Profiel interim professional

Als interim manager/programmamanager en veranderkundige, werkzaam binnen zowel de overheid als de non-profitsector. Een people manager die zich laat leiden door de te behalen bedrijfsresultaten. Getypeerd als energiek, enthousiast en gedreven. Raakt niet van de wijs als er veel op haar bord ligt. Haar systematische aanleg maakt dat ze zich in een complexe omgeving beweegt als een spin in een web. Doorpakken en aanpakken, daar gaat het wat haar betreft om. Met haar kennis opgedaan in de masteropleiding Verander- en organisatiekunde bij het Sioo, biedt zij organisaties de kans om op een geheel andere wijze naar complexe vraagstukken te kijken. In die zin is Marjan verfrissend en helpt zij organisaties echt verder. Als geen ander kan ze omgaan met weerstanden. Uiteindelijk resultaat is dat medewerkers begrijpen dat verandering niet eng is en dat het hen verder helpt om met nog meer plezier te werken.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Pedagogiek Universiteit van Utrecht 1993 Universiteit Afgerond
Consulting Program & Community Sioo 2018 Afgerond

    Werkervaring

mrt 19 - heden

Een adviescollectief
Partner:
Een adviescollectief met een team van enthousiaste en gedreven organisatie- en veranderkundigen die een bijdrage leveren aan het duurzaam ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Wij helpen mensen en organisaties in hun kracht te komen, waarbij we ons gespecialiseerd hebben in succesvol Samenwerken, eigentijds Leiderschap en fundamenteel Vernieuwen. 2008 - heden Zzp'er

nov 18 - heden

Interim-teammanager/veranderkundige
Interim-teammanager/veranderkundige:
24 u/w)
- Samen met de directeur bestuurder een toekomstbestendige en moderne welzijnsorganisatie realiseren
- Leidinggeven aan een team van 7 buurtverbinders (welzijnswerkers)
- Coachen van de buurtverbinders in het veranderproces van hun functie

okt 17 - mei 19

gemeente Eemnes
Programmamanager sociaal domein:
Uitvoering geven aan diverse nieuwe projecten en initiatieven, waaronder het realiseren van de JIM-aanpak, dagbesteding, het opzetten van een Vrijwilligerscentrale en het werven en verder ontwikkelen van de functie van budgetcoach

aug 17 - jan 18

gemeente Koggenland
Senior projectmanager:
Senior projectmanager bij de gemeente Koggenland (augustus 2017 tot januari 2018, 5 maanden, 8 u/w
- Opstellen en sturing geven aan uitvoering van lokaal Uitvoeringsplan Vergunninghouders met diverse professionele en vrijwillige organisaties en inwoners

jan 17 - sep 17

gemeente Velsen
Senior projectmanager:
Senior projectmanager bij de gemeente Velsen (januari 2017 tot september 2017, 8 maanden, 32 uur u/w)
- Opstellen van lokaal Uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel voor de kwetsbare inwoners in Velsen en coördineren van lokale werkgroepen met externe ketenpartijen en interne betrokkenen (waaronder de overgang 18-/18+)
- In samenwerking en afstemming met de medewerkers van de afdeling opstellen van het strategische beleidskader sociaal domein

okt 16 - jan 17

gemeente Koggenland
Senior beleidsadviseur Wmo en Participatie:
Senior beleidsadviseur Wmo en Participatie bij de gemeente Koggenland (oktober 2016 tot januari 2017, 3 maanden, 24 u/w)
- Adviseren over werkprocessen gericht op het realiseren van meer integraliteit binnen het sociaal domein (Wmo, Jeugd, Participatie)
- Leiden van diverse regionale werkgroepen m.b.t. onderwerpen op gebied van Wmo, Jeugd en de Participatie

jan 16 - dec 16

Stichting Wijken voor Welzijn
Lid Raad van Toezicht:

jul 15 - okt 16

gemeenten Ermelo en Harderwijk
Strategisch en veranderkundig adviseur sociaal domein:
36 u/w en vanaf oktober 2016 tot januari 2017 8-12 u/w, totaal 17 maanden)
- Strategische en op verandering gerichte advisering en inrichten werkprocessen van de lokale teams (Jeugd- en Wmo-teams)
- Adviseren en sturen op vernieuwing van inkoopproces Jeugdhulp en Wmo 2018 i.v.m. een nieuw samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde

