Opdrachtspecificaties

Intakespecialist participatiewet

Informatie

 • Opdrachtgever:
 • Regio
  Noord-Holland, Zuid-Holland
 • Indicatie uurtarief:
  € 50 - € 100
 • Sector:
  Not for profit: Overheid
 • Gewenste startdatum:
  12 februari 2019
 • Registratie datum:
  12 februari 2019
 • Organisatie met opdracht:
 • Standplaats:
  Capelle aan den IJssel
 • Opleidingsniveau:
  HBO/Post-HBO
 • Duur opdracht in maanden:
  3
 • Aantal uren per week:
  15
 • Datum laatste update:
  12 februari 2019

Kort bedrijfsprofiel:

Word lid of log in


Taken & verantwoordelijkheden:

Startdatum: 06-03-2019
Einddatum: 06-06-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 18
Sluitingsdatum: 20-02-2019 om 17:00 uur

De functie op hoofdlijnen

- Je beoordeelt de rechtmatige instroom van nieuwe aanvragen levensonderhoud.
- Je verricht (thematische) bestuursrechtelijke onderzoeken ter voorkoming en bestrijding van fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van uitkeringen.
- Je verzamelt in het kader van de onderzoeken alle relevante gegevens en voert een dossieranalyse uit.
- Je treedt op als toezichthouder en voert controle- en confrontatiegesprekken.
- Je legt in samenspraak met de senior medewerker van het team Handhaving (on-)aangekondigde huisbezoeken af.
- Je maakt rapportages, besluiten en beschikkingen over de handhavingsonderzoeken en legt zo nodig boetes op.
- Je geeft voorlichting aan casemanagers op het gebied van fraudepreventie en onderhoudt de contacten met diverse disciplines.
- Je signaleert feiten en ontwikkelingen op fraudegebied en je draagt bij aan de ontwikkeling van het fraudebeleid.
- Je ondersteunt, begeleidt en adviseert in samenwerking met de Handhavers de Casemanagers op het gebied van fraudealertheid, fraudesignalering, fraudebestrijding en fraudepreventie.


Profiel van de geschikte interim professional:

- minimaal afgeronde HBO diploma
- minimaal 2 jaar recente aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie en het vakgebied
- recente kennis van de Participatiewet, aanverwante regelingen en ruime aanvullende kennis op het eigen vakgebied
- minimaal 2 jaar recente gemeentelijke werkervaring
- kennis en ervaring met het programma SUITE4WIZ