2007
Erkend Hypotheekadviseur SEH 2003
Assurantie B SEA 1999
Beschermingsbewind en -beheer Hogeschool Utrecht 2018

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Basis
Duits Basis

Overige vaardighedenHobby's/sport/interesses:

Ik ben mentor en bewindvoerder van mijn verstandelijk gehandicapte zus en zwager.