Profiel interim professional

    110 - 130
Ik krijg er energie van om de samenhang tussen organisatie, informatie en systeemcomponenten te kunnen vangen in een enterprise architectuur die bijdraagt aan de doelstellingen van de onderneming, en ook van het daadwerkelijk vormgeven van zo’n architectuur. Na een opleiding in bedrijfskundige informatica, met specifieke aandacht voor management informatie systemen heb ik de jaren daarna gewerkt in de financiële administratie, software geïmplementeerd, waaronder ERP, maar vooral ook van binnenuit meegedraaid met de bedrijfsvoering. Daarin zag ik wat mensen met ICT doen en wat ICT met mensen doet. Ervaring heb ik opgedaan, in grotere projectmatig werkende organisaties, rond besturingsinformatie en administratieve organisatie, functionele ERP inrichting, technische infrastructuur en (al dan niet uitbesteed) beheer. Hierdoor kan ik in het verlengde van een conceptuele uitwerking, door snel te schakelen tussen de verschillende domeinen, ook de vertaling naar concrete resultaten vormgeven. Waar nodig door hands-on bij te schakelen of prototypes op te zetten. In de verschillende functies en rollen die ik heb vervuld, is deze inhoudelijke en architectuurgerichte insteek steeds de grondtoon geweest. Met alle waardering voor de beschikbare frameworks, ben ik er ook van overtuigd dat een brede interesse en een stuk gezond verstand zeker zo belangrijk is om tot praktisch werkende oplossingen te komen. Men schrijft mij daarmee de volgende kenmerken toe: • Sterk analytisch, op diverse abstractieniveau’s • Zelfstandig werkend met een groot verantwoordelijkheidsgevoel • Complexe zaken helder uit kunnen leggen • Probleemoplossend vermogen, bruggenbouwer, • Toegankelijk, collegiaal, omgevingssensitief • Komt tot werkende resultaten, flexibel, creatief

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

HEAO Bedrijfskundige Informatica Haagse Hogeschool 1993 HBO/Post-HBO Afgerond
VWO De Driestar 1984 Afgerond

    Werkervaring

jan 14 - heden

4-Axes BV
Eigenaar:
ICT Architectuur en Consultancy. Inzet van de breedte aan ervaring en skills in voorkomende projecten.

okt 06 - dec 13

VolkerWessels Telecom BV
Manager ICT:
- Leveren van beheerde interne ICT diensten, met gebruikmaking van uitbestede diensten.
- Opzetten en uitwerken van de ICT- en Informatiestrategie, -architectuur en –beleid voor geheel VolkerWessels Telecom
- Vanuit inhoudelijke expertise advisering van de BU’s bij informatieprojecten. Als architect, opdrachtgever en projectleider sturing geven aan verschillende infrastructurele of informatiegerelateerde projecten.
- Inkoop, Contract- en SLA management rond alle ICT aspecten tot 2013. Hierna is dit overgedragen aan de nieuw opgezette centrale Inkoopafdeling.
- Budgettering, verwerking, doorbelasting en –verantwoording van de ICT financiën via de structuur van een productcatalogus.
- Opzetten van en/of invulling geven aan overlegstructuren met de business units, leveranciers, en de centrale VolkerWessels concern ICT.
- HR Management van de centrale ICT afdeling van (in 2007) 8 medewerkers, in 2010 uitgebreid tot 23 medewerkers.

mei 04 - okt 06

VolkerWessels Telecom BV
Management Consultant:
In deze functie verantwoordelijk voor:
- Advies aan directie en business units over optimalisering van de informatiehuishouding
- Architectuur van de bedrijfsinformatiesystemen
- Functionele sturing richting functioneel applicatiebeheerders op inhoudelijke vraagstukken
- Projecten in de ERP en informatiehuishouding, zowel managerial als inhoudelijk
- Na de reorganisatie in 2005 tevens verantwoordelijk voor
o Instandhouding en beheer van de centrale informatiesystemen
o De HR voor de resterende centrale ICT afdeling van 7 personen.
o Budgettering en financiële doorbelasting van de integrale ICT kosten
o Aansturing en optimaliseren van de regievoering op de uitbestede diensten m.b.t. netwerinfrastructuur, serverinfrastructuur en werkplek.

jan 00 - mei 04

R. Hulsman Consultancy BV
Consultant:
Naast verschillende optimalisatietrajecten in het ERP domein, tevens enkele meer technisch geörienteerde conversie- en migratietrajecten integraal uitgevoerd, waarbij het handelsmerk was om de downtime voor de klant tot een minimum terug te brengen door een slimme gecombineerd functioneel en technische aanpak.

Na aantrekken van een technische consultant / developer ontwikkeling van een webbased BaanIV GUI, en, in samenwerking met enkele andere ZZP-ers aan Internal Control en Audit software.

Opdrachtgevers: Baan, Profuse, VW Netwerk Bouw, Wilma Bouw, Nieuwenhuis Bouw, Solution6000, Delta Nutsbedrijven en Carrier Services.

mei 94 - dec 99

Baan Nederland
Applicatieconsultant senior:
In deze en voorgaande functie gedetacheerd bij middelgrote klanten als Croon Electrotechniek, Electron, Stork IT en Imtech Projects , met name in de Electrotechnische Installatiebranche, met als verantwoordelijkheid het adviseren rond concepten en oplossingen in het gebruik van de ERP software van Baan.

Binnen de ET-branche intensief betrokken geweest bij de problematiek rond artikelbeheer, en ontwikkeling van een branch-specifieke toepassing hieromtrent op basis van het Electro Technisch Informatie Model (ETIM)

Door mijn ervaring over de breedte van ERP in de ET Installatiebranche in 1998 als “concept integrator” toegevoegd aan het ERP implementatieteam van CMG bij KPN Netwerkbouw, welk project voor de eeuwwisseling gerealiseerd moest zijn.
Hierbij was de uitdaging om een flow van >100.000 projecten per jaar op een stabiele manier op ERP basis te verwerken, waarbij forecast, sales, calculatie, projectuitvoering en financiën tot een efficiënt werkend samenhangend geheel werd gebracht.

mei 92 - mei 94

Baan Nederland
Applicatiespecialist:
Verantwoordelijk voor het op locatie van de klant uitvoeren van het functioneel applicatiebeheer en applicatiesupport op de Baan ERP software.

mei 90 - mei 92

Technogroep Nederland BV
Bedrijfsadministrateur:
Verantwoordelijk voor het inrichten van de geautomatiseerde boekhouding en boekhoudkundige processen van een doorstart in las- en constructie projecten t.b.v. de petrochemische en voedingsindustrie (Projects), alsook het later geacquireerde Vryhof Ankers dat zich bezig hield met de bouw van scheepsankers (Project Industries).

sep 85 - mei 90

Administratiekantoor Graafland Krijgsman
Administratief medewerker:
Verantwoordelijk voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van (met name fiscale) jaarrekeningen voor klanten uit het MKB.
In deze functie tevens de overgang van boekhoudmachine naar PC –georienteerde boekhoudsoftware getrokken, en verschillende spreadsheetmodellen uitgewerkt ter ondersteuning van het opstellen van jaarrekeningen.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal

Overige vaardigheden

ERP, BaanIV, Informatie-architectuur, Bedrijfsprocessen , Datamigraties, (Power)BI, Outsourcing, Finance

Hobby's/sport/interesses:

Enterprise Architectuur


Filosofie


Bouwen en verbouwen