Profiel interim professional

    70 - 85
Professioneel, zakelijk en senior , ondernemend, brede interesse, enthousiast, sociaal persoon, geduldig, kan prioriteiten stellen, stressbestendig en erg flexibel, communicatief sterk, snel schakelen, leergierig. Heb brede ervaring in het HR vak en ik werk graag als interim HR adviseur/HR Business Partner. Ik ben een HR Business Partner, waarbij ik zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau werk. * HR processen * Leadership development * Performance management * Change management * Succession Planning * Talent Management * Policy Deployment * Lean management * Duurzame inzetbaarheid * Re-integratie/verzuim * Project management *

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

HBO Bachelor Personeelsmanagement NCOI 2011 HBO/Post-HBO Studerend
Masterclass Strategisch HRM NCOI 2014 Niet vermeld
Register Case Manager CS opleidingen 2017 HBO/Post-HBO Studerend

    Werkervaring

jan 00 - heden


:
Hieronder vind u een opsomming van mijn interim opdrachten. Mijn complete cv met mijn complete werkervaring is uiteraard beschikbaar.


2016 - september Start HR Advies Online - een online HR bedrijf. Ik ondersteun MKB bedrijven, die geen HR afdeling hebben of die hun HR afdeling willen professionaliseren. Ik werk ook als extern vertrouwenspersoon en casemanager verzuim. Tot mijn klantenkring behoren o.a. de volgende bedrijven: Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, VBR Turbinepartners, Hoekmine, NovioTax, van den Bergh beveiliging & telecom, Autobedrijf Hooijer, Xurista, Percuros, WBO.


2007 – heden PEC Service - Interim HR professional

Voor PEC Service ben ik verantwoordelijk voor HR advies en werkzaamheden voor de 80 bedrijven
waarmee we samenwerken.

16.02.2016 – 19.05.2016 MBI De Betonmeesters – interim HR Business Partner
Producent en leverancier van hoogwaardige betonproducten

Ik ben bij MBI een tussenpaus. 15 mei begint daar een nieuwe HR Business Partner en ik ben
verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van alle vestigingen in Nederland.

26.11.2015 – 03.03.2016 Bavaria – interim HR Business Partner
Bierbrouwer in Lieshout

Ik ben bij Bavaria een tussenpaus. 1 maart begint daar een nieuwe HR Business Partner en ik ben
verantwoordelijk voor het ondersteunen en adviseren van de bottelarij en de technische organisatie.

1.07.2015 – 25.11.2015 BMN Nederland – interim Sr. HR adviseur Arbeidsvoorwaarden en arbeidsjuridische zaken
Bouwmaterialengroothandel in Veghel

Landelijk concern met 78 vestigingen. Ik ben landelijk verantwoordelijk voor alle arbeidsvoorwaarden en
arbeidsjuridische zaken. Tijdens mijn opdracht heeft een reorganisatie plaatsgevonden.

Mijn succesvolste projecten bij BMN
• opzetten sanctiebeleid
• updaten personeelsregelingen
• reorganisatie (landelijk)

01.03.2015 – heden Percuros – interim HR Business Partner
Biotechnologisch bedrijf in Leiden

Bij Percuros ben ik bezig met het opzetten van het HR beleid. Het bedrijf is hard gegroeid de laatste jaren
en er is behoefte en vraag naar meer structurering op HR gebied.

01.11.2014 – 31.12.2014 IFK
auteurswerkzaamheden PE plus – actualiteiten arbeidswetgeving 2015, WWZ, Participatiewetgeving

20.09.2012 – 16.10.2014 Bosch Thermothechniek (Nefit) – interim HR Business Partner

Producent en ontwikkelaar van verwarmingsproducten en waterboilers
• De HR Business Partner is onderdeel van het MT van de Business Unit
• Pro actief adviseren, ontwikkelen en borgen van HR activiteiten en beleid binnen afdelingen
• Vertalen van organisatieontwikkelingen naar HR Activiteiten
• Uitbrengen van advies, gevraagd en ongevraagd naar het lijnmanagement
• Toezien op een gedegen opzet en toepassing van HR activiteiten door het lijnmanagement
• Coachen van lijnmanagement in de uitvoering van HR activiteiten
• Begeleiden van verandertrajecten (oa. samenvoeging afdelingen)
• Organiseren van workshops om oa verandertrajecten te begeleiden
• Coördineren van projecten, van a tot z
• Zelfstandig bemiddelen in arbeidsconflicten en andere personele aangelegenheden
• Opstellen managementrapportages
• Structureel overleg met afdelingshoofden en groepsleiders over afdelingsontwikkelingen, om pro actief en
bedrijfsmatig te adviseren in HR issues
• Werving- en selectiegesprekken, begeleiden Talentmanagement, succession planning

09.02.2012 – 20.08.2012 Lovink Technocast – interim HR Adviseur

IJzergieterij in Terborg
In 2010 heb ik 6 maanden gewerkt bij Lovink. De werkzaamheden zijn ongeveer gelijk aan die periode,
met uitzondering van mijn deelname in het projectteam voor een nieuw ERP systeem.

