Profiel interim professional

    85 - 100
Ik lever op daadkrachtige en efficiënte wijze een nieuwe impuls voor organisaties. En dat met veel oog voor zowel het organisatiebelang als het belang van de individuele medewerkers. Ervaring heb ik verkregen als leidinggevende op het gebied van Bedrijfsvoering en/of Middelen bij een grote verscheidenheid aan gemeenten. Onder meer Dordrecht (hoofd concerncontrol), Hendrik-Ido-Ambacht (hoofd Bestuurszaken), Werkendam (unitmanager Middelen) en Dronten (directeur bestuurs- en managementondersteuning). Soortgelijke functies heb ik vervuld bij de Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Justitie. In de organisaties waar ik werkzaam was heb ik bijgedragen aan reorganisaties, fusies, het operationaliseren van bezuinigingstaakstellingen en het optimaliseren van de P&C-cyclus. Kenmerkend voor mijn gedrag is naast mijn deskundigheid mijn optimisme en een goed gevoel voor humor. Uitgangspunt is dat medewerkers met plezier werken aan een zo goed mogelijk resultaat.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Postdoctorale controllersopleiding Vrije Universiteit 1996 Post doctoraal Afgerond

    Werkervaring

jan 12 - heden

gemeente Werkendam
Unit Manager Middelen:
- Loco-gemeentesecretaris;
- MT-lid;
- Lid van de auditcommissie;
- Verantwoordelijk voor de aansturing van de unit, bestaande uit de vakgebieden Financieel beleid en administratie, Belastingen, P&O, Informatiemanagement en de bodedienst;
- Verantwoordelijk voor de realisatie van de begroting, jaarrekening, kadernota en bestuursrapportages;
- Verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van human resource management;
- Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de aanstaande fusie met een tweetal andere gemeenten;
- Verantwoordelijk voor doorontwikkeling van Digitaal en Zaakgericht Werken (DZW);

jan 11 - jan 12

Epsi-Europe BV
Hoofd Financiën / bedrijfsvoering:
- Verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering;
- Verantwoordelijk voor begroting en jaarrekening;
- Verantwoordelijk voor budgetopstelling, budgetrapportages en cashmanagement;
- MT-lid.

jan 06 - jan 11

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Hoofd Bestuurszaken / bedrijfsvoering:
- Verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling, bestaande uit de vakgebieden Financiën, Planning & Control, Facilitaire Zaken, ICT, Juridische zaken, Personeelszaken en Bestuursadvisering;
- Verantwoordelijk voor de realisatie van de begroting, jaarrekening, perspectiefnota en managementrapportages;
- Projectleider met betrekking tot de ontwikkeling en invoering van een nieuw P&C - instrumentarium
- Mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en operationalisering van het Shared Service Center Drechtsteden;
- Projectleider voor de overgang van medewerkers van de gemeente naar het nieuw gevormde Shared Service Center;
- Eerste aanspreekpunt voor de wethouder Financiën, Grondexploitaties en Personeelszaken;
- MT-lid.

jan 04 - jan 06

Provincie Zuid-Holland
Projectleider ontwikkeling en implementatie ven een nieuw:
stuurinstrumentarium m.b.t. loonkosten - en formatiebeheer
- verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van een stuur- en beheersinstrumentarium op het gebied van personele budgetten, formatie, realisatiecijfers en personele bezetting.

jan 03 - jan 04

Gemeente Dordrecht
Hoofd Concerncontrol:
- Op concernniveau verantwoordelijk voor de realisatie van begroting, jaarrekening en managementrapportages;
- Optimaliseren van de controllers-functie;
- Eerste adviseur van de wethouder Financiën;
- Optimalisering van de kaderstelling op het gebied van P&C en het herstructureren van de P&C-cyclus;
- MT-lid

jan 02 - dec 02

Gemeente Dronten
Hoofd van de afdelingen FIN:
P&O, I&A, BJZ, DIV en FaZa;
Directeur van de dienst Bestuurs- en Management Ondersteuning
- Afdelingshoofd/directeur en controller;
- verantwoordelijk voor een reorganisatie van een aantal afdelingen
tot een dienst Bestuurs- en Management Ondersteuning (BMO);
- MT-lid.

jan 00 - dec 01

Ministerie van Justitie
Directie Rechtspleging:
Hoofd Planning & Control / hoofd FEZ
- Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe planning- en controlcyclus tussen het ministerie en de gerechten in het kader van een gewijzigde bekostigings-systematiek;
- bijdragen aan de reorganisatie van de directie Rechtspleging in het kader van de totstandkoming van de Raad voor de Rechtspraak;
- verantwoordelijk voor de opbouw van de sectie FEZ na de totstandkoming van de Raad voor de Rechtspraak.

jan 00 - dec 00

dienst Bestuurs
Directeur:
en Management Ondersteuning
- verantwoordelijk voor het aansturen van de dienst;
- verantwoordelijk voor de operationalisering van het stuur- en beheerinstrumentarium, verantwoordelijk voor teambuilding;
- MT-lid.

jan 99 - dec 99

Gemeente Noordwijk
Hoofd Financiën:
verantwoordelijk voor de reorganisatie van de afdeling en het ontwikkelen van een stuur- en beheersinstrumentarium voor de
gehele gemeentelijke organisatie.

jan 98 - jan 99

Ministerie van Justitie
Hoofd FEZ:
verantwoordelijk voor het optimaliseren van de planning en control
cyclus en de dienstverlening aan de rechtbank en het OM.

jan 95 - jan 98

Gemeente Naaldwijk
Manager Middelen:
leidinggevend over de onderdelen Financiën, Interne zaken, P&O
en Automatisering;
- MT-lid.

jan 91 - jan 95

gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer:
Hoofd Financieel beleid
- leidinggevend over de afdeling, verantwoordelijk voor de begrotingsopstelling, de managementrapportages, de jaarrekening,
treasury en budgettering.

jan 88 - dec 90

Bestuursdienst van de gemeente
Coördinator Financieel beleid:
verantwoordelijk voor toetsing van begrotingen en jaarrekeningen
van een aantal gemeentelijke diensten, alsmede bestuurlijke
advisering.

jan 85 - jan 88

Ministerie van W.V.C
Senior beleidsmedewerker Financieel Economische Aangelegenheden:
leveren van een bijdrage aan de kostenbeheersing van de bouw
binnen de intramurale gezondheidszorg en bewaking van het bouwkostenplafond.

jan 83 - jan 85

Ministerie van W.V.C
Beleidsmedewerker Informatievoorzieningbeleid:
Opstellen AMVB's ter uitvoering van de informatica- artikelen uit de Wet ziekenhuisvoorzieningen en de Wet
ambulancevervoer en zorgdragen voor de uitvoering.

jan 81 - jan 83

Gemeente Rotterdam
Beleidsmedewerker Welzijn:
Vormgeven van het welzijnsbeleid binnen een deelgemeente.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed

Overige vaardighedenHobby's/sport/interesses:

penningmeester Stichting Zuiderlokaal

penningmeester Stichting Vreewijk 100 jaar

penningmeester Stichting Pro rugby

Hobby: hardlopen