Profiel interim professional

    75 - 125
Profiel: Business- en technologische (Group) Controller met ruime ervaring in manufacturing, vliegtuigindustrie, private equity, telecom, bankwezen, security printing, controlling, finance, due diligence, strategie, change/project- management & -control, ERP, MCS, AO/IC, IFRS, procesoptimalisatie, lean, sales, B2B, B2C, hands-on, analytisch zeer sterk, helicopterview, vooruitziend, resultaatgericht, gedreven, groot leervermogen, teamplayer, sparring partner en adviseur van werkvloer tot RvB (NB: 2002–2011, 2017 financieel eindverantwoordelijk).  bedrijfseconoom (drs UVA).  Van 1986 - 2009 in financiele - en leidinggevende functies bij:  Fokker (10 jr), Rabobank (3 jr), KPN (3 jr), Kon. Joh Enschede (3 jr), Stibbe management (Private Equity;  6 jr). 
Interim ervaring bij:  Pon (3 jr), Keter (2 jr), NedTrain  (1 jr), AkzoNobel (1 jr), CAPE-Holland (1 jr)
MIjn USPs:  Management informatie voor 'non-financials,  Verbeteren business-performance, Organisaties in control brengen en houden Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Bedrijfseconomie (Drs) Universiteit van Amsterdam 1986 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

feb 18 - dec 18

CAPE Holland
Controller:
Highlights:
 • Ik heb een besturingsmodel opgezet en aantal nieuwe rapporten geintroduceerd. 
 • Ik heb due diligence voor pre-exit (change of ownership) ondersteund en afgerond
 • CAPE Holland is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van funderingsmachines, zoals hydraulische trilblokken, boorstellingen, heistellingen en aanverwante machines voor de internationale onshore en offshore funderingsmarkt. (omzet > EUR 12 mln, fte 35)

 • MT : lid van - en ondersteuning van MT
 • Het ondersteunen en verbeteren van (financiele) processen (o.a. besturing, QSHE)
 • Het ondersteunen van de Isah ERP implementatie 
 • Due diligence support: setting-up dataroom, preparing documents, Q&A, etc

jan 17 - jan 18

AkzoNobel
Controller:
HIghlights: 
 • Ik werd samen met afdeling Legal al in mijn 2e werkweek verantwoordelijk voor
  afwikkeling faillissement van een van onze grootste A-klanten. 
 • Ik heb samen met de verantwoordelijke salesmanager een A-klant kunnen behouden
  waardoor een rechtzaak werd voorkomen. Daarnaast konden we bij deze A-klant het
  contract, met aanvullende voorwaarden, voor 3 jaar verlengen.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AkzoNobel is een wereldwijde producent van verven, coatings en specialty chemicals.
  Vehicle Refinishes (VR) verkoopt autolakken aan schadeherstelbedrijven van auto's en
  commerciële voertuigen onder de merken Sikkens, Lesonal en Dynacoat. In Belgie is het
  mede-eigenaar van een keten van schadeherstelbedrijven (72 ABS vestigingen). VR is een
  sales - en marketing organisatie die wordt ondersteund door technisch specialisten en
  consultants. Kerncijfers: omzet EUR 30 mln, fte 80
 • MT : lid van - en ondersteuning aan MT Nederland &  MT Belgie, Directie lid ABS
 • P&C cyclus: week/maand-rapportages, budget, analyses, business cases & modelling,enz.
 • Business control: business partner van sales managers (calculaties, offertes, contracten,
  kredietrisico's , onderhandelingen, enz) 
 • Financial control: P&L (reserveringen, enz), Balans (debiteurenbeheer, voorzieningen,
  balans reconciliatie, e.d.), Jaarrekening 
 • Internal control: maandelijkse controles en evaluaties, autorisaties, internal audit, enz 
 • Betalingsverkeer: vaststellen kredietlimieten,goedkeuren betalingen, enz.
 • Integrated Business Planning: operational forecasting (3MRF) 

okt 15 - jul 16

NedTrain (NS)
manager Business Control:
Highlights:
 • Ik heb de kwaliteit van het maandrapport Fleet Services op gebied van KPI's verbeterd
  en uitgebreid met uren analyses.
 • Ik heb een Management Control Systeem (MCS) voor Fleet Services ontwikkeld en
  een bijbehorend maandrapport voor (sub)afdelingen Maintenance Management gemaakt. 
 • Ik heb rapporten- en oplossingen ontwikkeld om de aanloopproblemen van een nieuw
  urenregistratiesysteem en een gewijzigd NS-inhuurbeleid op te kunnen vangen 

