Profiel interim professional

    60 - 75
Ruime ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en rapportages. Goede kennis van financiële software Exact, SAP, Oracle, Account View. Gevorderd in Excel (incl. VBA) en kennis van Word en Access. Veel affiniteit met ICT en technologische hulpmiddelen zoals Power BI en SQL, waarmee ik de vertaalslag wil maken tussen het operationele deel en het management waar het beleid wordt bepaald. Met meer dan 25 jaar werkervaring heb ik een helicopterview waardoor ik in staat ben om complexe vraagstukken op te lossen en problemen te signaleren. Mijn toevoegde waarde is mede mijn talenkennis waarmee ik inzetbaar ben bij internationale bedrijven.

  Aanbeveling Score


Opleiding


  Werkervaring


  Cursus


 Talenkennis


Overige vaardigheden


Hobby's/sport/interesses