Profiel interim professional

    70 - 100
Marleen heeft als zeer ervaren HR-professional ruim 20 jaar ervaring met advisering over en het faciliteren van HR- en organisatieontwikkeling. Marleen heeft haar “roots” als bedrijfskundige ingezet in het HRM-werkveld. Ze heeft dat in de afgelopen jaren met name gedaan bij verschillende onderdelen van de Rechtspraak. Ze is daar o.a. verantwoordelijk geweest voor vernieuwing van het HR-beleid en de HRM-functie en het realiseren van een cultuurverandering. Dit heeft zij gedaan door uitvoering van trajecten op het gebied van leiderschap, gedragsverandering en kennisdeling. Op dit gebied heeft ze ook veel training gegeven aan leidinggevenden, juridische professionals en adviseurs bedrijfsvoering. Daarvoor heeft ze haar focus op de “organisatie in verandering” opgebouwd en versterkt in de consultantcy-organisaties &Samhoud en GITP. Voor deze consultancy organisaties heeft ze diverse opdrachten uitgevoerd op het gebied van organisatie-, cultuur en gedragsverandering.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Bedrijfskundige Economie Vrije Universiteit Amsterdam 1994 Universiteit Afgerond
Coachen met Ziel en Zakelijkheid Blankesteijn en Partners 2015 HBO/Post-HBO Afgerond
Leergang Corporate Learning Foundation for Corporate Education 2012 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

jan 15 - okt 18

Rechtbank Amsterdam
Senior HRD adviseur/adviseur leren & ontwikkelen:
- Adviseren van bestuur en MT over organisatieontwikkeling en inzet leren & ontwikkelen om verandering en   doelen te bereiken. 
- Opstellen van strategisch- en tactisch opleidingsplan. 
-  Vormgeven, ontwerpen en evalueren van leer- en ontwikkeltrajecten. 
- Coördinatie van opleidingsactiviteiten
- Verantwoordelijk voor inkoop en inhuur trainers en docenten.
- Faciliteren en coachen van leidinggevenden en teams bij realiseren gewenste verandering, cultuur en gedrag.
 - Doorontwikkelen van MD-beleid en vertalen naar programma leiderschapsontwikkeling. 
- Sparingspartner voor leidinggevenden.

jan 12 - okt 18

De Rechtspraak
Trainer, procesbegeleider, intervisiebegeleider, coach:
Trainer 'soft skills',  procesbegeleider, intervisiebegeleider en coach voor leidinggevenden, juridische professionals, adviseurs bedrijfsvoering.


jan 13 - jan 15

Programma Kwaliteit en innovatie
Adviseur organisatieontwikkeling:
Interimopdracht programma Kwaliteit en Innovatie
Projectleider programma Cultuur & Leiderschap
Verantwoordelijk voor realiseren gedrags- en cultuurverandering binnen de Rechtspraak als gevolg van digitalisering
Adviseren van besturen van de verschillende rechtbanken
Opstellen plan van aanpak
Zorgdragen voor besluitvorming
Procesbegeleiding van diverse workshops, bijeenkomsten en overleggen
Resultaat: gemeenschappelijke gedragsprincipes binnen de Rechtspraak (>10.000 medewerkers)


jan 12 - jan 13

Raad voor de rechtspraak
MD adviseur:
Interimopdracht
Verantwoordelijk voor benoemingsprocedure 15 presidenten en 30 bestuursleden binnen 9 maanden.
Adviseur van leden Raad voor de rechtspraak
Voorbereiden van besluitvorming, signaleren van knelpunten, adviseren over invulling van procedure, voorbereiden van gesprekken met kandidaten. 
Uitvoeren vlootschouw
Adviseren over- en ontwerpen van ontwikkeltraject bestuurders (top 50). - 

jan 06 - jan 12

Rechtbank Amsterdam
HR Businesspartner en projectleider leiderschapsontwikkeling:

jan 00 - jan 05

GITP
Organisatieadviseur:

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Frans Basis
Duits Basis

Overige vaardigheden

Projectleiding
Advisering
Faciliteren
Procesbegeleiding
Coachen


Hobby's/sport/interesses:

Hardlooptrainer Atletiekunie
Hardloper: 10 km tot marathon, subtop Masters-niveau
Triathlon: van 1/8 tot 1/2 distance
Teambegeleider hockey JB 1