Profiel interim professional

    60 - 90
Specialist met derivaten en cash flow analyses maken.
Lid RvC bij twee woningcorporaties
Sterk cijfermatig en communicatief, Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

CFA CFA Institute 2018 Post doctoraal Afgerond

    Werkervaring

jan 17 - heden

VVD
Lid:
Mijn activiteiten: 
• Opstellen van de begroting en het voeren van de boekhouding en kostenbewaking.
• Verantwoording afleggen aan de ALV over gevoerde financiële beleid.

jan 14 - heden

Woningstichting Wonen Midden Delfland en Stichting Tablis Wonen
Lid van de Raad van Commissarissen met financieel profiel:
Beoordelen of de organisatie compliant is aan de wet- en regelgeving van de Autoriteit Woningmarkt (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan de hand
van het Treasury jaarplan, statuten, (investerings) begroting en Aw aanwijzingen.
• Projectcontrole op woninginvesteringen. Het betreft projecten van meer dan €25 miljoen
die getoetst worden aan regelgeving (rendement en duurzaamheidseisen)
• Beoordelen van de financiering van een lening portefeuille van in totaal €150 miljoen op rentegevoeligheid en structuur. Lid van het audit comité.

jul 18 - nov 18

ING
Lending Specialist a.i:
Kredietrevisies uitvoeren van woningcorporaties en zorginstellingen in samenhang met geplande investeringen.

mei 17 - dec 17

Woningstichting Vestia
Senior Adviseur Interne Beheersing a.i:
Risicomanagement functionaris vanuit de 2e lijn. Toetsen van voorgenomen
projectinvesteringen aan sturingskaders. (afspraken met gemeenten en duurzaamheid)
• Presenteren van risicosessies over bedrijfsprocessen aan personeel ter verhoging van het risicobewustzijn. (investeringen, inkoop, onderhoud).

apr 16 - nov 16

Rabobank Nederland
Product Manager rentederivaten a.i:
Introduceren nieuw beleidskader rentederivaten voor lokale banken waarvoor in projecten
met diverse mensen samengewerkt moest worden.
• Verantwoordelijk voor het oplossen van de data kwaliteitsissues en business
requirements die rand voorwaardelijk zijn voor de diverse projecten voor rentederivaten.
• Beoordelen MKB derivatenbeleid waar Rabobank meer dan 1 miljard aan compensatie
heeft moeten uitbetalen.

aug 15 - dec 15

ING Bank, Account
manager a.i:
Klantcontact over zakelijke vastgoed financieringen. Rente opslagen bepalen.

Opdrachten bij woningcorporaties

jan 15 - dec 15

Woningstichting Gouderak
consultant a.i:
Adviseren over Treasury en doorrekenen van investeringsscenario's. Opstellen van het Treasury statuut en Treasury jaarplan.

jan 14 - dec 14

Woningstichting de Key
consultant a.i:
• Deelname aan vastgoed fraudeonderzoek. Afname van verhoren van diverse betrokkenen
en rapporteren over de bevindingen.
 • Nagaan waarom projecten net conform regelgeving zijn uitgevoerd. Vaststellen van hiaten
en voorstellen doen voor verbetering.

jan 11 - dec 13

WSW
Accountmanager:
Toezichthouder op woningcorporaties met totaal € 90 miljard geborgd kapitaal en met € 350 miljard WOZ waarde. 

• Eerste aanspreekpunt van Bestuurders en leden van de RvC's van woningcorporaties.
Verantwoordelijk voor lening portefeuille van € 15 miljard. (o.a. Ymere, Eigen Haard,
Woonstad Rotterdam en Havensteder ). • Toetsen en beoordelen van de financiën aan de juridische kaders (Woning-wet) en de interne WSW toetsingskaders. Terugkoppelen van de bevindingen naar bestuurder.
 • Geven van presentaties aan Raden van Commissarissen en Wethouders over de WSW- toetsingskaders en risicomanagement. Uitleggen borgingsstelsel en businessrisk vragen
van rating bureau Moody's. 
• Analyseren en rapporteren van vastgoed- en lening portefeuilles ten behoeve van risicobeoordelingen. 
Bespreken van de uitkomsten en doen van aanbevelingen aan
directies en het WSW-krediet comité.

jan 07 - jan 10

ING Real Estate
Investment en Performance analyst en Controller:
Met € 60 miljard aan commercieel vastgoed de grootste vastgoedinvesteerder ter wereld.
• Opzetten en verbeteren van de management vastgoedrapportages. Monitoren van beleggingsportefeuilles en rapporteren en analyseren van resultaten.
• Benchmarken en analyseren van de NN-vastgoedportefeuille (€ 6 miljard) met International Property Data (IPD) benchmarks. Dit betrof diverse Europese portefeuilles
(winkels, kantoren, logistieke centra en woningen).

jan 99 - jan 08

ING Wholesale Financial Markets
Controller bij (Treasury) bij de afdeling:
Opstellen diverse managementrapportages (liquiditeitsrisico, renterisico).
Becommentariëren global managementrapportages voor seniormanagement waaronder de CFO van ING Groep. (Raad van Bestuur)
• Afstemming van resultaten en posities met de dealers (front office). Opstellen
performance analyses van het renteresultaat ING Financial Markets.
• Verbeteren en uitbreiden diverse vastrentende managementrapportages van de vastrentende portefeuilles met behulp van rekenmodellen.
• Analyseren en rapporteren van de ALM portfolio performance (omvang € 100 miljard) over onder andere FX posities, duration, funding kosten hypotheken, renterisico en portefeuille-
structuur. Berekenen VAR (Value at Risk).

jan 98 - dec 98

ABNAMRO (Auto Lease Holland)
Internal Auditor:
Uitvoeren audits op bedrijfsprocessen als inkoop, verkoop en schade.

jan 97 - dec 97

NVM Hypotheekshop
Hypotheekadviseur:
Voeren van hypotheekgesprekken.

jan 95 - dec 96

Eimskip
Teamleider financiële administratie:
Verantwoordelijk voor de financiële administratie en boekhouding.

jan 93 - jan 95

Deloitte Consulting
Assistent Accountant:
Beoordelen van de financiële verslaggeving van diverse organisaties.
Deloitte Consulting
• Projectleider GBA. (conversie gemeentelijke bevolkingsadministratie) Leidinggeven aan
15 FTE voor het project GVB conversie.

jan 92 - jan 93

Militaire Administratie
dienstplichtig onderofficier:
• Voeren van de compagniesadministratie en boekhouding.
• Leidinggeven aan 2 personen. Ik ben beloond met een functionerings-gratificatie.

jan 89 - dec 91

Rijks Universiteit Groningen
Student-assistent bij de Sectie Financiering Belegging en Accounting:


   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Bedrijfseconomie Universiteit Groningen 1992

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Basis
Duits Goed
Spaans Basis

Overige vaardigheden

Talen: Nederlands, Engels, Duits.  Redelijk: Frans en Spaans.

Hobby's/sport/interesses:

bestuurslid VVD Haarlemmermeer (penningmeester)
voorheen: oppasvader

hockey
hardlopen
zwemmen
skiën