11.10.2011 – 06.03.2012 Banner Pharmacaps – interim HR Officer

Pharmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in softgels in Tilburg
• Reguliere operationele HR zaken
• Uitvoering en intensieve begeleiding van het verzuimreductieplan
• Uitvoering en coördinatie van HR actiepunten in het plan van aanpak van de RI&E 2010
• Proactief advies aan en samenwerking met leidinggevenden Productie
• Begeleiding ontslagtrajecten
• Bemiddeling arbeidsconflicten
• Aanspreekpunt HR voor de organisatie


25.05.20111 – 27.08.2011 Bosch Transmission Technology – interim HR Business Partner

Specialist in de ontwikkeling en productie van stalen duwbanden voor transmissies in Tilburg
• Pro actief adviseren, ontwikkelen en borgen van HR activiteiten en beleid binnen afdelingen
• Vertalen van organisatieontwikkelingen naar HR Activiteiten
• Uitbrengen van advies, gevraagd en ongevraagd naar het lijnmanagement
• Toezien op een gedegen opzet en toepassing van HR activiteiten door het lijnmanagement
• Coachen van lijmanagement in de uitvoering van HR activiteiten
• Bemiddelen in arbeidsconflicten en andere personele aangelegenheden
• Opstellen managementrapportages
• Structureel overleg met afdelingshoofden en groepsleiders over afdelingsontwikkelingen, om pro actief en bedrijfsmatig te adviseren in HR issues
• Werving- en selectiegesprekken


30.11.2010 – 01.03.2011 Robert Bosch Security Projects HR Business Partner

Professionele dienstverlener in safety- en security oplossingen in Hoevelaken
• Het ondersteunen van de Manager HR bij de uitvoering van de HR taakvelden;
• Zelfstandig verantwoordelijk voor de operationele en advies HR taken binnen Bosch Hoevelaken en
Barneveld
• Het adviseren van leidinggevenden en medewerkers over HR zaken, structurele overlegstructuur met MT
leden
• Stelt procedures, formulieren en informatiedocumenten c.q. rapportages ten aanzien van de toegewezen
vakgebieden op
• Organiseert daarbij de overlegvormen die voor betreffende adviezen noodzakelijk zijn
• Toetst de werking van de instrumenten voor de haar toegewezen vakgebieden
• Geeft voorlichting over de werking van de HR procedures en richtlijnen. Overlegt ten aanzien van gewenste
verbeteringen
• Draagt binnen de afdeling zorg voor een goede kennisoverdracht
• Bereidt afspraken met externe partijen voor ten behoeve van in te huren dienstverlening
• Verantwoordelijk voor werving en selectie en juridische procedures

21.06.2010 – 31.08.2010 T-Systems bv – Medewerker HR Services

Beheer van ICT systemen, onderdeel Deutsche Telekom in Vianen
• Het uitvoeren van de Front- en BackOffice HR-diensten en in dat kader ben je het aanspreekpunt voor
manager, medewerker en HR collega’s; proces van in- en uitdiensttreding, verwerken van personele
mutaties, ziek- en herstelmeldingen, opleidingsregistratie etc.
• het werken met en optimaliseren van verschillende HR applicaties en interfaces zoals SAP, Skillsoft (e-
learning), Peopleclick (recruitment), Who-is-who, MyMaetisMonitor, Contractor-registratietool etc.
• Het uitvoeren van HR rapportages taken zoals het maken van maandelijkse overzichten voor headcount,
verlof, costcenter wijzigingen etc.
• Het verder uitbouwen van de advies- en vraagbaakfunctie aan de front-Office en het mee bouwen aan het
verder professionaliseren van het HR Service team.

18.01.2010 – 18.06.2010 Lovink Technocast bv – interim HR Adviseur

IJzergieterij in Terborg
• Er voor zorgdragen dat de ‘basics’ van HR up to date kunnen worden aangeboden: informatie omtrent
CAO/arbeidsvoorwaarden/bedrijfsregelingen, ziekteverzuimbegeleiding, arbo voorzieningen, werving &
selectie, organisatie flexkrachten, uitstroombegeleiding, reguliere opleidingen
• Uitoefenen van de functie als HR Adviseur ter ondersteuning van het lijnmanagement van de Productie
eenheden in Nederland als eerste aandachtsveld
• Mede behartigen van personeelsregistratie, personeelsadministratie, urenregistratie
• Onderzoek naar kosten/baten inhouseconstructie leverancier flexkrachten
• Het opzetten van selfservice voor leiding en medewerkers ten aanzien van HR administratie, regelingen,
procedures, beleidsinstrumenten
• Het verankeren van ziekteverzuimbegeleiding en arbo ‘in de lijn’
• Aan de hand van de relevante kengetallen rapporteren over de voortgang en resultaten
van HR projecten en HR processen

