Profiel interim professional

De afgelopen jaren heb ik diverse opdrachten uitgevoerd voor organisaties in de publieke sector. Ik houd me bezig met het vertalen van maatschappelijke vraagstukken naar concrete en haalbare projecten waarbij ik het liefst verantwoordelijk ben voor de financiering en bedrijfsvoering. Ik heb veel ervaring op het gebied van subsidieaanvragen, het schrijven van offertes en aanbestedingstrajecten. Ik heb met verschillende gemeenten om tafel gezeten om hun beleid op het sociaal domein te vertalen naar de praktijk. Ik heb leiding gegeven aan verschillende teams en daarnaast heb ik ervaring in de monitoring en evaluatie van programma’s. Een inclusieve samenleving is wat mij drijft in zowel mijn professionele als persoonlijke leven.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Politicologie Universiteit van Amsterdam 1996 Universiteit Afgerond
VWO Stedelijk Gymnasium Breda 1990 Afgerond

    Werkervaring

jan 18 - dec 18

Argan
Zakelijk directeur:
Argan is een stedelijke jongerenorganisatie in Amsterdam. Naast onderwijsprogramma's en trainingen organiseert Argan debatten en expertmeetings die aansluiten op vraagstukken op het gebied van participatie, gezondheid en veiligheid van jongeren.  

Verantwoordelijkheden en taken:
 • Verbeteren bedrijfsvoering en implementeren veranderopgave vanuit de gemeente Amsterdam
 • Aanvragen subsidies en verwerven externe financiering 
• Begroting en financiële verantwoording opstellen 
• Vertalen van jeugdbeleid van de gemeente naar concrete programma's 
• Strategisch overleg met externe partijen

jun 15 - dec 17

Spirit Jeugdhulp
Strategisch Adviseur:
Bij Spirit Jeugdhulp werkte ik als adviseur bij Qpido, het expertisecentrum voor seksuele weerbaarheid. Qpido richt zich op het voorkomen van risicogedrag en geeft hulpverlening aan jongens en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel. Ik adviseerde de organisatie o.a. over de decentralisatie van jeugdzorg en de inkoopstrategieën van specialistische jeugdhulp in verschillende gemeenten (regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, regio Alkmaar en Haarlemmermeer) 

Verantwoordelijkheden en taken:
• Onderhouden contacten met gemeenten en het vertalen van beleid naar de hulpverleningspraktijk van Qpido 
• Implementatie van nieuwe werkwijzen rondom de jeugdhulp n.a.v. de decentralisatie 
• Schrijven van offertes, aanbestedingen en subsidieaanvragen
• Facturatie en verantwoordingen 
• Verbeteren bedrijfsvoering en administratieve processen 
• Leiding geven aan het onderzoeksteam en scholenteam 
• Onderzoeken en waarborgen kwaliteit hulpverleningsprogramma's i.s.m. VUmc

jun 12 - jun 15

Pepper's Ghost
Managing Partner:
Pepper’s Ghost was van 2012 tot 2015 de Nederlandse vertegenwoordiger van het Britse Augmented Reality bedrijf Blippar.

Verantwoordelijkheden en taken:
• Operationeel management
• Sales
• Communicatie en PR

aug 05 - aug 12

Diversion
Senior adviseur:
Diversion is project- en adviesbureau voor sociale en maatschappelijk vraagstukken dat zich richt op de ontwikkeling van projecten, organisatie van social-events, onderzoek en beleidsadvies. 
Verantwoordelijkheden en taken:
 • Projectadviseur Servicepunt Emancipatie 
• Aanvragen van fondsen, subsidies en sponsoring 
• Opstellen en verantwoorden van begrotingen 
• Inschrijven op aanbestedingen 
• Projectadviseur Blikopeners Stedelijk Museum
• Geven van training en advies op het gebied van fondsenwerving

jun 04 - jun 12

Woman at Work
Oprichter:
Woman at Work is in 2004 opgezet met het doel werkplekken te creëren voor vrouwelijke ondernemers in Amsterdam.

Verantwoordelijkheden en taken
• Beheer bedrijfsruimte
• Aanvragen fondsen
• (Financiële) administratie

jan 99 - aug 04

YWCA Nederland
Projectcoördinator:
De YWCA Nederland is een organisatie die zich op nationaal en internationaal niveau inzet voor het welzijn, de gezondheid en de verbetering van de positie van vrouwen. 

Verantwoordelijkheden en taken
 • Aanvragen fondsen en subsidies
 • Beleidsontwikkeling 
• Opstellen van begrotingen en bewaken van budgetten 
• Onderhouden/uitbreiden netwerk
• Aansturen vrijwilligers

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Leiderschap in Verandering Pluspulse 2016

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Frans Basis

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

• Voorzitter In My Backyard 
• Coach bij Stichting Elance
• Vrijwilliger Because We Carry, Vluchtelingenkamp Kara Tepe Lesbos