NedTrain (€ 400 mln omzet, 2900 medewerkers) is dé specialist in onderhoud aan
treinstellen en als bedrijf onderdeel van de NS Groep. Ik verving de manager Business
Control die deelnam aan het NS-brede verbeteringsprogramma Top Finance. Fleet
Services (ca. fte 160) bestaat uit drie afdelingen: Vloot Management, Maintenance
Management en Projecten. De financiele monitoring van alle (onderhouds)kosten van
NedTrain vindt plaats binnen Vloot Management. De ontwikkeling van nieuwe
technische onderhoudsconcepten vindt plaats binnen Maintenance Management (met o.a.
afdelingen Maintenance Development, Maintenance Engineering, System Engineering). 
 • Manager: leiding geven aan - en coaching van een team van zes business controllers 
 • MT : lid van - en ondersteuning aan MT -Fleet Services
 • MCS: besturingsmodellen voor Fleet Services met bijbehorend maandrapport ontwikkeld
 • P&C cyclus: maand/kpi-rapportages, budget, business plan/cases, investeringsvoorstellen
 • Advisering: gevraagd- en ongevraagd adviseren binnen Fleet Services

mrt 14 - sep 15

Keter
Business Controller:
Highlights:
 • Ik heb een Management Control Systeem (MCS) voor BPG opgezet.

Benelux Plastic Group (BPG) is een dochter van het Israëlische Keter Plastics Ltd, een
wereldwijde producent en marketeer van kunststof consumenten producten met 29
fabrieken en omzet van $ 1 miljard. BPG is de sales en marketing organisatie voor de
Benelux en verkoopt indoor en outdoor consumenten producten (merknamen: Curver,
Allibert, Jardin en Keter) Kerncijfers: omzet ca. EUR 60 miljoen, 30 fte’s.

 • MT : lid van - en ondersteuning aan MT, contacten directie & holding
 • P&C cyclus: maand/kpi-rapportages, budget, analyses, business cases & modelling,enz.
 • Advisering: gevraagd- en ongevraagd adviseren van sales, management en directie
 • Projecten: deelnemen in of leiding geven aan relevante projecten voor controlling & BPG
 • Eindverantwoordelijk voor afdeling demand planning (3 fte)

jul 11 - feb 14

Pon Equipment & Power Systems BV
Project Controller:
Highlights:
 • In de eerste 6 maanden heb ik voor Pon ruim EUR 250 K verdiend door gefactureerde
  bedragen en contracten te analyseren, en daarna terug te claimen bij de leverancier.
 • Ik heb de financial control van het ERP-project aanzienlijk verbeterd waardoor de
  programmadirecteur weer financieel 'in control' van zijn project kwam.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  .Pon-CAT is het Caterpillar dealerschap van Pon met 2000 werknemers in 4 landen.
  Vanwege de uitfasering van het bestaande ERP-systeem ontwikkelt – en implementeert
  Pon een nieuw ERP systeem obv het Infor M3 platform.
 • Operationele werkzaamheden (70%): tijdregistratie en rapportering, factuurcontrole en
  authorisatie, project administratie, wijzigingsbeheer, enz.
 • Analytische werkzaamheden (15%): maandelijkse kosten- en investeringsrapportages,
  business modelling, business case updating, etc. 
 • Overige werkzaamheden (15%) : presentaties (stuurgroep), adhoc advies, desk research, etc

mei 05 - feb 11

Stibbe Management BV
Group Controller:
Hightlights:
 • Ik heb bij Bloksma in Almere een Management Control Systeem ontworpen en ingevoerd,
  waardoor EBIT van Bloksma van € -0,5 mln naar € 2,5 mln kon groeien. Tevens een uit-breiding van de kredietfaciliteiten kunnen realiseren voor de groei van geheel Bloksma BV. 
 • Ik heb key rol gespeeld (o.a. due diligence) bij de succesvolle verkoop van drie
  bedrijven van de divisie Marine & Power:
 • 2006: verkoop van DTS-Zwolle BV aan Wartsila (ondersteuning van Due Diligence) 
 • 2007: verkoop SSM aan Kon. Schelde Groep (begeleiding/ondersteuning Due Diligence)
 • 2008: verkoop van Bloksma BV aan GEA Group AG (voorbereiding, begeleiding verkoop en uitvoering Due Diligence)