dec 14 - jun 15

gemeente Heerde
Senior projectmanager onderwijs en jeugdhulp:
totaal 7 maanden, 36 u/w)
- Uitvoering geven aan het project Passend Onderwijs-Jeugdhulp
- Leveren van bijdrage aan de harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

sep 13 - feb 15

gemeente Maassluis
Projectmanager van aantal projecten:
8-16 u/w)
- Uitvoering geven aan o.a. het project Techniekmenu

mei 13 - feb 15

gemeente Peel en Maas
Teamleider/veranderkundige m.b.t. de transitie Jeugdzorg:
totaal 22 maanden, 36 u/w)
- Opzetten én leidinggeven aan een wijkteam van 12 gezinscoaches (afkomstig uit diverse moederorganisaties), dat volop de ruimte kreeg om buiten kaders te denken en te werken
- Uitvoering geven aan diverse op verandering gerichte pilots m.b.t. de transformatie Jeugdhulp (waaronder het inrichten van nieuwe klant- en werkprocessen waarmee ook de regel- en administratieve druk werd verlaagd) en het leveren van bijdrage aan het inrichten van een integrale toegang

sep 12 - jul 13

Vorkmeer
Manager:
(gericht op Wmo-taken) bij Stichting Vorkmeer (organisatie voor welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening) in Peel en Maas (september 2012 tot juli 2013, totaal 10 maanden, 36 u/w)
- Leidinggeven aan en coachen van een team met 30 welzijnswerkers en MT-lid
- Leveren van bijdrage aan verandertraject tussen Vorkmeer en de gemeente

GOSA-regisseur Procesregisseur t.b.v. de Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak gericht op een optimale samenwerking tussen de bij een klant betrokken organisaties

sep 11 - sep 12

gemeente Peel en Maas
Teamleider/veranderkundige:
totaal 12 maanden, 32 u/w)
- Inhoudelijke aansturing van een team met 8 beleidsmedewerkers
- Advisering over verandertraject van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in relatie tot de decentralisatie Jeugdhulp en Passend onderwijs

feb 12 - jun 12

gemeente Westvoorne
GOSA-regisseur:
totaal 4 maanden, 8 u/w)
- Procesregie voeren t.a.v. een sluitende aanpak jeugdbeleid gericht op risicojongeren tot 23 jaar met meervoudige problematiek op één of meerdere leefgebieden

jan 11 - dec 11

Stichting Wijken voor Welzijn
Bezoeken van inwoners:
van eenzame mensen als vrijwilliger van de vrijwilligerscentrale Almere

apr 11 - aug 11

gemeente Westvoorne
Kwartiermaker GOSA + groepsaanpak aan de hand:
totaal 4 maanden, 8-16 u/w)
- Procesregie voeren t.a.v. een sluitende aanpak jeugdbeleid gericht op risicojongeren tot 23 jaar met meervoudige problematiek op één of meerdere leefgebieden

mei 11 - jul 11

gemeente Schiedam
Onderzoeker m.b.t. plaats en positie van de GOSA-regisseur:
totaal 3 maanden, 8 u/w)
- Diepte-interviews met ambtenaren en ketenpartners

sep 09 - mei 11

Kwadraad
Regiomanager:
in twee gebieden, resp. de regio Midden Holland en de regio Capelle/Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard, totaal 21 maanden, 32 u/w)
- Leidinggeven aan en coachen van vijf teams (school)maatschappelijke werkers (50 medewerkers) en hen in kader van verandertraject begeleiden naar (meer) zelfsturing
- MT-lid
- Opzetten van diverse Centra voor Jeugd en Gezin en stuurgroeplid van deze centra

dec 10 - apr 11

gemeente Spijkenisse
GOSA-regisseur :
totaal 3,5 maanden, 8-16 u/w)
- Zie p.2 onder 'GOSA-regisseur Westvoorne' de beschrijving van deze functie

