Profiel interim professional

    45 - 90
Hands on Finance en Operations professional, gespecialiseerd in creditmanagement. 15 jaar creditmanagement ervaring en bewezen toegevoegde waarde voor meerdere opdrachtgevers. Ervaring op breed vlak van uitvoerend (facturatie, debiteurenbeheer, credit control en gerechtelijke incasso) tot leidinggevende ervaring en procesoptimalisatie.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Management, Economie en Recht Hogeschool van Amsterdam 1998 HBO/Post-HBO Afgerond
HAVO Abstede College te Utrecht 1994 MBO Afgerond
MAVO Koningin Wilhelmina College 1992 MBO Afgerond

    Werkervaring

apr 16 - heden

Remondis Nederland B.V
Credit controller ad interim:
Werkzaamheden:
• Herstructureren en optimaliseren van de afdeling debiteurenbeheer.
• Verantwoordelijk voor de afdeling debiteurenbeheer (met +- 10.000 (nationale en internationale) klanten.
• Halvering DSO binnen 6 maanden.
• Incasso complexe dossiers.
• Juridisch (incasso) advies.
• Rapportages en analyses opstellen voor de directie.
• Opleiden/ coachen/ aansturen debiteurenbeheerder.

jan 12 - heden

Creditman Experts
Eigenaar Creditman Experts, gevestigd te Almere:
Als ZZP'er op freelance/ detacheringbasis verlenen van creditmanagement diensten. Zie ook: www.creditmanexperts.nl

Werkzaamheden:
• Facturatie.
• Debiteurenbeheer.
• Creditcontrol.
• Gerechtelijke incasso.
• Juridisch (incasso) advies.
• Procesoptimalisatie.

feb 14 - apr 16

Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Credit controller ad interim:
Werkzaamheden:
• Herstructureren en optimaliseren van de afdeling debiteurenbeheer.
• Verantwoordelijk voor de facturatie en debiteurenbeheer.
• Incasso complexe dossiers.
• Rapportages en analyses opstellen voor de directie.
• Opleiden/ coachen/ aansturen debiteurenbeheerder.
• Ondersteunen bij maandrapportages en maandafsluitingen.

jan 08 - dec 12

Vesting Finance
Manager Juridische Zaken:
Werkzaamheden:
• Bij een van de grootste en meest toonaangevende creditmanagement organisaties van Nederland was ik eindverantwoordelijke van de afdeling Juridische Zaken (+- 30 fte).
• Onze afdeling was verantwoordelijk voor het opstarten van alle gerechtelijke procedures en het behandelen en begeleiden van alle gerechtelijke trajecten voor onze cliënten, met als doel het innen van openstaande vorderingen. Verder verzorgden wij juridische trainingen en verstrekten wij juridische
adviezen aan onze cliënten en collega's.
• Ik was mede verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie, het beheer en de bewaking van de SAS 70 type II verklaring (en later de ISAE 3402) binnen onze afdeling.

jan 06 - jan 08

Vesting Finance
Assistent Manager Juridische Zaken:
Werkzaamheden:
• Het assisteren en ondersteunen van de Manager Juridische Zaken op operationeel -en beleidsmatig vlak.

jan 05 - jan 06

Vesting Finance
Jurist, Vesting Finance te Hilversum:
Werkzaamheden:
• Het opstarten van gerechtelijke (incasso) procedures bij de kantonrechter.
• Contacten (telefonisch en schriftelijk) onderhouden met debiteuren, advocaten van de wederpartij, de rechtbank, cliënten, gerechtsdeurwaarders, schuldhulpinstanties.
• Voeren van onderhandelingen met de debiteuren en gemachtigden van debiteuren met als doel zo snel en efficiënt mogelijk innen van openstaande vorderingen.
• Verwerken van binnen gekomen betalingen in eigen dossiers.
• Het opstellen van vele verstek -en verweerdagvaardingen in diverse soorten vorderingen (BtoB, BtoC, huurvorderingen, etc.).
• Het schrijven van conclusies en akten in eigen dossiers.
• Het bijwonen van alle comparities van partijen en getuigenverhoren in eigen dossiers bij de kantonrechter.
• Het juridisch adviseren van cliënten en collega's.

jan 03 - jan 05

Vesting Finance
Juridisch Medewerker, Vesting Finance te Hilversum:
Werkzaamheden:
• Het verwerken van inkomende juridische poststukken.
• Debiteuren bellen en aanschrijven in pregerechtelijke fase om betaling van de vordering te bewerkstellingen zonder tussenkomst van de rechter.
• Voeren van onderhandelingen met de debiteuren en gemachtigden van debiteuren met als doel zo snel en efficiënt mogelijk innen van openstaande vorderingen.
• Verwerken van binnen gekomen betalingen in eigen dossiers.
• Het voorbereiden en begeleiden van alle gerechtelijke (incasso)procedures bij de kantonrechter en de rechtbank.
• Het onderhouden van (schriftelijke en telefonische) contacten met debiteuren, cliënten, gerechtelijke instanties, advocatennetwerk, deurwaarderskantoren en schuldhulpinstanties.
• Het opstarten van relatief eenvoudige gerechtelijke (incasso)procedures bij de kantonrechter.
• Dagvaardingen opgesteld in diverse soorten vorderingen (BtoB, BtoC, huurvorderingen, etc.).
• Relatief eenvoudige conclusies en akten geschreven in verweerprocedures.
• Comparities van partijen en getuigenverhoren bijgewoond bij de kantonrechter.
• Juridische adviezen verstrekken aan cliënten en collega's.

jan 01 - jan 03

Vesting Finance
Administratief Juridisch Medewerker:
Werkzaamheden:
• Het verwerken van inkomende juridische poststukken.
• Het verwerken van alle inkomende (voornamelijk juridische) poststukken.
• Debiteuren bellen in pregerechtelijke fase om betaling van de vordering te bewerkstellingen zonder tussenkomst van de rechter.
• Verwerken van binnen gekomen betalingen in dossiers.
• Het voorbereiden en begeleiden van alle gerechtelijke (incasso)procedures bij de kantonrechter en de rechtbank.
• Het onderhouden van (schriftelijke en telefonische) contacten met debiteuren, cliënten, gerechtelijke instanties, advocatennetwerk, deurwaarderskantoren en schuldhulpinstanties.
• Het opstarten van relatief eenvoudige gerechtelijke (incasso)procedures bij de kantonrechter.
• Verstekdagvaardingen opgesteld in diverse soorten vorderingen (BtoB, BtoC, huurvorderingen, etc.).

jan 99 - jan 01

Gemeente Culemborg
Juridisch Medewerker Beleid en Handhaving:
Werkzaamheden:
• Initiëren, ontwikkelen, implementeren en evalueren gemeentelijk handhavingsbeleid op het gebied van horeca, openbare orde en veiligheid.
• Het verwerken van inkomende poststukken.
• Het onderhouden van contacten met horecaondernemers en overige personen en instanties op het gebied van vergunningen.
• Het adviseren van het bestuur en management op het vakgebied.
• Bijwonen overleggen met de locale driehoek.


VAARDIGHEDEN EN AUTOMATISERINGSEXPERTISE

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Management van Mensen De Baak 2012

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Uitstekend
Engels Goed
Duits Goed

Overige vaardigheden

Pc-vaardigheden:
Vertrouwd met deze pakketten:

• Microsoft Office
• EuroDossier
• SAP
• Pieter Bas
• Afas
• MultiVers

Hobby's/sport/interesses:

Lezen
Films en series (Netflixen)
Fitness
Tennissen
Reizen