 • 2008/2009: Ik heb Bloksma BV, na overname door GEA, op gebied van accounting, tax, finance, enz
  succesvol geintegreerd binnen GEA. Daarbij tevens de afdeling F&A geherstructureerd. 
 • De door Stibbe Management uit het faillissement van Synmet Holding overgenomen bedrijven Nihot en Boa samengevoegd met VTP tot de divisie Environment (oprichten van bv’s, realiseren van groepsfinanciering, verzekeringen, enz)
 •  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  De divisie Marine & Power omvat de werkmaatschappijen, DTS (Zwolle; bewerking van
  motorblokken), SSM (Singapore, Schiedam; handel in reserve onderdelen), Bloksma
  (Almere, Oissel, Wuhan; produktie van warmtewisselaars voor dieselmotoren).
  De activiteiten richten zich o.a. op:

  -organiseren en uitvoeren van de planning & control cyclus voor de werkmaatschappijen
 • Fiscale aangifte en jaarrekening van Stibbe Management BV
  -coördineren en verrichten van werkzaamheden voor accountants, fiscalisten en bankiers
 • Optimaliseren en centraliseren van groepsactiviteiten (o.a. ICT, verzekeringen, inkoop)
 • Ondersteunen van aan- en verkopen van bedrijfsonderdelen op financieel en fiscaal gebied
  -corporate ‘housekeeping’ (incl. onderhoud website)

jul 02 - mei 05

Koninklijke Joh. Enschedé
Director F&A/ICT:
Highlights: 
 • Ik heb door verbetering van de managementinformatie tijdig de aanzet voor een grote procesverbeteringsactie (introductie van een Management Control Systeem) en reorganisatie gegeven van business line Bankbiljetten en bij de uitvoering daarvan leidende rol gespeeld. 
 • Ik heb o.b.v. scenario-analyses de overlevingsstrategie van Joh. Enschede Security Print (JESP) geformuleerd en aanzet
  gegeven tot twee grote reorganiaties bij JESP, deze vervolgens begeleid en afgerond.


JESP bestaat uit de businesslines Postzegels, Bankbiljetten en Services. De director F&A/ICT is
eindverantwoordelijk voor (beleid van) de afdelingen IC (fte 2), Administration (fte 6) en
ICT (fte 3) en is tevens Controller van Security Print: 
 • Formuleren, bewaken en realiseren van ondernemings/afdelingsbeleid en – doelstellingen
 • Leidinggeven aan drie afdelingen en deelname in MT
 • Per 1 mei 2004 tevens Director P&O a.i. (fte 4) 
 • Verzorgen van financiele (periodieke) rapportages, budgetten, businessplannen, enz. 
 • Onderhouden en verbeteren van de administratieve organisatie en interne controle
 • Optimaliseren van managementinformatie- en kostprijssystemen 
 • Opstellen van bedrijfseconomische analyses, investeringsvoorstellen, e.d.
 • Lid van het management team en leiding geven aan twee medewerkers voor IC


dec 99 - jun 02

KPN
Business Controller, Investeringscoordinator:
Highlights: 
 • Als investeringscoordinator/secretaris investeringscommissie de investeringen met 75%
  helpen reduceren ondanks een verdubbeling van de vraag naar netwerkcapaciteit.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  De afdeling Business control is onderdeel van Corporate Control KPN en is samen met de
  afdeling Externe Verslaglegging verantwoordelijk voor het management control proces. 
 • Adviseren van de Raad van Bestuur en de management teams binnen Vaste Net op het
  gebied van fusies, overnames en corporate projecten
 • Opstellen van controllersadviezen voor de maandelijkse reviews van de RvB met de
  eenheden binnen het Vaste Net (o.a. business unit Vaste Telefonie (8 mln aansluitingen),
  Operator Vaste Net (fte 6.000), website KPN.com (EUR 30 mln) 
 • Het leveren van bijdragen aan- en het beoordelen van businessplannen, projecten, e.d. 
 • Begeleiden en initiëren van verbeteringsacties in de investeringsplan - en investeringsbeheersingsprocessen (o.a. als secretaris van de investeringscommissie)

jul 96 - nov 99

Rabobank International
Project Manager, Afdelingsmanager:
Highlights: 
 • Ik heb een nieuwe projectinfrastructuur helpen opzetten voor bedrijfsbureau Operations.
  Als projectmanager Euro heb ik de Euro succesvol bij FAMIS geimplementeerd.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 • Sep. 1997–nov.1999: Projectmanager Euro:  Als projectmanager Euro werkzaam voor de activiteit Financiële Analyse en Management
  Informatie Systemen (FAMIS), waar de verantwoordings- en managementinformatie voor Rabobank International tot stand komt. FAMIS omvat de afdelingen Beheer Vaste Gegevens, Financiële Analyse en Rapportage, en Management Informatie Systemen. 
 • Plannen, organiseren, controleren van de projectuitvoering
 • Rapporteren aan de omgeving en het projectteam
 • Leiding geven aan projectteam van 10 medewerkers

