Profiel interim professional

    85 - 100
Senior manager met ruim 20 jaar leidinggevende ervaring op tctisch/strategisch niveau. Door het stellen van de juiste vragen en het toetsen van mijn observaties weet ik situaties snel te analyseren. Ik heb een pragmatische en oplossingsgerichte instelling. Met een sterk ontwikkeld gevoel voor commercie zie ik nieuwe kansen in de markt en weet deze tot een succes te maken. Mijn focus ligt op het te behalen eindresultaat, vanuit samenwerking en verbinding. In een crisis breng ik met mijn kalme, adequate benadering orde in de chaos. Ik heb ervaring met veranderprocessen, het initiëren van innovatieve projecten en het realiseren van financiering hiervoor, onderhandelen met gemeenten en zorgverzekeraars, het opstarten van nieuwe businesslocaties, deelnemen aan aanbestedingsprocedures, kwaliteitskeurmerken en audits. Ik ben een verbinder die graag verschillen overbrugt en de onderstroom bespreekbaar maakt.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

MBA Business School Nederland 2016 Universiteit Afgerond
General Management I&II ISBW 2006 HBO/Post-HBO Afgerond
SPW MDGO Groningen 1996 MBO Afgerond

    Werkervaring

jan 08 - dec 18

Lentis
Manager algemene zaken, MT lid:
Ik heb diverse managementfuncties bij Lentis vervuld. Zowel in de ouderenzorg, de kinder-en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie (basisggz). Ik heb integraal leiding gegeven aan 9 teamleiders en indirect aan ca. 250 medewerkers. Ik verving de directeur bij externe projecten en netwerken en gedurende afwezigheid . Ik was verantwoordelijk voor 7 poliklinieken en 14 spreekuurlocaties. Resultaatsgebieden financiën, PR, personeel, ICT/ e-health, vastgoed, facilitaire zaken en kwaliteit. Ik heb de decentralisatie voor de jeugd ggz naar gemeenten voorbereid, inclusief aanbesteding, en de transitie en beoogde transformatie begeleid. Tevens ben ik actief geweest in diverse domein overstijgende samenwerkingsprojecten, zowel als projectleider, voorzitter en als stuurgroep lid. Een voorbeeld hiervan was een opdracht van alle gemeentes in de provincie Groningen. In mijn rol als voorzitter van een stuurgroep vanuit diverse jeugdhulporganisaties verantwoordelijk voor het organiseren van een provinciale toegang tot crisiszorg. 

jan 03 - jun 08

Leveste
Locatiemanager, MT lid:
Ik was als locatiemanager verantwoordelijk voor verpleeghuis de Veltman, waar 80 Korsakov patiënten en 40 Psychogeriatrische patiënten verbleven. Ik was lid van het MT van de ovekoepelende organisatie Leveste.

jan 94 - jan 03

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Locatiemanager:
Ik heb diverse functies bij het COA vervuld. Eerst in de uitvoering als agogisch werker, daarna als coordinator en de laatste jaren als manager. Mijn laatste functie was als locatiemanager van tnv dortmuiden, een opvanglocatie met 1000 plaatsen. Hier was ik integraal verantwoordelijk voor alle resultaatsgebieden, zoals facilitaire zaken, agogische zaken, etc.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Basis
Duits Basis

Overige vaardigheden

Senior manager met ruim 20 jaar leidinggevende ervaring op tactisch/strategisch niveau. Door het stellen van de juiste vragen en het toetsen van mijn observaties weet ik situaties snel te analyseren. Ik heb een pragmatische en oplossingsgerichte instelling. Zelforganisatie en intrinsieke motivatie van medewerkers vind ik belangrijk. Hierbij stel ik kaders en stuur op output. Met een sterk ontwikkeld gevoel voor commercie zie ik nieuwe kansen in de markt en stel ik klantbehoeften centraal. Mijn focus ligt op het te behalen eindresultaat, vanuit samenwerking en verbinding. Ik heb ervaring met het (bege)leiden van veranderprocessen, het initiëren van innovatieve projecten en het realiseren van financiering hiervoor, onderhandelen met gemeenten en zorg-verzekeraars, het opstarten nieuwe businesslocaties, deelnemen aan aanbestedingsprocedures, kwaliteits-keurmerken en audits. 

Hobby's/sport/interesses:

Ik ben internationaal wedstrijdruiter, voorzitter van het landelijke KNHS sportforum en geef trainingen over de wedstrijdsport.