01.06.2009 - 31.10.2009 Logitech Europe SA – interim HR Manager

Distributeur van innovatieve, hoogwaardige randapparatuur in Nijmegen
• verantwoordelijk voor de HR afdeling
• adviseren en ondersteunen van het management bij de uitvoering en ontwikkeling van het HR-beleid in de
breedste zin van het woord
• lid van het EMEA HR team
• initiëren en coördineren van werving en selectieprocedures
• adviseren ten aanzien van functionering, beoordelingsgesprekken en loopbaanbegeleiding
• coördineren van interne en externe trainingen
• bewaken van juiste toepassing van de Arbo-wet
• introductie managers handboek en verzuimsysteem
• In samenwerking met hoofdkantoor Logitech Zwitserland verantwoordelijk voor primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden
• up-to-date houden en naleven van HR procedures
• participatie in Europese HR projecten
• alle correspondentie in de Engelse taal

24.11.2008 - 01.04.2009 Logitech Europe SA – interim HR coördinator

Distributeur van innovatieve, hoogwaardige randapparatuur in Nijmegen
• aanspreekpunt voor de organisatie in Nijmegen, voor managers en medewerkers
• verantwoordelijk voor personeelsadministratie en dossiers
• pensioeninformatie
• personeelswijzigingen
• registratie van ziekte
• contacten met de Arbodienst
• aanleveren van personeelsgegevens
• mutaties aanleveren ten behoeve van personeelsadministratie in Peoplesoft

21.09.2008 – 31.12.2008 Cehave – interim Parttime medewerker personeelsadministratie

Producent van diverse soorten voer voor dieren te Veghel
• verantwoordelijk voor personeelsadministratie in Perman II
• verbeteren processen personeelsadministratie
• update indiensttredingprocedure
• griepprikproject

07.04.2008 - 20.09.2008 Cehave Landbouwbelang – interim HRM secretaresse inclusief personeelsadministratie

Producent van diverse soorten voer voor dieren te Veghel
• receptie aansturen (coördinatie)
• werkzaam voor HR Manager en 3 HR adviseurs
• secretariële werkzaamheden
• correspondentie binnen- en buitenland
• administratieve personeelswerkzaamheden in Perman II
• organiseren HR meetings
• organisatie introductieontbijt
• organisatie Sinterklaasviering
• meedenken en notuleren vergaderingen
• werkprocessen verbeteren op HR afdeling (meedenken en initiatief tonen)

14.01.2008 - 01.08.2008 K2 Den Bosch – interim HR medewerker

Kenniscentrum voor Jeugd en Gezin in Den Bosch
• verslaglegging competentiecyclusgesprekken
• reorganisatie van en digitaliseren van personeelsdossiers

01.11.2007 – 20.01.2008 Pamgene International BV – interim Controlling medewerkster

Biotechnologisch bedrijf in Den Bosch
• inwerken opvolgster
• crediteuren- en debiteurenadministratie
• BTW en CBS aangiften
• voorraadbeheer materialen cleanroom
• inkoop materialen cleanroom

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

MS Office 2007 Groothedde 2008
Neuland Moderatiemethode Neuland 2014

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Frans Basis
Duits Basis

Overige vaardigheden

Ik heb respect voor medewerkers op de werkvloer, die vanuit hun overtuiging en motivatie elke dag weer dezelfde werkzaamheden doen en die trots zijn op het product dat ze maken. Daar haal ik mijn motivatie vandaan.

Projecten binnen HRM, zoals verlagen verzuimbeleid, re-ïntegratietrajecten, creëren, introduceren en inbedden van Performance related Pay , werving en selectie, opleidingen, in- en uitstroomtrajecten, zelfstandig begeleiden van ontslagtrajecten, updaten HR processen. Verandertrajecten waaronder samenvoeging van afdelingen, aanpassingen in mobiliteitsplannen, vervroegd pensioensituaties.

Hobby's/sport/interesses:

Ik draag Stichting Het Wijze Weeskitten en Stichting Poezesnuitjes een warm hart toe. Zij zetten zich belangeloos in voor zwangere zwerfkatten en kittens. Ik steun hierin zoveel als ik kan. Dit geldt ook voor War Child en Stichting Hulphond.

Verder ben ik geinteresseerd in fotografie, fietsen, koken, stedentrips, mijn katten en ga ik graag op vakantie naar eilanden.