 • Jan. 1997- apr.1998: Afdelingsmanager Beheer Vaste Gegevens (BVG). De afdeling BVG is verantwoordelijk voor het opstellen van standaarden (begripsdefinities) en het eenduidig vastleggen van vaste gegevens in computersystemen. 
 • Leiding geven aan een operationele afdeling van 7 medewerkers
 • Ontwikkelen en bewaken beleid van de afdeling
 • Initieren en begeleiden van procesverbeteringen 
 • Jul. 1996-dec. 1996: Project manager Bedrijfsbureau Operations
  Als projectmanager werkzaam bij het bedrijfsbureau Operations.
 • Opzetten van een projectinfrastuur binnen Rabobank International, vestiging Nederland
 • Leiding geven aan project standaardisatie van rapportages aan De Nederlandsche Bank

mei 86 - apr 96

Fokker Aircraft
Business Controller, Account Manager, Financieel Planner, Calculator:
Highlights: Ik heb als financieel planner vier jaar voor de Directie en Raad van Bestuur gewerkt. Door opstellen van meerjarenplanningen voor vier goedgekeurde jaarrekeningen kunnen zorgen.
Als kostencalculator heb ik 1,5 jaar deelgenomen aan internationaal project voor helicopter ontwikkeling. Ik heb als accountmanager drie schadeclaims (totaal: NL 15 mln) opgesteld die na faillisement van Fokker door curator succesvol zijn verhaald. Ik heb significant bijgedragen aan de projecten Due Diligence DASA en Take-Off (kostenreduktie).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1995-1996: Controller, Material Support & Component Maintenance (1e lijns Control)

De business unit Material Support levert reservedelen, gronduitrusting, gereedschappen en diensten aan Fokker operators (1995: fte 120, € 110 mln omzet)

De business unit Component Maintenance levert reparatie- en revisiediensten op het gebied van avionica, instrumenten en hydrauliek (1995: fte 85, € 23 mln omzet).
-opstellen van management informatie, uitvoeren van financiële/economische analyses
-opstellen en monitoren budgetten en prognoses, beoordelen van investeringsvoorstellen
-uitvoeren van periodieke interne controle
-participeren in twee management teams en leiding geven aan 2 mensen

speciaal project: maken van de functionele specificaties van een Financieel Management Informatie Systeem
deelname in project Take-Off : grootschalige kostenreduktie operatie bij leveranciers 

1992-1994: Account manager (Shorts, Deutsche Airbus, Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR).

Het jaarlijkse inkoopvolume voor romp (Deutsche Airbus, Hamburg) en vleugel (Shorts, Belfast) lag tussen € 450 – € 550 mln.
-beheren van contractadministratie van de contracten met Deutsche Airbus, Shorts en NIVR
-bewaken en controleren op naleving contracten, onderhandelen van contractaanpassingen
-tijdig signaleren, rapporteren en oplossen van afwijkingen
-opstellen van prognoses van kostprijsontwikkelingen, enz 

1988-1992: Financieel planner
maken van korte- en lange termijn financiële planningen voor Directie en Raad van Bestuur
-korte termijn: opstellen kwartaalrapportages, analyseren van actuals, prognoses, schrijven van
toelichting enz m.b.t. Balans, V& W, en Liquiditeitspositie van Fokker Aircraft BV.
-lange termijn: opstellen Businessplan en Financieel Lange Termijn Plan, aangeven van trends,
risico-gebieden, enz. voor Fokker Aircraft BV en Fokker NV.

speciaal project -adviseren, begeleiden en deelnemen in Due Diligence (=boekenonderzoek) businessplanning
team ten tijde van Fokker overname door DASA
-assisteren bij inwerken van nieuw Raad van Bestuurslid (R.F. Hendriksen) met betrekking tot
financiële planningsproces. 

1986-1988: Kostencalculator militaire programma’s
-calculeren en analyseren van kostprijzen
-opstellen en onderhandelen van (kosten) offertes voor een groot scala aan militaire
programma’s (General Dynamics F.16, Stinger, enz)

speciaal project: deelname in een internationaal team (Engeland, Italie, Spanje) voor de A-129 Light
Attack Helicopter-studie van het ministerie van Defensie als kostenexpert, speciaal belast met de ontwikkeling van de kostenmethodologie. Ik heb ruim anderhalf jaar gewerkt aan dit project.


   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Communicatie Schouten&Nelissen 1998

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Goed
Engels Goed
Duits Basis

Overige vaardigheden

ICT kennis: MS Office, ERP (SAP, Navision, Exact), BI (EDB), Architectuur

Hobby's/sport/interesses:

penningmeester en bestuurslid bij diverse organisaties