apr 10 - jul 10

gemeente Oud-Beijerland
Coach:
totaal 4 maanden, 32 u/w)
- Coaching on the job van nieuwe beleidsmedewerker WMO/Volksgezondheid/MO

mei 09 - sep 09

gemeente Langedijk
Projectmanager:
totaal 5 maanden, 16 u/w)
- Opstellen van een kadernotitie/projectplan CJG en ontwikkelen van voorstel met betrekking tot inrichting van de front- en back-office

mei 09 - aug 09

deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Gebiedsmanager/veranderkundige:
totaal 4 maanden, 32 u/w)
- Geven van leiding aan een gebiedsteam
- Leiden van het verandertraject rond en ontwikkelen van de wijkvisies en integrale wijkactieprogramma's in directe samenhang met de prestatievelden 1 en 2 van de WMO

jun 08 - apr 09

deelgemeente Kralingen-Crooswijk
Senior wijkregisseur:
totaal 11 maanden, 32 u/w)
- Projectleider van projecten gericht op leefbaarheid en veiligheid en het versterken van de sociale cohesie in achterstandsbuurt met vele verschillende culturen
- Realiseren van bewonersparticipatie en bevorderen van vrijwilligersinitiatieven

dec 07 - mei 08

provincie Flevoland
Programmamanager Jeugdzorg:
totaal 6 maanden, 36 u/w)
- Inhoudelijke aansturing van 8 beleidsadviseurs

dec 06 - jul 07

Leger des Heils
Unitmanager/veranderkundige van deze residentiële jeugdzorginstelling, waaronder leidinggeven:
te Apeldoorn (van december 2006 t/m juli 2007, totaal 8 maanden)
- Unitmanager/veranderkundige van deze residentiële jeugdzorginstelling, waaronder leidinggeven aan 30 medewerkers en 10 vrijwilligers
- Opstellen van een SWOT-analyse en actieplan in het kader van een verandertraject en het implementeren ervan

Gemeente Schiedam (van juli t/m november 2006, totaal 5 maanden)
- Manager van de afdeling Veiligheid, waaronder een beleidsteam een uitvoeringsteam met handhavers (50 medewerkers totaal)
- Bijdrage leveren aan het verandertraject van de gemeente

jan 06 - jan 07

Conclusion Advies en Management
senior adviseur/interim manager:

feb 06 - jun 06

provincie Zuid-Holland
Beleidsmedewerker Jeugd:

feb 06 - jun 06

Gemeente Schiedam
Beleidsadviseur Veiligheid:

jan 03 - jan 06

gemeente Schiedam
Coördinator/projectmanager integrale veiligheid:

jan 01 - jan 03

gemeente Capelle aan den IJssel
Beleidsmedewerker senioren, volksgezondheid en maatschappelijke opvang:
- Bestuurslid van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) Capelle en Krimpen aan den IJssel
- Ondersteunen van fusie- en verandertraject van het RIO

jan 95 - jan 01

Stichting Jeugdzorg
Stafmedewerker en OR-lid:

jan 97 - dec 99

Stichting Wijken voor Welzijn
Bestuurslid van een lokale politieke partij:

jan 95 - dec 96

Steungroep voor Arbeidsongeschikte Vrouwen
Bestuurslid:

jan 95 - dec 95

Stichting Welzijn Oud-West
Lid van de adviesraad:

jan 94 - jan 95

Riagg
Beleidsmedewerker op de jeugdafdeling:

jan 92 - dec 93

Stedelijk Overleg Jeugdhulpverlening Amsterdam (SOJA)
Stage + afstudeerscriptie- en onderzoek:

jan 81 - jan 93

Stedelijk Overleg Jeugdhulpverlening Amsterdam (SOJA)
A-verpleegkundige/vervangend teamleider:

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Dutch Uitstekend
English Goed

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

1997 – 1999 Bestuurslid van een lokale politieke partij
1995 Lid van de adviesraad voor de Stichting Welzijn Oud-West te Amsterdam
1995 Bestuurslid van de Steungroep voor Arbeidsongeschikte Vrouwen te Amsterdam